تعبیر ملحفه در خواب

تعبیر ملحفه در خواب

ابن سیرین در تعبیر منسوب به دیدن ملحفه گفت:[١]

 • هر که در خواب ببیند که بر تختی است که تشک و پتو بر آن است. این ممکن است بیانگر افزایش مقام و ذکر او و ظهور او بر مردمی باشد که در دین منافقند.
 • اگر روی تختی ناشناخته با تشک و پتو روی آن باشد. تعبیر او به شایستگی پادشاه این است که پادشاه شود و اگر برای او مناسب نباشد برای مرد است اگر مجرد باشد دلالت بر ازدواج دارد و اگر متاهل باشد. یا زن شوهردار در حالی که حامله است می بیند; ممکن است پسری به دنیا بیاورد و خدای تعالی داناتر است.
 • تعبیر تخت بدون تشک

  محمد قطب در کتاب دلیل الحیران می گوید: دیدن تخت خالی بدون تشک یا روپوش ممکن است نشان دهنده سفر بیننده یا ازدواج او باشد. چه مرد چه زن،[٢] در حالى كه ابن غنم به صورت كتبي تعبير خواب را گفته است كه ديدن رختخواب بدون تشك ممكن است حاكى از مسافرت باشد و خداى تعالى اعلم.[٣]

  تعبیر دیدن تخت در خواب

  از نشانه های دیدن تخت در خواب، چنانکه ابن سیرین در تعبیر منسوب به آن اشاره کرده است، می توان به موارد زیر اشاره کرد:[٤]

 • تخت ممکن است نشان دهنده همسر باشد. و داخل آن یا پرکردن آن ممکن است نشان دهنده گوشت آن باشد.
 • تخت ممکن است نشان دهنده غفلت شخص در این زمین باشد. تا اینکه از آن به زندگی پس از مرگ برود.
 • هر کس در خواب ببیند که رختخواب خود را عوض می کند، ممکن است نشان دهنده ازدواج او با دیگری باشد یا اگر در خواب قصد داشته به او برنگردد، طلاق همسرش را نشان می دهد.
 • اگر مردی ببیند که رختخوابش به جایی تغییر می کند که از آن متنفر است. ممکن است نشان دهنده بیماری همسرش باشد.
 • اگر ببیند موقعیت تشک تغییر کرده است. ممکن است بیانگر تغییر حال همسرش با توجه به تغییری باشد که اتفاق افتاده است، خواه ستوده باشد یا مذموم.
 • هر که ببیند بستر خود را تا می کند و کنار می گذارد; ممکن است نشان دهنده غیبت او از همسرش یا عدم حضور همسرش باشد.
 • تخت ناشناخته در مکانی نامعلوم. ممکن است به زمین متعلق به بیننده اشاره داشته باشد.
 • تخت نرم ممکن است نشان دهنده اطاعت زن از شوهرش باشد.
 • ملافه سفید ممکن است نشان دهنده همسر دیندار باشد.
 • ملافه های ساخته شده از پشم یا پنبه ممکن است نشان دهنده یک همسر ثروتمند باشد.
 • در نهایت باید توجه داشت که هر رؤیایی تفسیر نمی شود; برخی از آنها از احادیث نفس است و برخی از آنها از آنچه انسان را در زمان خود متعرض می کند و برخی از آنها از شیطان است تا او را غمگین کند.

  خدا تنها می داند.

  بازبینی کننده

  1. ↑ ابن سیرین، تعبیر خواب، ص 265. اقتباس.
  2. ↑ محمد قطب، راهنمای تعبیر خواب الحیران، ص 145. اقتباس.
  3. ↑ ابراهیم بن یحیی بن غنام، بیان البصر، صفحه 129. اقتباس.
  4. ↑ ابن سیرین، تعبیر خواب، ص ۲۶۲-۲۶۴. عمل کنید

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا