تعبیر خواب کبوتر خوردن در خواب

تعبیر خواب کبوتر خوردن در خواب

تعبیر دیدن کبوتر خوردن در خواب

در کتاب جامع تعبیر خواب ملا الاحساء آمده است که دیدن گوشت کبوتر در خواب ممکن است بیانگر پول گرفتن باشد و هر که ببیند به پر و گوشت آن مبتلا شده است. ممکن است معلوم شود که خوب و پول زیادی به دست می آید.[١]

و در کتاب عطر الانام در تعبیر خواب عبدالغنی النابلسی آمده است; دیدن خوردن گوشت کبوتر در خواب ممکن است به خوردن مال بندگان تعبیر شود و نشانه باشد و دیدن کبوتر با فرزندان به اسارت و دیدن پر و گوشت کبوتر به ضرر مالی و خیر بسیار تعبیر شود.[٢]

تفسیر چشم انداز صید کبوتر

در کتاب معطر الانام فی تعبیر خواب عبدالغنی النابلسی آمده است; دیدن شکار کبوتر در خواب ممکن است به جراحت مال مردان شریف تعبیر شود و رؤیت شکار از کبوترهای شخصی ممکن است بیانگر جراحت زنان حرام باشد.[٢]

در کتاب نشانه ها در علم عبارت شناسی خلیل بن شاهین آمده است; دیدن کبوترهای فریبنده برای شکار در خواب ممکن است بیانگر فریب زنان باشد، اما دیدن بریده شدن بال کبوتر، ممکن است تعبیر به جلوگیری از خروج مرد از خانه شود. خانه؛ ممکن است تعداد زیادی از فرزندان و بستگان را نشان دهد.[٣]

تعبیر دیدن حمام در خواب

در کتاب معطر الانام فی تعبیر خواب عبدالغنی النابلسی آمده است; دیدن کبوتر در خواب به طور کلی ممکن است به معنای فرستاده ای صادق، دوستی راستگو باشد و ممکن است نشان دهنده همسرانی باشد که در خانه راز و زحمت می کشند.[٢]

همچنین ممکن است زن بچه و بچه یا مرد بسیار بچه و رؤیت کبوتر اهلی را زن زیبای عرب تعبیر کند و گفته شود: رؤیت غساله ممکن است تعبیر شود. استجابت دعا و دید مجرد از حمام خانه اش را می توان به ازدواج تعبیر کرد.[٢]

احتیاط : تعبیر خواب و پی بردن به معانی آن امری است احتیاط آمیز و هیچ کس نمی تواند به درستی یا نبودن آن یقین کند و این و خداوند متعال داناتر است.

بازبینی کننده

  1. ↑ ابوبکر بن محمد بن عمر الملّه حنفی الاحسائی (۱۹۸۸م)، گردآورنده تعبیر خواب، الذهب الذهب با تعبیر خواب (ویرایش ۱)، قطر: خانه فرهنگ، ص ۱۸۹. سازگار.
  2. ^ الف ب ج عبدالغنی النابلسی، عطرآگین الناس فی بیان خواب، بیروت: دارالفکر، ص 96. اقتباس.
  3. ↑ خلیل بن شاهین الظهری، اشارات فی الفاظیه، بیروت: دارالفکر، ص 821. اقتباس.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا