تعبیر خواب مرگ یکی از عزیزان و گریه بر او

تعبیر خواب مرگ یکی از عزیزان و گریه بر او

تعبیر خواب مرگ یکی از عزیزان و گریه بر او

دیدن مرگ یکی از عزیزان و گریه کردن در خواب ممکن است تعابیر مختلفی داشته باشد، از جمله:[١]

 • هر که ببیند شخصی مرده و بینا و مردم برای او سوگوارند. ممکن است بیانگر این باشد که این مرده در خواب در صورت زنده بودن ممکن است دچار بلای مرگ شود و اگر مرده باشد، ممکن است خواب نشان دهد که مصیبت بر فرزندانش – نعوذبالله – خواهد آمد.
 • هر که ببیند والی مرده است در حالی که مردم برای او سوگوارند و سیلی می زنند و لباس خود را پاره می کنند و بر خود خاک می ریزند. خواب ممکن است بیانگر این باشد که این حاکم در امر و اختیار خود بر مردم ظلم می کند.
 • هر كه ببيند ولى مرده است و مردم پشت جنازه او گريه مى كنند، بدون اينكه سيلي و فرياد به او بزنند. این خواب ممکن است بیانگر این باشد که رعایای این فرماندار از او شادی و عدالت خواهند گرفت.
 • و اما دیدن مردن زن حامله و گریه اطرافیان بر او. ممکن است نشان دهد که او پسری به دنیا می آورد و از آمدن او خوشحال است.
 • هر کس ببیند کسی که می شناسد مرده اعلام می شود. این خواب ممکن است بیانگر مصیبتی برای هر دوی آنها باشد – خدای ناکرده -.[٢]
 • هر که ببیند شخصی مرده است و مردم او را به نیکی یاد می کنند. این خواب ممکن است نشان دهد که این شخص مورد اعتماد و دوست داشتنی است.[٢]
 • گریه در خواب ممکن است نشان دهنده شادی باشد، مگر اینکه با فریاد و جیغ باشد، ممکن است نشان دهنده مصیبت باشد.[٣]
 • با توجه به این که علم تعبیر خواب گمانه زنی است و صحیح نیست که انسان هیچ انتخاب یا تصمیمی را بر اساس تعبیر خواب قرار دهد، زیرا تعبیر خواب با توجه به حال بیننده متفاوت است، بنابراین بیننده خواب خوشحال می شود. بر آنچه تعبیرش نیکو بود و از شر آنچه در خواب دیده به خدای تعالی پناه می برد.

  تعبیر خواب مرگ پدر و مادر

  دیدن مرگ یک یا هر دو والدین در خواب; ممکن است دلالت بر آن داشته باشد که آنچه بیننده در پی آن است، اگر دنیوی باشد – در عصر کنونی و شاید به نفع او باشد – محقق نمی شود و اگر در آخرت باشد، این بینش نشان دهنده ضعف عزم او و عدم موفقیت اوست. او را پرستش کن[٢]

  دیدن مرگ مادر در خواب ممکن است بیانگر مختل شدن زندگی بیننده باشد – خدای ناکرده -.[٤]

  تعبیر خواب مرگ پسر یا دختر

  هر که در خواب ببیند دخترش مرد، خوابش نشان دهد که از شادی ناامید می شود و هر که ببیند پسرش در خواب مرد، خوابش نشان می دهد که از شر دشمن خود خلاص می شود.[١]مرگ پسر در خواب ممکن است بیانگر این باشد که بیننده نیز ارثی به دست خواهد آورد. چون پدر در هر حال از پسرش ارث می برد، مرگ پسر دلیل بر ارث بردن بیننده است.[٥]

  تعبیر خواب فوت همسر

  هر که ببیند همسرش در خواب مرده و از صنعت روزی می‌گیرد، خوابش نشان می‌دهد که صنعتش خراب می‌شود و اگر غیر از این باشد خوابش نشان می‌دهد که مال حلال نصیبش می‌شود. هر کس ببیند که او مرده و همسرش را در حال انتظار ترک کرده است، ممکن است بینش نشان دهد که او را طلاق می دهد.[٢]

  تعبیر دیدن مرگ دوست

  هر کس در خواب ببیند که دوستش مرده است، خوابش نشان می دهد که می میرد یا دوستش می میرد.[٦] و هر کس در خواب ببیند که برادرش مرده است، خوابش نشان دهد که برادرش در صورت بیماری می میرد یا یکی از طرفین او می میرد، و هر که ببیند و برادری نداشته باشد، خوابش نشان دهد که مال او خواهد بود. برو[٥]

  تعبیر خواب مرگ شخص ناشناس

  هر کس در خواب ببیند که پیرمردی که نمی‌شناسد مرده است، خوابش نشان می‌دهد که آنچه برایش می‌کوشد و می‌کوشد، محقق نمی‌شود.[٦] رؤیت نیز ممکن است نشان دهنده فساد دین بیننده و درستی دنیای او باشد.[٧]

  خدا تنها می داند.

  بازبینی کننده

  1. ↑ اب بن سیرین، منتخب کلام فی تعبیر خواب، ص 107. اقتباس.
  2. ↑ ابط خلیل بن شاهین، اشارات فی عبارات، ص 696. اقتباس.
  3. ↑ خلیل بن شاهین، اشارات فی عبارت شناسی، ص 673. اقتباس.
  4. ↑ ابن نیما، البدر المنیر فی بیان علم، ص 145. اقتباس.
  5. ↑ اب الملّه احسایی، تنبیه الافهام بی تعویل العلم، ص 129. اقتباس.
  6. ↑ اب خلیل بن شاهین، اشارات در عبارت شناسی، ص 697. اقتباس.
  7. ↑ عبدالغنی النابلسی، معطر الحیوان فی بیان الخواب، ص 348. اقتباس.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا