تعبیر نام کریم در خواب

تعبیر نام کریم در خواب

با توجه به دلالت هایی که نام کریم در زبان به آن اشاره می کند، دیدن نام کریم در خواب، تعابیر احتمالی زیادی دارد که شاید برجسته ترین آنها موارد زیر باشد:

 • ممکن است نشان دهنده سخاوت و بخشش باشد.
 • ممکن است نشان دهنده تحمل باشد.
 • ممکن است نشان دهنده قدردانی و شاید ترجیح و افتخار باشد.
 • احتمالاً نشان دهنده اخلاق شریف است.
 • ممکن است نشان دهنده یک خبر خوب باشد.
 • تعبیر خواب اسم کریم طبق حال بصیر

  نشانه های احتمالی معنای اسم کریم در خواب با توجه به حالت بیننده خواب متفاوت است و در ادامه می توان آن را توضیح داد.

  تعبیر اسم کریم برای مرد

  تفاسیر زیادی درباره نگرش مرد به نام کریم وجود دارد که شاید بارزترین آنها به شرح زیر باشد:

 • ممکن است نشان دهد که او مردی نرم و منعطف است
 • او ممکن است بردبار باشد، همه چیز را بررسی نمی کند و برای مدت طولانی در آنجا نمی ایستد.

 • احتمالاً نشان دهنده این است که او از یک همراه خوب بهره می برد
 • او را به امر به معروف ترغیب می کند و از منکر نهی می کند و ممکن است به او سود برساند و در امور دینی به او کمک کند.

 • ممکن است نشان دهنده مهربانی او با فقرا و مهربانی او با آنها باشد.
 • تفسیر اسم کریم برای بانوان

  درباره نگرش زنان به نام کریم تعابیر زیادی وجود دارد که شاید بارزترین آنها به شرح زیر باشد:

 • شاید دلالت بر سخاوت او با مهمانان و مهربانی او با آنها داشته باشد. رضی الله عنه به تبعیت از آنچه فرمود: (کسی که به خدا و روز بازپسین ایمان دارد، به میهمانش سخاوتمند باشد).[١]
 • احتمالاً معیشت مناسب و دسترسی به پول را نشان می دهد.
 • احتمالاً به صحبت های آرام و آرام او اشاره دارد.
 • ممکن است نشان دهنده احترام او به خود و محافظت از او از افتادن در لغزش ها، گناهان و نافرمانی باشد.
 • ممکن است نشان دهد که او یک زن اصیل و از خانواده ای است که به اخلاق نیکو معروف است.
 • معنای نام کریم در زبان و دلالت آن

  اسم کریم اسمی علمی و اصل آن عربی و جمع آن سخاوتمند و مؤنث آن سخاوتمند و معنی آن مرد سخاوتمند و بخشنده و سخاوتمند هر چیزی بهترین و بهترین است. می گویند مردی سخاوتمند. يعنى فضائل، و شريف از صفات خداوند – تعالى – و اسماء او را جمع مى كند، يعنى: نيكوكار، بخشنده، بخشنده كه فضلش تمام نمى شود.[٢]

  معنای نام کریم و اهمیت آن در قرآن کریم

  نام کریم در بسیاری از جاها و آیات قرآن آمده است، از جمله در موارد زیر:

 • قول او – حضرت عالی: (برای آنان نزد پروردگارشان درجات و مغفرت و روزی سخاوتمندانه است).[٣]
 • خداوند متعال از طریق آیه شریفه، رزق سخاوتمندانه ای را که برای مؤمنان در سرای کرامت خود فراهم کرده است، نشان می دهد که نه چشمی آن را دیده و نه گوش شنودی را شنیده و نه دل بشری آن را تصور کرده است.[٤]

 • قول او – حضرت عالی: (این چیزی نیست جز یک پادشاه سخاوتمند).[٥]
 • نام کریم در آیه دلالت بر آن دارد که یوسف – علیه السلام – از جمال بسیار و نور و شکوه فراوان برخوردار بوده است که برای بینندگان نشانه و مایه عبرت بود برای متفکران.[٤]

 • قول او – حضرت عالی: (پس آنها را از باغها و چشمه‌ها و گنجها و جایگاهی شریف بیرون آوردیم).[٦]
 • نام کریم در آیه اشاره می کند: بر آبروی فراوان دنیا و بر باغ ها و نهرها و مال و روزی فراوان و بر سراهای بلندی که فرعون و قومش از آنها رانده شدند.[٧]

  در نهایت، شایان ذکر است که تنوع بینش ها و رویاهای انسان که برخی از آن ها از جانب خداوند متعال به بندگان صالحش می رسد. و اشارات آن رؤیاها نظری است و ترتیب و زمان وقوع آنها در علم خدا.

  بازبینی کننده

  1. ↑ به روایت بخاری در صحیح البخاری از ابوهریره صفحه یا شماره: 6138 خلاصه حکم راوی صحیح است.
  2. ↑ «تعریف و معنای کریم فی معجم المعانی»، المعانی، دسترسی به ۳/۳/۱۳۹۱. عمل کنید
  3. ↑ سوره انفال، آیه ۴
  4. ↑ اب عبدالرحمن السعدی، تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر الکلمات المنان، ص 315-397. عمل کنید
  5. ↑ سوره یوسف، آیه 31
  6. ↑ سوره شعراء، آیه: 57-58
  7. ↑ اسماعیل بن کثیر، تفسیر قرآن بزرگ، ص 143. اقتباس.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا