تعبیر خواب افتادن گوشت دست در خواب

تعبیر خواب افتادن گوشت دست در خواب

تعبیر خواب افتادن گوشت دست در خواب

شاید خواب افتادن گوشت از دست یکی از دیدهای آزاردهنده بیننده خواب باشد و باعث ترس او شود، اما باید توجه داشت که هر چیزی که خوابیده می بیند تعبیر ندارد، زیرا ممکن است این خواب از طرف شیطان باشد. تا بیننده خواب را غمگین و بترساند و در این صورت فقط باید به خدای تعالی پناه برد.از شر آنچه دید و بر خدای متعال توکل کرد.

تفصيل در تفسير افتادن گوشت دست در كتب علما و متخصصان محترم زياد نيست، ولى موارد مشابهى را بيان كرده اند; مانند بریدن دست و این نشانه ها احتمال فقهی باقی می ماند و ممکن است صحیح یا غلط باشد و در زیر مهمترین نشانه های ممکن برای رؤیت قطع دست و از بین رفتن گوشت آن از دست است. کتب علما:

افتادن گوشت دست در خواب به روایت ابن غنام

خواب افتادن گوشت دست در خواب به روایت ابن غنم با توجه به وقایع خواب می توان به چند وجه تعبیر کرد و این چنین توضیح داده می شود:[١]

 • قطع شدن دست راست و از بین رفتن گوشت آن ممکن است نشان دهنده سوگند دروغین بیننده باشد.
 • اگر خواب بیننده که در خواب دید که گوشت دست راستش افتاده و واقعاً پسری بیمار دارد، در صورت شدید بودن بیماری ممکن است از مرگ بترسد.
 • بریدن دست چپ و از دست دادن گوشت آن ممکن است نشان دهنده جدایی از دوستان، شریک زندگی یا همسر باشد.
 • افتادن گوشت دست در خواب به روایت ملا احسایی

  در زیر مهمترین نشانه های ممکن برگرفته از کتاب تعبیر خواب نوشته الاحسایی آمده است:[٢]

 • افتادن گوشت دست ممکن است نشان دهنده پایان زندگی افراد زندگی او و یا قطع رابطه بین او و برخی از دوستانش باشد.
 • افتادن گوشت یا بریدن دست ممکن است نشان دهنده تکه های کار یا سایر معاش باشد.
 • شاید خواب نشان دهنده قطع رحم باشد.
 • شاید خواب حکایت از اتهام دزدی داشت.
 • و اما افتادن گوشت دست چپ یا قطع آن، ممکن است دلالت بر ارتباط بیننده با خویشاوندان و وجود خیر در خانواده او باشد.
 • اگر گوشت بیننده از بین برود یا دست های او بدون درد قطع شود، ممکن است نشان دهنده این باشد که قلب بیننده به یکی از عزیزانش وابسته است.
 • سقوط گوشت دست در خواب توسط عبدالغنی النابلسی

  در زیر فهرستی از مهم ترین نشانه های ممکن استنباط شده از کتاب تعبیر خواب نوشته عبدالغنی النابلسی آمده است:[٣]

 • هر کس ببیند که دستش از گوشت افتاده و به دست سلطانی قطع شده است، ممکن است نشانگر توبه و بازگشت او به سوی خدا باشد.
 • خواب دیدن گوشت دست و پا که از بین رفته یا بریده شده است ممکن است نشان دهنده فساد شخصی باشد.
 • اگر والی ببیند که دستش بریده و گوشتش افتاده است، ممکن است نشان دهد که او از سمت خود برکنار می شود.
 • خواب بریدن دست و انداختن گوشت آن ممکن است نشان دهنده بیماری یا زندان باشد.
 • به بیننده ای که چنین خوابی یا خواب های آزاردهنده دیگری می بیند توصیه می شود که از شر آن به خدا پناه ببرد و آن را به کسی نگوید و به دستور رسول خدا صلی الله علیه و آله به خدا توکل کند و نترسد. خداوند – صلوات الله علیه: (اگر یکی از شما رؤیایی ببیند که آن را دوست دارد، از جانب خداست، خداوند بر آن ستایش می‌شود و با آن سخن می‌گوید، و اگر آنچه را که کراهت دارد ببیند، از شیطان است. پس از آن باشد، سپس از شیطان باشد.[٤]

  بازبینی کننده

  1. ↑ ابن غنام، بیان البصر، ص ۳۲۳-۳۲۴. عمل کنید
  2. ↑ الملّه احسایی، گردآورنده تعبیر خواب، الافهام الافهام با تعبیر خواب، ص 89. اقتباس.
  3. ↑ عبدالغنی النابلسی، معطر الحیوان فی بیان الخواب، ص ۳۷۵-۳۷۶. عمل کنید
  4. ↑ روایت بخاری، در صحیح البخاری، از ابوسعید خدری، صفحه یا شماره: 6985، صحیح.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا