تعبیر خواب زخم در خواب

تعبیر خواب زخم در خواب

تعبیر خواب زخم در خواب به روایت ابن سیرین

ابن سیرین در تفسیر منسوب به او آورده است: اگر زخم در پای چپ باشد، ممکن است نشان دهد که از شخم زدن و کاشت او مالی به دست آمده است و در مورد زخم شست دست راست، ممکن است نشان دهد که بیننده متهم به بدهی و ارتکاب هزینه زیاد و ضرر رساندن به مال خود است و گفته می شود هر که زخم بسیار لطیفی بر بدن خود ببیند ممکن است بیانگر ضرری باشد که متوجه بیننده می شود خصوصاً در کلام و پول او. .[١]

و هر کس در سرش زخمی ببیند و خونی از آن نچکد، دلالت بر آن دارد که به زودی مالی به دست می آید، هر چند از او خون جاری شود. این ممکن است نشان دهنده پولی باشد که در بیننده تأثیر آشکاری خواهد داشت و هر که دید مسئولی در سرش زخمی است تا گوشت و استخوانش از بین برود، ممکن است نشان از طول عمر این مقام داشته باشد.[١]

تعبیر خواب زخم در خواب عبدالغنی النابلسی

تعبیر عام جراحت از نظر عبدالغنی النابلسی به معنای مالی است که به بیننده می رسد، پس هر کس از ناحیه دست راست مجروح شود ممکن است از یکی از بستگان خود پول دریافت کند و اگر زخم در دست چپ باشد. ، ممکن است پولی که دریافت می کند از خانم ها باشد.[٢]

در مورد زخم پای چپ، این ممکن است نشان دهد که از کشاورزی و شخم زدن پول به دست آمده است، زیرا این پولی است که او از پسرش سزاوار است، ممکن است نشان دهنده فضیلتی باشد که به زودی به آن دست خواهد یافت و هر که ببیند سلطان دارد. زخمی شده است، این ممکن است نشان دهنده ضعف رهبری باشد.[٢]

تعبیر خواب زخم در خواب به روایت ابن شاهین

ديدن جراحت به قول ابن شاهين ممكن است حاكي از وقوع ولايت و حصول مال باشد.[٣] و گفته شد که جراحت بدی است که انکار می شود و هر که ببیند جراحت ناشی از چاقو است، ممکن است حکایت از مال زیاد او باشد و اگر مسافرت باشد بازگشتش نزدیک باشد و هر که باشد. می بیند که خون از زخمی که در دندان هایش ایجاد شده بیرون می آید، ممکن است نشان دهنده نگرانی باشد که از بستگانش به او برسد.[٤]

تعبیر خواب زخم در خواب به روایت ابن غنم

دیدن زخم در خواب از نظر ابن غنم ممکن است بیانگر این باشد که اگر خون از زخم جاری نشود خیر حاصل می شود و در مورد دیدن زخم دست چپ ممکن است بیانگر این باشد که از زنان پول به دست می آید.[٥]

و اگر خون خارج از زخم زیاد بریزد، دلالت بر اخراج مال و نفقه دارد، و هر که خود را ببیند که دیگران را آزار می دهد، دلالت بر آن دارد که بیننده از او بد می گوید و هر که خود را ببیند که او است. مجروح کردن کافر، در این صورت ممکن است پول حلال به دست آورد.[٥]

لازم به ذكر است كه تعبير خواب و تحقق دلالت آن، امورى حدس و گمانى ​​است نه قطعى، زيرا بر حسب بصيرت و شرايط او ممكن است اهميت آن متفاوت باشد و خداوند متعال داناتر است.

بازبینی کننده

  1. ↑ اب بن سیرین، منتخب کلام فی تعبیر الخواب، ص 288. اقتباس.
  2. ↑ اب عبد الغنی النابلسی، عطرآگین مردم در بیان خواب، ص 68. اقتباس.
  3. ↑ خلیل بن شاهین، اشارات فی عبارت شناسی، ص 653. اقتباس.
  4. ↑ خلیل بن شاهین، کتاب الاشارات فی عبارت شناسی، ص 667. اقتباس.
  5. ↑ اب ابراهیم بن غنم، بیان البصر، ص 56. اقتباس.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا