تعبیر دیدن عید قربان در خواب

تعبیر دیدن عید قربان در خواب

بینش های انسان بسیار و متنوع است که برخی از آن ها از جانب خداوند متعال است و این ها از روی رؤیت حق و حقیقت متمایز می شوند. آن را به بندگان مؤمن خود موعظه کند و برخی از آنها از وحشت شیطان است. اندوهگین ساختن و ترساندن انسان، از جمله آنچه که از ضمیر ناخودآگاه و تخیلات انسان می آید و حاصل آن چیزی است که فرد از موقعیت ها و رویدادهای روزمره می گذرد.

رؤیت حقیقی از بشارت های نبوت شمرده می شود، چنانکه در فرموده ایشان – صلوات الله علیه – می فرماید: (از بشارت نبوت چیزی باقی نمی ماند مگر رؤیتی که بنده صالح می بیند یا برای او دیده می شود)،[١] و اما اشارات رؤیا، نشانه های گمانی است که بر حدس و گمان است نه بر قطعیت و قطعیت و زمان و ترتیب وقوع آن در علم غیب است.

تفسیر رؤیت عید قربان به روایت ابن شاهین

در مورد رؤیت عید قربان از نظر ابن شاهین تعابیر فراوانی شده است که از این قرار است:[٢]

 • دیدن عید قربان در خواب، احتمالاً بیانگر همراهی عالم و کسب منفعت شرعی از اوست.
 • چه بسا ديدن مردم در روز عيد قربان دلالت بر جلال و سرور و شرف و توبه و ثواب دارد.
 • هر که عید قربان را دید و در وقتش بود، ممکن است انسان به هدفش برسد.
 • هر كه ديد قرباني كرد، حاكي از خير و بركت است.
 • هر كه ديد قرباني عيد كرد و گرفتار شد، آسوده شد و اگر مريض شد شفا يابد.
 • تفسیر رؤیت عید قربان به روایت نابلسی

  در مورد رؤیت عید قربان از نظر نابلسی تعابیر فراوانی شده است که از این قرار است:[٣]

 • رؤیت عید قربان ممکن است نشان دهنده بازگشت لذت به بیننده باشد.
 • رؤیای عید قربان ممکن است نشان دهنده رهایی از هلاکت باشد.
 • هر که دید روز عید قربان بود و زندانی شد، شاید زنده بماند.
 • هر که ببیند روز عید قربان است و قرض دارد بمیرد.
 • هر که در خواب ببیند روز عید فطر است، از غم و اندوه بیرون بیاید.
 • دیدن گناهکار برای عید فطر ممکن است نشان دهنده توبه او باشد.
 • چه بسا دیدن عید قربان حاکی از زندگی فراخ باشد.
 • ممکن است نماز عید قربان در خواب بیانگر وفای به وصیت و وفای به نذر باشد.
 • دیدن قربانی در خواب ممکن است بیانگر اخلاص باشد.
 • شاید قربانی در خواب حکایت از امرار معاش داشته باشد.
 • تفسیر رؤیت عید قربان به روایت ابن سیرین

  در کتاب منسوب به ابن سیرین در مورد رؤیت عید قربان تعابیر فراوانی آمده است و از این قرار است:[٤]

 • دیدن عید قربان در خواب ممکن است نشان دهنده خروج خواب بیننده از نگرانی باشد.
 • چه بسا خواب عید قربان حاکی از بازگشت شادی و آسایش باشد.
 • ممکن است خواب عید قربان حاکی از رهایی از هلاکت باشد، زیرا برای اسماعیل فدیه از ذبح بوده است.
 • چه بسا در خواب قربانی، مژده رهایی از همه نگرانی ها باشد.
 • خواب قربانی ممکن است بیانگر ظهور برکت باشد.
 • بازبینی کننده

  1. ↑ روايت عبدالله بن عباس در مسلم صحيح مسلم صفحه يا شماره: 479 خلاصه حكم راوي صحيح است.
  2. ↑ خلیل بن شاهین، کتاب الاشارات فی عبارت شناسی، ص ۶۳۹-۶۴۹. عمل کنید
  3. ↑ عبدالغنی النابلسی، کتاب معطر الانام فی بیان خواب، ص 17-245. عمل کنید
  4. ↑ منسوب به ابن سیرین، منتخب کلام فی تعبیر خواب، ص ۹۹-۱۰۳. عمل کنید

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا