تعبیر نام عمر در خواب

تعبیر نام عمر در خواب

تعبیر نام عمر در خواب

تعبیر خواب علمی مبتنی بر احتمالات است و در آنچه مفسر از تعبیر قطع و یقین ذکر می کند این تعبیر ناگزیر واقع نمی شود و علمای تعبیر خواب در تعبیر اسماء به طور کلی رفته اند که نام در خواب به ظاهر آن تعبیر می شود و اگر اسم دلالت بر اعتبار داشت به آن تعبیر می شود و اگر دلالت بر امان داشت تعبیر می شود و در بقیه اسماء نیز همینطور است.[١]

برای مسلمان مهم است که یقین داشته باشد که همه چیزهایی که در خواب می بیند رؤیای دلالتی نیستند، زیرا بسیاری از آنها چیزی جز خودگویی یا اندوه شیطان و زمزمه های او نیست. شخصیتی اسلامی و تاریخی با این نام. .

تعبیر اسم در خواب

اگر نام بیننده در خواب به نام دیگر تغییر کند، به اقتضای معنای آن اسم بیان می شود.[٢] یا بهتر از نام او، زیرا این ممکن است نشان دهد که او بر اساس معنای نام، جلال، افتخار و بلندی را دریافت خواهد کرد.[٣] اما اگر با نام زشت خوانده شود،[٢] یا اسمی که معنی آن اسمش نباشد، زیرا ممکن است به بیماری یا ظاهر نقصی در آن تعبیر شود و خداوند متعال داناتر است.[٣]

تعبیر دیدن عمر بن خطاب در خواب

عبدالغنی النابلسی در تعبیر رؤیت عمربن الخطاب – رضی الله عنه – در خواب گفته است که این رؤیت ممکن است به عمر طولانی بیننده تعبیر شود و اعمال او چنین است. ستودنی و رفتارش نیکو است و شاید دلالت بر این باشد که بیننده راست می گوید و ممکن است بیت الله الحرام را زیارت کند و در شرایط این رؤیت به شرح ذیل شرح داده است:[٤]

 • دیدن عمربن الخطاب – رضی الله عنه – در خواب و مصافحه با او ممکن است حاکی از فراوانی بیننده در دنیا و تقوا و تدبیر باشد.
 • دیدن عمر در خواب در حال عصبانیت و اخم ممکن است بیانگر امر به معروف و نهی از منکر باشد.
 • رؤیای عمر در کشوری که خشکسالی و خشکسالی است، ممکن است بیانگر آن باشد که باران و برکت در آن کشور نازل می شود و اگر ظلم و ستم در آن کشور باشد، عدالت پدید می آید.
 • دیدن عمر در خواب در حال خوشحالی ممکن است بیانگر این باشد که بیننده اهل سنت و نفوذ است.
 • دیدن عمر در خواب در حالی که در لشکر بود اگر بیننده عادل بود ممکن است با تقوا و ترس و صداقت بیننده بیان شود.
 • هر کس در خواب خود را به صورت عمر بن خطاب متحول ببیند یا جامه بپوشد، ممکن است بیانگر فضیلت و خیری باشد که بیننده نصیبش می شود.
 • هر کس عمر را در خواب ببیند که با چوب او را می زند یا او را تهدید به مجازات می کند، باید در کار خود تجدید نظر کند و به آنچه که نباید برگردد، و چه بسا دلالت بر این دارد که سلطان یا فقیهی او را کتک می زند یا تهدید می کند.
 • بازبینی کننده

  1. ↑ ابن سیرین، تعبیر خواب، ص 15. اقتباس.
  2. ↑ اب النابلسی، عبدالغنی، کتاب معطر الانام فی بیان خواب، ص 23. اقتباس.
  3. ↑ اب خلیل بن شاهین، کتاب الاشارات فی الفرازولوژی، ص 580. اقتباس.
  4. ↑ النابلسی، عبدالغنی، کتاب معطر الانام فی بیان خواب، ص ۲۳۶-۲۳۷. عمل کنید

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا