بازار در خواب و تعبیر دیدن بازارها و خرید در خواب

نماد بازار در خواب، معنی بازار رفتن و تعبیر گردش در بازار، تعبیر دیدن بازار پوشاک در خواب و انواع بازار، دیدن بازار و بازار شلوغ و خالی حوادث در خواب و موارد دیگر دیدن بازار در خواب

اگر شما هم جزو کسانی هستید که وسواس خرید دارید، به احتمال زیاد نیازی به تعبیر دیدن بازار در خواب نخواهید داشت!اما اگر این کار را نکردید یا در هنگام خواب در بازار حوادث و چیزهای عجیب و غریب دیدید، باید با ما نماد بازار در خواب را بدانید در این مطلب; تعبیر دیدن بازار در خواب را به صورت کامل و دقیق تقدیم شما می کنیم از طریق تعبیر دیدن بازارهای گوشت و سبزی و البسه در خواب و انواع دیگر بازارها، علاوه بر تعبیر رؤیت بازار رفتن، معنی حوادث بازار در خواب و نیز تعبیر. دیدن بازار در خواب برای یک زن.

ابن سیرین در تعبیر دیدن بازار در خواب گوید مساجد را نشان می‌دهد، زیرا در آن‌ها یک پیراشگر تجارت می‌کند (تفسیر رؤیت مساجد را در خواب بخوانید) و در سوره‌ی صاف می‌گوید خدایا (ای کسانی که ایمان آورده‌اید، آیا تجارت عذاب خود را می‌دانید؟) برای تو بهتر است اگر بدانی (11) و این امر باعث می شود که بازار در خواب به جهاد و میدان جنگ نیز اشاره کند و خداوند داناتر است، اگر بازار در خواب مجهول باشد یا بازار معلوم، دارای موارد دیگری که در جای خود به آنها اشاره می کنیم.

شیخ نابلسی می گوید بازارها در خواب است دلالت بر سود و منفعت و دلالت بر لباس نو و دلالت بر شفا دارد و بازار در خواب بیانگر محل اجتماع مردم از قبیل مسجد و کلیسا است و بازار در موارد خاصی بیانگر دروغ و فریب است.The Interpreter of Dreams در وب سایت شیرین خود اضافه می کند اینکه بازار در خواب به محل اجتماع شیاطین و میدان جنگ تعبیر می شود و به مدرسه و مسجد تعبیر می شود.

همان گونه که اشاره کردیم، بازارهای مجهول در خواب از نظر ابن سیرین دلالت بر مساجد یا عرصه های جهاد دارد و بازار در خواب ممکن است دلالت بر دنیا داشته باشد، خواب به دلیل خونی که در آن ریخته شده و اسلحه ها در آن ریخته می شود، دلالت بر جنگ و میدان دارد. در آن استعمال می شود بازار مبادله در خواب دلالت بر خانه حکومت به دلیل بیعت و وزن و ترازو دارد (تعبیر دیدن ترازو در خواب بخوانید) و شلوغی بازارها ممکن است بیانگر شورش باشد بازارهای آرام در خواب بیانگر بیکاری است.

شیخ نابلسی می گوید هر بازاری در خواب معنایی دارد از جمله:

 • بازار کتاب در خواب دلالت بر مجادله و نزاع و دلالت بر توبه و هدایت دارد.
 • بازار عطر در خواب اگر بازار داروفروشی باشد علاج دارد و اگر بازار عطر باشد مژده است.
 • و شیرینی فروشی در خواب بیانگر ایمان و اسلام است.
 • بازار ماهی رزق و روزی و پول یا خبر مسافرین است و اما تره بار نشان دهنده فقر و تنگدستی در مستمری و دلالت بر تسهیل امور و بازار میوه در خواب خیر است (تعبیر سبزی را بخوانید). در خواب و تعبیر دیدن میوه در خواب) و بازار عسل و قیمه و روغن در خواب بیانگر شفا و آرزو است.
 • و اما بازار مبادله در خواب، دلالت بر انفاق پس از فقر و حکایت از علم زبان دارد.
 • بازار زرگرها در خواب بیانگر عروسی و ازدواج است.
 • و بازارهای پوشاک و پارچه در خواب که می پوشاند و نو می کند.
 • بازار مس در خواب دلالت بر نزاع و نگرانی دارد و برای مجردی است که ازدواج کند و بازار اسلحه در خواب نشان دهنده جنگ و بازار آهن در خواب نشان دهنده رقابت های زیاد و بخل و دیدن بازار چوب در بازار است. خواب بیانگر نفاق است.
 • دیدن برده فروشی یا برده فروشی در خواب، بیانگر علم به امور و اخبار عجیب و غریب است و ممکن است بیانگر عزت و اعتبار باشد.
 • بازار پشم در خواب، پول و ارث است و در بازار پنبه در خواب نیز همینطور است که نشان دهنده حق از باطل نیز می باشد.
 • بازار چادر در خواب بیانگر سفر است و ممکن است نشان دهنده کفن مردگان باشد.
 • و تعبیر خواب به شیرینی خود از دیدن بازارها در خواب می افزایدبازارهای بزرگ در خواب بیانگر جنگ است و بازارهای کوچک در خواب نشان دهنده مکان های معرفت و عبادت است، در حالی که بازارهای مردمی در خواب نشان دهنده شورش و جنگ بین افراد است، در حالی که بازارهای مجلل در خواب نشان دهنده جنگ های بزرگ بین کشورها است. و بازار طلا و طلا در خواب، جنگ اعصاب و جنگ سرد است، و اما بازار لباس در خواب، مجالسی است که در آن خطبه و عقد است، و دیدن بازار سبزی در خواب، جلساتی است که در آن. آسایش و لذت است، چنان که بازار گوسفند یا گوشت در خواب، مسجد یا مدرسه است، و بازار ماهی در خواب، گفت و گو و نزاع و حسادت و طمع است و بازار حیوانات اهلی هوس دارد و هیچ خیری در آن نیست و بازار دستفروشان یا دکه ها در مسجد توضیح داده شده است، هرکس اجناس خود را می خرد و می فروشد.

  ابن سیرین گوید که دیدن بازار در خواب حرکت می کند از جایی به جای دیگر بیانگر تغییر حالت بیننده است، مانند تغییر در بازار، مثلاً اگر در آن قصابان بازار پوشاک ببیند، سود زیاد شد و اگر سفال سازان در آن دید، سودش کم شد. دیدن بازار در خواب سوخته یا ازدحام دیدن آن از مردم، حاکی از منفعت با ریا است و اما دیدن مغازه ها و دکان های بسته در بازار، دلالت بر افسردگی دارد و نیز هر که ببیند فروشندگان در بازار خوابیده اند.شیخ النابلسی. می گوید: دیدن بازار در خواب خالی از مردم، بیانگر فساد و بی عدالتی و نیز دیدن مرده بازاری در خواب است و ممکن است بیانگر گرانی و حل بلاها با سرمایه باشد.

  و مترجم خواب در وب سایت شیرین خود در مورد وضعیت بازارها در خواب می افزایددیدن بازار سوختن در خواب، بیانگر فتنه و تهمت است، در حالی که دیدن دزد در بازار، بیانگر شیاطین است (دیدن دزد و دزدی در خواب بخوانید) و دیدن آب بدون ضرر در بازار، تفاوت بین انواع کالا و بنابراین نژاد و منش متفاوت مردم، چنانکه دیدن غرق شدن بازار در خواب، بیانگر نزاع مردم است، دیدن بازار بر روی زمین، بیانگر بیزاری مردم از علم و کار است، و اما دیدن مغازه های بسته در بازار، مدارس. و مساجد بسته است و خداوند متعال داناتر است.

  ابن سیرین گوید: هر که در بازار معامله ای از دست داد، یا در خواب دید که در بازار سودی از دست داد، اگر در حج بود، حجش خراب شد، و اگر در جنگ بود، فرار کرد و جهاد و شهادت کرد. اگر طلبه بود برای رضای خدا علم نمی گیرد و یا از علمش غافل می شود (تفسیر بینایی معارف و مدارس را بخوانید) و شاید این خواب دلالت بر ترک نماز جماعت در مسجد دارد.

  شیخ نابلسی می گوید بازار رفتن در خواب ممکن است نشان دهنده گرایش به دنیا باشد، اما اگر با نشانه هایی همراه باشد، حاکی از شکسته شدن روح، خضوع و عبادت است.

  و تعبیر خواب بر دیدن خرید و بازار در خواب به شیرینی خود می افزایدرفتن به بازار معلوم در خواب، بیانگر این است که بیننده هدف و پول و آنچه در این دنیا دارد می داند و رفتن به بازار مجهول بیانگر زیان است و تعبیر راه رفتن در بازار در خواب، به نیت می آید. و بر حسب نوع کالا اگر از نیازهای اولیه باشد خوب است و اگر از تجملات باشد ضرر است قدم زدن در بازار شلوغ در خواب خیر و برکت و رزق است و اما قدم زدن در آن بازار خالی در خواب کار خیر به مردم می رسد تعبیر راه رفتن مرده در بازار این است که نیاز به صداقت و دعا دارد و دیدن مرده در بازار خرید و فروش در خواب نشان می دهد حق خود را می جوید و نیکی می جوید و هر که ببیند در بازار گم شده است دلیل خلقت خود را نمی داند و در دنیا بی هدف و بی کار زندگی می کند و هر که ببیند چیزی را از دست می دهد. بازار، بی کار وقت خود را تلف می کند و دیدن برگشت از بازار در خواب با خرید، تعبیر به نوع خرید می شود; اگر نیازهای اولیه خوب باشد و اگر تجملات باشد ضرر است و هر که از بازار بیرون برود و چیزی نخرد دنیا را بدون کاری که به دردش بخورد رها می کند و خدا داناتر است.

  تعبیر خواب در سایت هالوها در مورد دیدن خرید و بازار در خواب برای زنان می گوید:

 • دیدن بازار و خرید در خواب برای زن به طور کلی بیانگر تجارت و ریا و فخرفروشی و آرزو است و دیدن زیاد خریدن در خواب بیانگر پیروی از هوس است.
 • خریدن لباس در خواب برای زن اگر بخرد او را می پوشاند و رفتن زن به بازار کفش در خواب برای او تسلی است از ازدواج یا کار در صورت خرید (تعبیر دیدن کفش در خواب را بخوانید یک زن) و ورود به بازار زنان و آرایش و لباس زیر و سایر نیازهای زنانه که در آن فروخته می شود نفاق و سرخوردگی تجارت.
 • دیدن مرده ای در بازار، زن را به انتخاب عمل صالح توصیه کرد، زیرا ممکن است دنیا در بازار تعبیر شود.
 • و زن با دیدن بازارهای بسته در خواب نقش خود را در زندگی درک نمی کند و عمرش بدون کار به هدر می رود و خداوند اعلم.
 • و هر کس در بازار در خواب ببیند که او را اذیت می کنند، خود را در معرض تهمت قرار می دهد و هر که در بازار دزدی شده باشد، از علم و دعا محافظت نمی کند.
 • و اما کسی که می‌دید بدون خرید از بازار برمی‌گشت، ازدواجش به تأخیر می‌افتد.
 • دیدن آتش در بازارها در خواب برای زن برای نمازگزار و طلبه و جوانان و مردان وسوسه است.
 • و هر که دید در بازار می فروشد دین خود را بدنیها می فروشد.
 • بازارهای معروف در خواب محل علم آنهاست و بازار ناشناخته جایی است که گم می شوند و بازارهای وسیع در خواب برای زنان نقش علم است و بازارهای کوچک اجتماع زنان است و خدا. خداوند متعال بهتر می داند.
 • منابع و مراجع addremove

  1. کتاب «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. کتاب «عطر الحیوان فی تعبیر خواب» شیخ عبدالغنی النابلسی.
  3. کتاب «تعبیر خواب از کلمات ائمه و پرچمها» شیخ علی احمد عبدالعال طهطاوی، دار الکتب العلمیة بیروت، چاپ دوم 2005م.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا