تعبیر نام سیتا در خواب

تعبیر نام سیتا در خواب

تعبیر نام سیتا در خواب

بسیاری از رؤیاهایی که شخص در خواب می بیند، خودگویی محسوب می شود. با این حال، برخی از رویاها دارای معانی خاصی هستند و ممکن است برای بیننده خوب و امیدوارکننده باشند.

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مورد اقسام بینایی که انسان می بیند می فرماید: (رویاها سه است، رؤیایی که حق است، خوابی که انسان به خود می گوید، و خوابی که از شیطان غمگین است، پس هر که ببیند آنچه را که کراهت دارد، برخیزد و نماز بخواند).[١]

معنی دیدن اسم سیتا در خواب

انس بن مالک – رضی الله عنه – از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت کرده است: (شبی را دیدم در آنچه خفته می بیند، گویا در خانه عقبه بن رافع هستیم، پس ما را از زنگ ابن طبع نزد ما آوردند، و اولین بار در الربعه بود.[٢]

از این حدیث یک قاعده کلی استخراج می کنیم که دیدن اسماء در خواب بر حسب حال و ظاهر آنها در واقعیت تعبیر می شود;[٣] اگر حامل معانی خوب و زیبا باشد، تعبیرش هم همینطور است و اگر حامل معانی بد و بد باشد، تفسیرش هم همینطور است.[٤]

بر این اساس، می توان خوابی را که نام شهرت او را دارد، با تعابیر متعددی از جمله نشانه های زیر تعبیر کرد:

 • هر کس در خواب زنی را ببیند که نام شهرت اوست، ممکن است نشان دهنده مقامی باشد که بیننده خواب است و نام و وصیت او در میان مردم مشهور باشد.
 • دیدن نام شهرت او ممکن است نشان دهنده نبوغ نام و برتری فرد در هر کاری باشد که وارد شود.
 • دیدن نام شهرت او در خواب، ممکن است بیانگر حقیقت و انتشار خبر برائت مظلوم باشد.
 • ممکن است حاکی از اخلاص بینا باشد و این که در بین مردم به این عنوان شناخته می شود.
 • دیدن نام نیک نشان دهنده ازدواج با مردی است که به اخلاق نیک معروف است و خدا داناتر است.
 • بر اساس معنای زبانی آن؛ دیدن نام او در خواب ممکن است بیانگر شنیدن خبرهای خوشحال کننده باشد که بسته به حال بیننده و سایر جزئیات رؤیت ممکن است متفاوت باشد و خداوند متعال بالاتر و اعلم است.
 • معنی نام سیتا در فرهنگ لغت

  نام شهرت او یکی از نامهای عربی به شمار می رود، زیرا نام علمی است که دلالت بر زنانگی دارد و معنای حسن شهرت و ذکر زیبایی را که در میان مردم رواج می یابد و ممکن است دلالت بر خبر شادی داشته باشد، دارد. و فعل شهرت او آواز خواندن است پس به معنای صدور صدا است مثلاً می گوییم باد می خواند یا پسر را فریاد می کند.[٥]

  بازبینی کننده

  1. ↑ روایت ترمذی، در سنن ترمذی، از ابوهریره، صفحه یا شماره: 2280، حسن صحیح.
  2. ↑ روایت مسلم، در صحیح مسلم، از انس بن مالک، صفحه یا شماره: 2270، صحیح.
  3. ↑ منسوب به محمد بن سیرین (۱۹۴۰)، کتاب تعبیر خواب، منتخب کلام فی تعبیر خواب، مصر: شرکت کتابخانه و مطبوعات مصطفی البابی الحلبی و پسران، ص ۱۵، جزء ۱. اقتباس.
  4. ↑ ابوالفدا محمد عزت محمد عارف (2008)، عجایب تعبیر خواب در قرآن، اردن: دار یافا، ص 20. اقتباس.
  5. ↑ «سرف و معنی شهرت او در معجم المعانی الجامع – معجم العربی عربی»، المعانی. عمل کنید

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا