رویای دندان

دیدن دندان در خواب از فردی به فرد دیگر متفاوت است و همچنین با توجه به رنگ دندان ها، شکل آن ها و اتفاقاتی که در خواب برای آن ها افتاده است، دانشمندان خواب دندان ها را با تعابیر مختلفی تعبیر کرده اند.

و هر کدام در تعبیر این نوع خوابها شواهدی دارند و دید دندانها با توجه به موقعیت اجتماعی بیننده خواب و وضعیت اقتصادی و وضعیت روانی وی متفاوت است.

رویای دندان

علما تعبیر کرده اند که افتادن دندان های جلویی در خواب، نشان دهنده خویشاوندان مرد و دندان های پایین خویشاوندان زن است، و تعبیر افتادن دندان چنین است:

 • اگر بیننده خواب ببیند که دندان هایش در دستش می ریزد، بیانگر آن است که پول زیادی به او می رسد یا ضرر بزرگی را که انتظارش را ندارد از دست می دهد، اما دوباره بلند می شود و ضررش را جبران می کند.
 • اگر یک دختر مجرد ببیند دندان هایش در حال افتادن است، این نشان دهنده ناامیدی او یا شوکی است که احساس می کند یا تمایل او به یک رابطه و اگر دندان های جلویی بالایی او می افتد.
 • این بدان معناست که او رابطه خود را با یکی از نزدیکان خود پایان می دهد، در حالی که افتادن دندان های پایین او نشانه خوبی را برای او نوید می دهد.
 • افتادن دندان در خواب بدون خون به معنای عمر طولانی است یا اینکه بیننده به زودی تمام بدهی خود را خواهد داد.
 • پوسیدگی دندان پوسیده بیانگر این است که پول مظنون به حرام بودن است و بیننده باید برای تطهیر پول خود تلاش کند.
 • لق شدن دندان در خواب بیانگر بی ثباتی وضعیت جسمی، اجتماعی یا روانی بیننده خواب است و این که برای تثبیت زندگی خود نیاز به تنظیم امور دارد.
 • همچنین ببینید: افتادن دندان در خواب

  تعبیر دیدن دندان در خواب به رنگ آنها

  دید دندان ها در خواب با توجه به رنگ آنها نیز متفاوت است و تعابیر زیر این تفاوت را توضیح می دهند:

 • دندان های سفید: دندان های سفید در خواب نشان دهنده میزان پیوند خانوادگی، استحکام پیوند خویشاوندی و نشان دهنده خوشبختی است.
 • و زیبایی اخلاق بیننده خواب و اینکه مشکلاتش را حل می کند و افتادن دندان های سفید نشان از برآورده شدن آرزوهایش دارد.
 • دندان های زرد: دندان های زرد در خواب نشان دهنده بستگان و اعضای خانواده است و رنگ زرد دندان ها نشان دهنده بیماری است.
 • و خستگى براى انسان و تميز كردن اين رنگ زرد دلالت بر شفاى مريضى است كه نزديك است انشاءالله و صلاح اهل خانه و وقوع آن حكايت از مرگ شخصى از اهل بيت دارد. .
 • دندان سیاه: مشکلات و مشکلاتی را که بیننده با آن مواجه است و وقوع آنها حکایت از انقطاع اولاد دارد.
 • همچنین دندان های پوسیده: دلالت بر بد آبروی خانواده و ضعف حال آنها و وقوع آن بر خروج بیننده از گناهان و تقرب او به خدا و رؤیت رفع آن با درد حکایت از خروج غم و اندوه دارد. پذیرایی روزهای زیبا و دلنشین
 • دندان های کثیف: بیانگر غفلت، تنبلی، بد اخلاقی بیننده خواب، گسستن پیوندهای خویشاوندی و پاک دیدن آن است.
 • این نشان دهنده احساس گناه بیننده از اعمال بد خود و تمایل او به توبه به درگاه خداوند است.
 • دندان درد در خواب

  درد دندان در خواب بیانگر این است که بیننده سخنان ناخوشایندی می شنود و درد دندان بیانگر آن است که پدر و مادرش با گفتار و عمل او را مورد آزار و اذیت قرار می دهند و رهایی از این درد در خواب بیانگر این است که از شر خانواده خود خلاص می شود.

  تعبیر برداشتن عاج در خواب

  برداشتن عاج در خواب بدون درد، بیانگر پایان اضطراب، تنش، خلاص شدن از شر دشمنان خویشاوندان و پیروز شدن او بر کسانی است که به او آسیب رسانده اند و همچنین موارد زیر:

 • برای یک دختر مجرد، این نشان می دهد که او از یک بحران عاطفی عبور خواهد کرد.
 • برای زن متاهل افتادن عاج نشان دهنده طلاق او یا مرگ شوهرش است که دید ناخوشایندی است.
 • تعبیر افتادن عاج در خواب بدون درد برای زن شوهردار حکایت از زایمان یا ازدواج یکی از خانواده او دارد.
 • دیدن عاج خون آلود در خواب، بیانگر مرگ یک فرد مسن در خانواده است.
 • اگر عاج بیفتد و خواب بیننده احساس آرامش و خوشحالی کند، این نشان دهنده پرداخت بدهی های او است.
 • ترک خوردن دندان در خواب

  دیدن دندان شکسته از درد در خواب بیانگر شکست موقعیت اجتماعی یا شکست کاری است و اگر دندان بدون درد بشکند بیانگر آن است که بیننده خواب بدهی خود را می پردازد، به عهد خود وفا می کند و یا اینکه بهبودی از یک بیماری

  تعبیر خواب دندان زن باردار

  مقالاتی که ممکن است دوست داشته باشید:

  خواب دیدن دندان برای زن باردار در خواب بیانگر یکی از تعابیر زیر است:

 • در زایمان احتمالی انشاالله که مشکلات بارداری برطرف شود و افتادن دندان آسیاب نشان دهنده حل مشکلات زناشویی است.
 • دیدن مسواک زدن زن باردار بیانگر این است که انشاالله پسری به دنیا خواهد آمد و از زندگی زناشویی خوشی برخوردار خواهد شد.
 • تعبیر خواب دندان های زن مطلقه

  رؤیای افتادن دندان های زن مطلقه در خواب، بیانگر این است که تمام حقوق مالی خود و همچنین موارد زیر را پس می گیرد:

 • اگر زن مطلقه خواب ببیند که دندان هایش به زمین می افتد، بیانگر این است که دچار مشکلات بزرگی می شود.
 • در حالی که اگر زن مطلقه دندان های سفید ببیند، نشان دهنده این است که با مرد صالح ازدواج می کند و خانواده اش در کنار او می ایستند.
 • مسواک زدن زن مطلقه در خواب بیانگر این است که وضعیت خود را می پذیرد و خدا را ستایش می کند و به خاطر آنچه که کشیده است سپاسگزاری می کند.
 • دیدن مسواک زن مطلقه حاکی از استغفار بسیار و تقرب او به خداوند است و خداوند متعال غم و اندوه او را برطرف و کار او را آسان می کند.
 • همچنین بخوانید : تعبیر خواب تکان دادن دندان

  دیدن انواع دندان در خواب

  تعبیر خواب بسته به نوع دندان یا آسیاب در خواب متفاوت است و تعابیر زیر معنای دندان و آسیاب را در خواب بیان می کند:

 • دیدن دندان عقل در خواب، بیانگر خرد است.
 • دندان نیش در خواب بیانگر نیاز به مشورت در اموری است که شما انجام می دهید.
 • دندان آسیاب در خواب ممکن است نمادی باشد که شما نیاز به تفکر بیشتری دارید.
 • افتادن دندان های کودک در خواب بیانگر مسئولیت است.
 • دیدن دندان آسیاب نشان دهنده پدربزرگ و مادربزرگ و فرزندان است.
 • و رؤیت دندانهای چهارضلعی بالا بر پسر عمو و پایین بر دختر عموها و دختر خاله ها است.
 • تعبیر خواب افتادن دندان ابن سیرین

  تعبیر ابن سیرین به دیدن دندان در خواب دلالت بر خویشاوندان و خانواده دارد و به این مطلب اشاره کرده است:

 • دندان های بالا در خواب به مردان اشاره می کنند، در حالی که دندان های پایین به زنان اشاره می کنند.
 • دیدن عاج در خواب بیانگر اهل خانه بیننده است و عاج بالای سمت راست نشان دهنده پدر است.
 • دیدن دندان در خواب بیانگر سن بیننده است.
 • درد دندان در خواب بیانگر مصیبت است.
 • پاك كردن دندانهاي شكسته در خواب بيانگر نقص اهل خانه بيننده است.
 • تعبیر افتادن دندان برای نابلسی

  نابلسی می گوید: هر که در خواب ببیند که تمام دندان هایش افتاده است، نشانگر عمر طولانی اوست و افتادن آنها را نیز چنین تعبیر کرده است:

 • اگر دندان بیننده افتاد و ناپدید شد، این نشان دهنده مرگ یک هم سن و سال او یا بیماری خانواده او است.
 • در حالی که اگر فقط تمام دندان های بالا بیفتند، این نشان می دهد که او پول زیادی خواهد داشت.
 • هر که افتادن دندان های پایین خود را ببیند مضطر و مضطر می شود.
 • هر که پاییز یک سال را ببیند، به این معناست که بدهی خود را به یک نفر یا به یکباره پرداخت می کند.
 • افتادن دندان آسیاب، دندان ها، با مشکل در خوردن، نشان دهنده فقیر بودن بیننده است.
 • از اینجا تماشا کنید: تعبیر خواب دندان های کثیف

  دیدن دندان در خواب بیانگر پول و مرگ و زندگی و احوال اهل خانه است و از این رو دیدن دندان از خواب هایی است که باید به آن توجه کرد.

  زیرا حکایت از خیلی چیزهاست که ممکن است برای شخص و خانواده اش خوب باشد یا خدای ناکرده شر باشد.بصری است که بیانگر حالات بیننده خواب و حوادثی است که در زندگی برای او اتفاق می افتد. .

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا