تعبیر خواب زیتون

دیدن زیتون در خواب با توجه به حمد و ثنای خداوند متعال برای آن در قرآن یکی از رؤیاهای ستودنی شمرده شده است و از این رو مفسران متفق القول بر این امر بوده اند که تعبیر خواب زیتون دارای تعبیر خیر و برکت برای مالک است. از رویاها، اما در مورد رنگ و ماهیت آن تعابیر متفاوت است و دیدن آن در خواب جزئیات زیادی دارد، با توجه به شرایط بیننده متفاوت است.

تعبیر خواب زیتون

زیتون در خواب عموماً به معنای رزق و روزی و پول است و رنگ آن بیانگر خوبی است، به شرح زیر:

 • رنگ سیاه زیتون نشان دهنده خوبی های کمی است، در حالی که رنگ سبز زیتون نشان دهنده بسیاری از چیزهای خوب است.
 • دیدن زیتون در خواب بیانگر مال فراوان و درخت پر زیتون بیانگر سودی است که نصیب خانواده می شود.
 • زیتون زرد نشان دهنده نگرانی است، در حالی که اگر بیننده خواب آن را فشار دهد، خیر زیادی به دست خواهد آورد.
 • خوردن زیتون در خواب نعمت است.
 • همچنین ببینید: تعبیر خواب روغن زیتون در خواب به تفصیل

  تعبیر خواب چیدن زیتون از درخت

  در صورتی که بیننده خواب خود را در حال چیدن زیتون ببیند، علاوه بر موارد زیر، بیانگر خوبی و سهولت کسب پول است:

 • اگر بیننده زیتون سیاه بچیند، انشاءالله در بخش تجاری حال خود را بهبود می بخشد.
 • اگر بیمار زیتون بچیند بهبود می یابد و از بیماری خلاص می شود.
 • چیدن زیتون زرد در خواب بیانگر بدبختی است و بیننده در خواب سهمی از نگرانی، بیماری یا گرفتاری خواهد داشت.
 • دیدن چیدن زیتون بیانگر آن است که امور بیننده خواب آسان می شود و وارد مرحله جدیدی پر از شادی می شود.
 • دختر مجردی که در خواب زیتون می چیند، بیانگر پیوند و ازدواج نزدیک اوست.
 • زن متاهل در حال چیدن زیتون در خواب بیانگر باردار شدنش است و اگر زن حامله خودش زیتون بچیند صاحب فرزند پسر می شود.
 • اگر بیننده خواب ببیند که با همکارانش در حال چیدن زیتون است، به این معنی است که در کار خود موفق می شود.
 • تعبیر خوردن زیتون در خواب

  خوردن زیتون در خواب بیانگر آب سیاه مخصوصاً برای مردان است، زیرا بیانگر موارد زیر است:

 • این که مرد از شغل یا کارش امرار معاش فراوان می کند.
 • در مورد دختر مجرد، این نشان دهنده خوبی است و خبرهای خوبی که به زودی خواهید شنید.
 • در حالی که برای یک زن متاهل، خوردن زیتون بیانگر این است که زندگی آسان و قابل تقدیری خواهد داشت.
 • خوردن زیتون در خواب برای زن باردار خوابی ستودنی تلقی می شود، زیرا خوردن زیتون سیاه از آن به ویژه بیانگر سهولت حمل آن است.
 • تعبیر خرید زیتون در خواب

  خرید زیتون حاکی از زندگی خوب، زندگی زیبا و دارای مفاهیم زیبایی در زندگی مردم است که نشان دهنده موارد زیر است:

 • دختر مجردی که در خواب زیتون می خرد، بیانگر این است که با افراد زیادی نامزد می شود و فرصت های جدیدی در زندگی به دست می آورد.
 • و زن متاهلی که در خواب زیتون می‌خرد، بیانگر آن است که روزی فراوانی به دست می‌آورد و معیشت او بسیار بهبود می‌یابد.
 • زن حامله مژده فرزندی است که آرزو می کند و پسری نیکو و مفید و صالح برای خانواده اش خواهد بود.
 • تعبیر فروش زیتون در خواب

  فروش زیتون در خواب بیانگر این است که خواب بیننده مژده دریافت می کند و ممکن است یکی از تعابیر زیر را نشان دهد:

 • فروش زیتون در خواب بیانگر انتقال مسئولیت از بیننده خواب به شخص دیگری است.
 • درست کردن زیتون و ترشی آن در خواب بیانگر معرفی وسایل امرار معاش است.
 • فروش زیتون حکایت از رفع دغدغه دارد و هر که در زراعت زیتون کار می کرد و آن را می فروخت، انشاءالله روزی پر برکتی نصیبش می شود.
 • پخش زیتون در خواب بیانگر این است که بیننده خواب سود زیادی برای خود و خانواده اش خواهد داشت.
 • درخت زیتون در خواب چه تعبیری دارد؟

  مقالاتی که ممکن است دوست داشته باشید:

  درخت زیتون در خواب دلالت بر مرد سعادتمند و زن شریف است و همچنین بیانگر معیشت کار است، علاوه بر موارد زیر:

 • درخت زیتون در خواب بیانگر برکت، علم و بهره از خویشاوندان است.
 • درخت زیتون نیز نشانگر پایداری برکت و فضل و رزق و روزی کار است، زیرا درختی دائمی و بادوام است.
 • و کاشتن درخت زیتون نشان دهنده شغل جدید، یا منبع جدید امرار معاش است.
 • کاشتن درخت زیتون در خواب بیانگر نتایج مبارکی است که در درازمدت اتفاق خواهد افتاد، زیرا زیتون تا به ثمر رسیدن زمان زیادی می برد.
 • درخت زیتون نیز بیانگر لطف یا زیبایی است که بیننده خواب انجام می دهد که به خواب بیننده بازگردانده می شود و میوه های آن را درو می کند.
 • تعبیر خواب زیتون ابن سیرین

  ابن سیرین معتقد است که درخت زیتون در خواب، خواب نیکو است، درخت زیتون در خواب، دلالت بر این دارد:

 • دلالت بر خیر و فایده ای دارد که بیننده و خانواده اش نصیبش می شود.
 • و هر که در خواب ببیند که میوه زیتون به بار می آورد یا مالک آن است یا می خورد، دلالت بر غم و اندوهی است که بر بیننده می رسد.
 • همچنین بخوانید : تعبیر خواب چاق با روغن زیتون

  تعبیر خواب زیتون نابلسی

  عالم تعبیر در خواب شیخ نابلسی زیتون را چنین تعبیر کرده است:

 • خواب بر عذاب بیننده خواب دلالت دارد، زیرا درخت زیتون را می زنند تا میوه اش بیفتد.
 • او معتقد است که بهترین دیدن زیتون در صورتی است که بیننده خواب مریض باشد، دیدن زیتون در این زمان نشان دهنده این است که از بیماری خود شفا می یابد.
 • دیدن زیتون در خواب بیانگر هدایت و توبه بیننده از گناه و بیانگر فراگیری قرآن کریم است.
 • خوردن زیتون سبز در خواب ممکن است بیانگر مشکلات مالی برای بیننده باشد، زیرا طعم آن تلخ است و هنوز شکسته نشده است.
 • اگر بیننده خواب زیتون ببیند و فقیر باشد، بیانگر آن است که پول و رزق فراوان به او می رسد و بیمار شفا می یابد.
 • شاید زیتون در خواب بیانگر این باشد که کارها برای بیننده به کندی پیش می رود و خدا داناتر است.
 • معنی هیجان انگیز خواب زیتون

  تعابیری وجود دارد که به دلیل تعابیر لذت بخش در خواب، زیبایی خواب خود را به بیننده نوید می دهد، از جمله تعابیر زیر:

 • دیدن زیتون در خواب بیانگر قوت بیننده است که حرف او شنیده می شود و مردم به او احترام زیادی می گذارند.
 • دیدن زیتون در خواب، بیانگر قوت جسمانی بیننده و رهایی از بیماری است.
 • زیتون به عنوان نماد مثبت در نظر گرفته می شود و خواب نشان دهنده شجاعت بیننده خواب و عدم ترس او از چیزهای زندگی است.
 • زیتون در خواب نشان دهنده استقامت بیننده و تلاش او برای کسب درآمد است.
 • تفسیر توزیع زیتون

  تقسیم زیتون در خواب به معنای بهره مندی بیننده از شرف و حسن خلق است و تقسیم آن به فرزندان بیانگر حاملگی زن شوهردار است و تقسیم آن به مریض به معنای بهبودی اوست و تقسیم آن به بینوایان به معنای این است که او روزی فراوان خواهد یافت.

  فشردن زیتون در خواب نشان دهنده چیست؟

  اگر بیننده خواب ببیند که زیتون را می فشارد تا روغن آن را بیرون بیاورد و در جای دردناک بدنش بگذارد، بیانگر بهبودی اوست و این نیز صادق است:

 • اگر خواب بیننده در خواب زیتون را بفشرد و مقداری از آن را بخورد، مؤید این است که او تحت تأثیر سحر و جادو قرار گرفته است.
 • اگر بیننده دید که زیتون ها را فشار می دهد، اما از آنها روغن استخراج نمی کند، این نشان دهنده عدم تدبیر و توانایی های ضعیف او است.
 • وقتی بیننده خواب روغن زیتون را در خواب ببیند، به این معنی است که بین او و خدا پیوند محکمی برقرار است و انشاءالله دعای او مستجاب می شود.
 • زنی که در خواب بدن خود را با روغن زیتون مسح می کند، به این معناست که او خوش اخلاق است.
 • از اینجا تماشا کنید: درخت زیتون در خواب برای زن متاهل

  شایان ذکر است که همین خواب ها ممکن است برای برخی حاکی از خیر و برای برخی دیگر حاکی از شر باشد، اما تعبیر خواب زیتون به ندرت برای مردم بدی را به همراه دارد.

  در بسیاری از موارد نشانه خیر و رزق و برکت است، بنابراین در خواب دیدن زیتون جای نگرانی نیست.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا