تعبیر آب گوجه فرنگی در خواب

تعبیر دیدن آب گوجه در خواب در کتاب منسوب به ابن سیرین

دیدن آب گوجه در خواب، چنانکه ابن سیرین ذکر کرده است، چنین بیان کرده است:[١]

 • دیدن خریدن آب گوجه فرنگی در خواب بیننده ممکن است اشاره به رزق فراوانی باشد که به زودی به خواب بیننده خواهد رسید.
 • دیدن آب گوجه فرنگی در خواب بیننده ممکن است به دلیل رابطه نزدیک او با خانواده باشد.
 • دیدن آب گوجه فرنگی در خواب بیننده اگر چه بیمار باشد، ممکن است اشاره به بهبودی و نجات او از بیماری ها باشد.
 • دیدن آب گوجه فرنگی در خواب ممکن است به تسهیل اموری که برای مدتی معلق بوده اند بازگردد.
 • دیدن آب گوجه فرنگی در خواب ممکن است به اشتیاق شدید بیننده نیز اشاره داشته باشد.
 • دیدن خرید آب گوجه گندیده ممکن است از تزلزل امور بینا باشد خدای ناکرده.
 • تعبیر دیدن آب گوجه در خواب به روایت نابلسی

  دیدن آب گوجه در خواب یکی از خواب های ستودنی است که تمام خوبی های بیننده را در معنای خود به همراه دارد و از آن به موارد زیر اشاره می کنیم:[٢]

 • چه بسا ديدن آب گوجه در خواب بيانگر رفع غم و اندوه و بهبود امور خانوادگي او باشد و خداوند اعلم.
 • همچنین ممکن است دیدن آب گوجه در خواب بیننده به معنای حل اختلافات باشد انشاءالله.
 • چه بسا دیدن آب گوجه در خواب بیانگر بهبود وضع مالی بیننده و خانواده او باشد انشاءالله.
 • چه بسا دیدن آب گوجه فرنگی در خواب بیننده بیانگر شادی است که به زودی در انتظار اوست و خداوند اعلم.
 • دیدن خرید آب گوجه فرنگی در خواب برای آسایش بیننده پس از خستگی که متحمل شده است ممکن است و همچنین ممکن است بیانگر این باشد که اگر مدتی ترس داشته باشد، به سلامت رسیده است.
 • تعبیر دیدن آب گوجه فرنگی در خواب توسط میلر

  نشانه‌های دیدن آب گوجه‌فرنگی در خواب بیننده، بسته به موقعیت اجتماعی او، بر اساس چندین نشانه متفاوت است، از جمله موارد زیر:

  تعبیر دیدن آب گوجه برای دختر مجرد

  دختر مجردی که در خواب آب گوجه فرنگی می بیند این معانی را دارد:[٣]

 • شاید دیدن آب گوجه فرنگی در خواب دختر مجرد، بیانگر تغییر حال او برای بهتر و بهتر باشد و خدا اعلم است.
 • شاید دیدن آب گوجه فرنگی در خواب یک زن مجرد بیانگر این باشد که به خواست خدا به خواسته های او می رسد.
 • شاید دیدن آب گوجه در خواب دختری بیانگر شادی و رهایی از مشکلات و نگرانی ها باشد انشاءالله.
 • شاید دیدن آب گوجه برای دختری در خواب بیانگر همراهی او با یک رابطه موفق باشد انشاءالله.
 • تعبیر دیدن آب گوجه برای زن یا مرد متاهل

  دیدن آب گوجه فرنگی در خواب یک فرد متاهل، خواه بیننده مرد باشد یا زن، می تواند به چندین مورد منجر شود، از جمله:[٣]

 • ممکن است دیدن آب گوجه فرنگی در خواب زن متاهل یا متاهل به معنای رهایی از اختلافات حاکم بر زندگی زناشویی او باشد و خداوند اعلم.
 • همچنین ممکن است دیدن آب گوجه فرنگی در مرد یا زن متاهل نشان دهنده خوشبختی زناشویی باشد که بیننده خواب به زودی با شریک زندگی خود خواهد داشت.
 • چه بسا دیدن آب گوجه فرنگی در خواب زن متاهل بیانگر خوشی ها و خوشی هایی باشد که در دوران آینده در انتظار اوست انشاءالله.
 • بازبینی کننده

  1. ↑ ابن سیرین، منتخب کلام فی تعبیر خواب، ص 59. اقتباس.
  2. ↑ النابلسی، معطر الحیوان فی بیان الخواب، ص 227. اقتباس.
  3. ↑ AB Miller, Encyclopedia of Interpretation of Dreams, p. 26. اقتباس.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا