تعبیر پوشش سر در خواب

تعبیر پوشش سر در خواب

تعبیر پوشش سر در خواب

شایان ذکر است که هر چیزی که خوابیده می بیند دارای تعبیر نیست، همچنان که معناشناسی رؤیاها و رؤیاها گمانه زنی هایی است که نمی توان به وقوع و تحقق آنها یقین داشت. درود بر او باد، فرمود: (رویاها سه است، رؤیایی که حق است، خوابی که انسان به خود می گوید، و خوابی که از جانب شیطان غمگین است، پس هر کس آنچه را که دوست ندارد ببیند برخیزد و نماز بخواند).[١]

رویای پوشش سر ممکن است بیانگر تعابیر متعددی باشد که مهمترین آنها عبارتند از:[٢]

 • پوشاندن سر در خواب می تواند نشان دهنده وضعیت، شکوه، افتخار و افتخار بیننده باشد.
 • اگر خواب ببیند که بر عمامه خود عمامه بسته است; شاید این نشان دهنده افزایش اعتبار او و ثبات او در مأموریت او باشد.
 • اگر خواب ببیند که بر سر عمامه بلندی پیچیده است; شاید این حکایت از سفر طولانی او یا زیارت بیت الله الحرام داشته باشد.
 • تعبیر خواب پوشاندن سر بر حسب حال بیننده خواب

  تعبیر پوشاندن سر در خواب با توجه به وضعیت بیننده خواب متفاوت است به شرح زیر:[٣]

 • اگر در خواب سرپوش را دید مجرد بود; این ممکن است نشان دهنده ازدواج او باشد.
 • اگر زن باردار در خواب سر پوشیده ببیند; شاید این نشان می دهد که او پسری به دنیا آورد که بر قوم خود ارباب خواهد بود.
 • اگر بیمار ببیند که در خواب عمامه بر سر دارد; این ممکن است نشان دهنده نزدیک شدن دوره او باشد و خدا داناتر است.
 • تعبیر خواب سرپوش بر حسب نوع آن

  تفاوت در نوع پارچه ای که پوشش سر از آن ساخته شده است بر تفسیر آن تأثیر می گذارد، به شرح زیر:[٤]

 • اگر پوشش سر از پشم باشد; این ممکن است نشان دهنده انصاف، عدالت، عدالت و دینداری بیننده باشد.
 • اگر پوشش سر از ابریشم باشد; ممکن است نشان دهنده مأموریت فرد بینا و ثروت او باشد.
 • اگر پوشش سر از کتان یا پنبه باشد. ممکن است دلالت بر ولایت بیننده خواب و گرفتن پول حلال از او یا امام بودن او باشد و یا اینکه به اعتبار و آبرو می رسد.
 • اگر روسری دارای سبک است؛ شاید این نشان دهنده شهرت بینا در بین مردم باشد.
 • تعبیر خواب سرپوش به رنگ آن

  تعبیر پوشش سر در خواب با توجه به رنگ آن متفاوت است. در اینجا جزئیات آن آمده است:[٤]

 • اگر پوشش سر سبز است؛ شاید این نشان می دهد که بیننده به این گواهی دست یافته است.
 • اگر روسری سیاه است؛ شاید این نشان دهنده دستیابی فرد بینا به مقام عالی و اعتبار باشد.[٥]
 • اگر روسری قرمز است؛ این ممکن است نشان دهنده ظلم بیننده خواب به یکی از مردم باشد. او باید از شر آن خلاص شود.
 • اگر روسری زرد است؛ ممکن است منظور از بیماری و زیان باشد – خدای نکرده -.[٥]
 • اگر رنگ روسری ناشناخته باشد؛ این ممکن است نشانه نزدیک شدن این اصطلاح باشد. بینا باید برای آن آماده شود.
 • بازبینی کننده

  1. ↑ روایت ترمذی، در سنن ترمذی، از ابوهریره، صفحه یا شماره: 2280، حسن صحیح.
  2. ↑ ابراهیم بن غنام، بیان البین، ص 208. اقتباس.
  3. ↑ الملّه الاحسایی، تحبیه الافهام با تعبیر خواب، ص 162. اقتباس.
  4. ↑ اب خلیل بن شاهین، اشارات در عبارت شناسی، ص 756. اقتباس.
  5. ↑ اب عبدالغنی النابلسی، معطر الانام فی بیان خواب، ص 254. اقتباس.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا