تعبیر دیدن بادکنک در خواب

تعبیر دیدن بادکنک در خواب

تعبیر دیدن بادکنک زن و مرد در خواب در کتاب منسوب به ابن سیرین.

ابن سیرین دیدن بادکنک در خواب را به نشانه های زیر تعبیر کرده است:[١]

 • دیدن بادکنک در خواب ممکن است نشان دهنده شادی باشد که برای او پیش می آید.
 • دیدن بادکنک در خواب ممکن است بیانگر آن باشد که بیننده در خواب پول زیادی به دست می آورد و انشاءالله سود زیادی برای تاجر در کار خود دارد.
 • دیدن بالون سواری و سفر بر روی آن در ارتفاعات در خواب ممکن است نشان دهنده آرامشی باشد که بیننده خواب در زندگی خود از آن برخوردار خواهد شد.
 • دیدن بادکنک در خواب ممکن است نشان دهنده سفر و حرکت از مکانی به مکان دیگر باشد و ممکن است نشان دهنده ارتقاء شغلی باشد.
 • تعبیر دیدن بادکنک زن و مرد در خواب به روایت نابلسی

  النابلسی تعبیر دیدن بادکنک را به این صورت تفسیر کرده است:[٢]

 • دیدن بالون سواری بدون پرواز در خواب ممکن است نشان دهنده این باشد که درآمد کمی خواهید داشت.
 • تاب خوردن تصادفی بادکنک در خواب ممکن است نشان دهنده اضطراب و استرس در زندگی بیننده باشد و خدا بهتر می داند.
 • دیدن برخاستن در کشتی هوایی در خواب ممکن است اشاره به سفری باشد که بیهوده است و خدا داناتر است.
 • تعبیر دیدن کشتی هوایی در خواب به قول میلر

  مفاهیم دیدن بالن بر اساس موقعیت اجتماعی بیننده متفاوت است، از جمله تفاسیر زیر:

  تعبیر دیدن بادکنک برای مرد

  رؤیای بالون برای مرد در خواب به موارد زیر نسبت داده می شود:[٣]

 • دیدن خود مردی که سوار بر بادکنک می شود، ممکن است نشان دهنده خیر، شادی و آرامش خاطر بیننده در زندگی او باشد.
 • مردی که در خواب بادکنکی آسیب دیده می بیند، ممکن است نشان دهنده نگرانی و مشکلاتی باشد که خواب بیننده را تحت تأثیر قرار می دهد.
 • دیدن خود مردی که سعی می کند سوار کشتی هوایی شود، ممکن است نشان دهنده توانایی او در تحقق جاه طلبی ها و خواسته هایش باشد.
 • دیدن مردی در حال برخاستن از کشتی هوایی در خواب ممکن است نشان دهنده برتری بیننده خواب در تمام زمینه های زندگی او باشد.
 • دیدن یک بادکنک با نقص در خواب ممکن است نشان دهنده ضرر مالی باشد.
 • تعبیر دیدن بادکنک برای دختر مجرد

  دیدن کشتی هوایی برای دختر مجرد در خواب به موارد زیر اشاره دارد:[٣]

 • ممکن است تصور دختری از بالون سواری و پرواز آن بر فراز کوه ها، حاکی از آن باشد که انشاءالله دختر به مقام های عالی خواهد رسید.
 • ممکن است دختری در خواب یک کشتی هوایی جدید ببیند، ازدواجش با مردی که از مقام و منزلت بالایی برخوردار است و خداوند اعلم دارد.
 • ممکن است دختری در خواب او را سوار بر سفینه هوایی ببیند که نشان دهنده توانایی او در غلبه بر تمام مشکلاتی است که در زندگی با آن روبه رو است.
 • تعبیر دیدن بادکنک برای زن متاهل

  دیدن بادکنک برای زن متاهل در خواب نشانه های زیادی دارد که به شرح زیر است:[٣]

 • دیدن بادکنک در خواب یک زن متاهل ممکن است نشان دهنده زندگی زناشویی خوشبختی باشد که یک زن زندگی می کند.
 • دیدن زن متاهل در خواب در حال بالا رفتن از بادکنک ممکن است بیانگر این باشد که او با مشکلاتی روبرو خواهد شد و خدا بهتر می داند.
 • دیدن بادکنک در خواب زن متاهل ممکن است خدای ناکرده نشان دهنده بیماری او باشد.
 • تعبیر دیدن بادکنک برای زن باردار

  دید زن باردار از بالون دارای نشانه های زیر است:[٣]

 • دیدن بادکنک در خواب زن باردار ممکن است بیانگر این باشد که انشاءالله نوزاد او ماده خواهد بود.
 • دیدن پرواز بالن در خواب یک زن باردار ممکن است بیانگر این باشد که جنین او به خواست خدا پسر خواهد بود.
 • دیدن بادکنک در خواب خانم باردار ممکن است بیانگر این باشد که او در زایمان با مشکلاتی روبرو خواهد شد و انشاءالله این کار آسان خواهد بود و خداوند اعلم دارد.
 • بازبینی کننده

  1. ↑ ابن سیرین، منتخب کلام فی تعبیر خواب، ص 407. اقتباس.
  2. ↑ النابلسی، معطر خواب در بیان خواب، ص 228. فعل.
  3. ↑ ABT Miller, Encyclopedia of Interpretation of Dreams, p. 169. اقتباس.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا