معنی اسم حمدان در خواب

تعبیر خواب اسم حمدان

با توجه به دلالت هایی که نام حمدان در زبان به آن اشاره دارد; تعبیر خواب اسم حمدان در خواب مجموعه ای از تعابیر حسنه دارد که بر اساس آنچه علمای تعبیر خواب به این نتیجه رسیده اند که تعبیر اسم ها در خواب شبیه به معنای آن ها باشد.[١] بر این اساس، اهمیت خواب نام حمدلین به شرح زیر است:[٢]

 • نام حمدان در خواب ممکن است بیانگر این باشد که شخص پروردگار خود را ستایش می کند و نعمت های او را شکر می کند و به آنچه خداوند به او می دهد راضی است و او را به خاطر آن ستایش می کند.
 • اسم حمدان در خواب ممکن است بیانگر این باشد که انسان به داروی خود راضی است و به سوگند خدا برای او راضی است و این از صفات و صفات نیک مؤمن است.
 • نام حمدان ممکن است بیانگر این باشد که ممکن است شخصی رضایت خداوند – تعالی – را به دست آورد و در زمین پذیرفته شود و در میان مردم مورد ستایش قرار گیرد.
 • هر که ببیند در خواب نام حمدان را می نویسد، ابن شاهین در تعبیرش می گوید که ممکن است این نوشته دلالت بر نیاز و روزی بیننده باشد.[٣]
 • شنیدن نام حمدان در خواب ممکن است برای بیننده نشانه هدایت و خیر و بشارت باشد چنانکه عبدالغنی النابلسی در تعبیر خود توضیح داده است.[٤]
 • اگر ببیند که نامش به حمدان تبدیل شد; این ممکن است دلالت بر این باشد که او در زمین ستوده، شکرگزار او، راضی، قناعت و ستوده است، چنانکه ابن غنم ذکر کرده است که تعبیر تغییر اسم به اسمی است که در خواب به آن تبدیل شده است.[٥]
 • معنی اسم حمدان در زبان و دلالت آن

  قاموس المعانی اشاره کرده است که اسم حمدان نامی مذکر با اصل عربی و صفتی مشکوک از الحمد است.[٢]

  نام حمدان یکی از اسامی رایج در میان مردم است و گروه دیگری از اسامی شبیه به نام حمدان وجود دارد مانند: حمدانی، حمادی، حمیدین، حمد، حمدون، حمید، حمد، محمد، احمد، محمود، حمید، هامادا.[٢]

  معنای نام حمدان و اهمیت آن در قرآن

  نام حمدان مستقیماً در قرآن مجید نیامده است; با این حال، نام هایی وجود دارد که با او در معنا و منشأ زبانی مشترک است و برجسته ترین آنها در ادامه توضیح داده شده است:

 • خداوند متعال می فرماید: (و محمد فقط فرستاده ای است که پیش از او پیامبران از دنیا رفته اند).[٦]
 • خداوند متعال می فرماید: (محمد فرستاده خداست و کسانی که با او هستند بر کفار تندخو و بین خودشان مهربانند).[٧]
 • خداوند متعال می فرماید: (آیا کسانی را در آن قرار می دهی که در آنجا فساد کنند و خون بریزند در حالی که ما تسبیح تو را می گوییم).[٨]
 • خداوند متعال می فرماید: (سپس گروهی که ستم کردند قطع شدند و الحمدلله پروردگار جهانیان است).[٩]
 • خداوند متعال می فرماید: (و دیگر اینکه حمد و ستایش مخصوص خداست).[١٠]
 • خداوند متعال می فرماید: (و رعد او را تسبیح می گویند و فرشتگان در ترس او).[١١]
 • خداوند متعال می فرماید: (حمد خدایی را که در پیری اسماعیل و اسحاق را به من عطا کرد).[١٢]
 • خداوند متعال می فرماید: (و بشارت به رسولی که نام او پس از من احمد خواهد آمد).[١٣]
 • بازبینی کننده

  1. ↑ ابوالفداء محمد عزت عارف (1387)، عجایب تعبیر خواب در قرآن (چاپ 1)، امان: دار یافا للنشر و توزیع، صفحه 20. اقتباس.
  2. ↑ ABT «معنای اسم حمدان در معجم معانی الاسماء»، المعانی، دسترسی به ۱۹ فوریه ۲۰۲۲. عمل کنید
  3. ↑ خلیل بن شاهین الظهری، اشارات فی علم الفاظیه، بیروت: دارالفکر، ص ۸۰۱. اقتباس.
  4. ↑ عبدالغنی بن اسماعیل بن عبدالغنی النابلسی، معطر الحیوان فی بیان الخواب، بیروت: دارالفکر، ص 191. اقتباس.
  5. ↑ ابراهیم بن یحیی بن غنام، بیان البصر، صفحه 30. اقتباس.
  6. ↑ سوره آل عمران، آیه 144
  7. ↑ سوره فتح، آیه ۲۹
  8. ↑ سوره بقره، آیه 30
  9. ↑ سوره انعام، آیه: ۴۵
  10. ↑ سوره یونس، آیه ۱۰
  11. ↑ سوره رعد، آیه 13
  12. ↑ سوره ابراهیم، ​​آیه 39
  13. ↑ سوره صاف، آیه ۶

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا