تعبیر خواب ربوده شدن مادرم در خواب

تعبیر خواب ربوده شدن مادرم در خواب

تعبیر دیدن مادر در خواب

دید مادر را می توان به طور کلی توضیح داد، زیرا ربوده شدن مادر به طور خاص ذکر نشده است، بنابراین می توان آن را چنین تفسیر کرد:

تعبیر دیدن مادر در خواب به روایت نابلسی

نبلسی دیدن مادر در خواب را با توجه به جزئیات خواب چنین تعبیر کرده است:[١]

 • هر کس در خواب ببیند که از مادرش مالی یا ارثی به ارث می برد، ممکن است نشان دهد که صاحب خواب روزی می گیرد.
 • هر کس در خواب ببیند فرزندی است که از مادرش متولد شده و صاحب خواب فقیر است، ممکن است دلالت بر رزق بزرگی باشد که به دست می آورد و خداوند داناتر است.
 • هر کس در خواب ببیند که با مادرش زنده است همبستر می شود، ممکن است بیانگر دشمنی صاحب خواب با پدرش باشد و اگر پدرش مریض باشد، نشانه مرگ پدرش باشد. و اینکه صاحب رؤیا مسئول تمام امور مادرش خواهد بود.
 • هر کس در خواب ببیند که مادرش با او همبستر می شود، ممکن است دلالت بر تباهی فرزندان و مرضی باشد که به صاحب خواب می رسد و خدا داناتر است.
 • هر کس در خواب ببیند که مادرش او را به دنیا آورده و صاحب خواب فقیر است، ممکن است بیانگر رزق فراوانی باشد که بر صاحب خواب تأثیر می‌گذارد، اما اگر صاحب خواب ثروتمند باشد. حکایت از تنگی روزی دارد که به او مبتلا می شود.
 • تعبیر دیدن مادر در خواب به روایت ابن شاهین

  ابن شاهین دیدن مادر در خواب را با توجه به جزئیات خواب چنین تعبیر کرده است:[٢]

 • هر که در خواب ببیند که مادر مرده اش زنده شده است، ممکن است دلالت بر تسکینی برای صاحب خواب پس از سختی کند.
 • هر که در خواب ببیند که از مادرش شیر می خورد، دلالت بر آن دارد که صاحب خواب به مقام و منزلت بزرگی می رسد.
 • هر کس در خواب ببیند که مادر یا پدرش را ذبح می کند و در خواب خون ببیند، ممکن است دلالت بر آزار یکی از پدر و مادرش داشته باشد.
 • هر که در خواب ببیند که مادر یا پدرش را ذبح می کند و خون نمی بیند، ممکن است نشان دهد که با آنها ادامه داده است.
 • تعبیر دیدن دزدی و آدم ربایی در خواب

  دزدی و آدم ربایی را می توان به شرح زیر توضیح داد:

  تعبیر دیدن دزدی و آدم ربایی در خواب به روایت نابلسی

  تعبیر دیدن دزدی در خواب با توجه به جزئیات خواب متفاوت است تعبیر آن چنین است:[٣]

 • هر کس در خواب دزدی را ببیند که او را نمی شناسد، ممکن است به فرشته مرگ اشاره کند و خداوند داناتر است.
 • هر کس در خواب دزدی را ببیند که او را می شناسد، ممکن است نشان دهد که صاحب خواب از دزد علم یا چیز مفیدی بهره مند می شود.
 • تعبیر دیدن دزدی در خواب در کتاب منسوب به ابن سیرین

  تعبیر دیدن دزدی در خواب با توجه به جزئیات خواب متفاوت است تعبیر آن چنین است:[٤]

 • هر کس در خواب دزد ناشناسی را ببیند که وارد خانه او شد و خرقه او را دزدید، ممکن است بیانگر از دست دادن زن صاحب خواب باشد و خداوند به آن داناتر است.
 • هر کس در خواب ببیند که دزد خانه او را می دزدد، ممکن است نشان دهنده زنی بیوه باشد که با او ازدواج می کند.
 • بازبینی کننده

  1. ↑ النابلسی، عبدالغنی، کتاب معطر الانام فی بیان خواب، ص 218، 326، 370. اقتباس.
  2. ↑ خلیل بن شاهین، کتاب الاشارات فی عبارت شناسی، ص 686-700. اقتباس.
  3. ↑ النابلسی، عبدالغنی، کتاب معطر الانام فی بیان خواب، ص 178. اقتباس.
  4. ↑ ابن سیرین، منتخب کلام فی تعبیر خواب، ص 308. اقتباس.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا