تعبیر خواب بیرون آمدن آب از پا در خواب

تعبیر خواب بیرون آمدن آب از پا در خواب

تعبیر دیدن آب در خواب به قول خلیل بن شاهین

ابن شاهین دیدن آب در خواب را به طور کلی تعبیر کرده است و مربوط به بیرون آمدن آب از پا نیست، پس می توان آن را به قیاس چنین تعبیر کرد:[١]

 • هر که در خواب ببیند آب پاک و زلال می نوشد، دلالت بر زندگی نیک و نیکویی دارد.
 • هر کس در خواب ببیند آبی می نوشد که در آن کدورت و نجاست است، ممکن است بیانگر وضعیت سختی باشد و خداوند اعلم.
 • هر کس در خواب ببیند آبی می نوشد که در آن گرم است، ممکن است دلالت بر ضعف و اندوه کند و خدا داناتر است.
 • هر کس در خواب ببیند که از لباس خود آب جمع می کند، ممکن است بیانگر متنی در مال و امور دنیوی شخص باشد.
 • هر کس در خواب ببیند آب را در ظرف شیشه ای جمع می کند و می نوشد، ممکن است حکایت از حاملگی همسرش داشته باشد و اگر شکسته شود، نشانه مرگ مادر است و خداوند اعلم.
 • کسى که در خواب ببیند که به کسى آب بدون بها و در ازای آن مى دهد، ممکن است دلالت بر آن داشته باشد که آن شخص دوست معروفى است.
 • هر که در خواب ببیند آبی پایین می آید و در ناحیه ای می ریزد، ممکن است نشان دهنده حاصلخیزی آن ناحیه باشد.
 • هر که در خواب آب را در خانه‌اش ببیند که آب پاکیزه است، ممکن است دلالت بر زندگی خوش و خوشی داشته باشد.
 • هر کس در خواب ببیند با جامه در آب فرود می‌آید و خیس نمی‌شود، دلالت بر قوت و یقین دین او دارد.
 • هر کس در خواب ببیند که در بیداری بیشتر از آب می نوشد، به خواست خدا نشانگر عمر طولانی انسان است.
 • تعبیر دیدن آب در خواب به روایت ابن نیما

  تعبير ديدن آب در خواب را تعبير كرده است و صراحتاً تعبير روشنى براى بيرون آمدن آب از پا نگذاشته است، پس به قياس با ديدن آب به طور كلى تعبير مى شود:[٢]

 • هر کس در خواب ببیند که از آب دریا می نوشد و آب مزه می دهد، ممکن است نشان دهنده سود آن شخص و پسر و همسرش باشد.
 • هر که در خواب ببیند که آب می نوشد و در بیداری تشنه نبود و از نوشیدن آب لذت می برد، ممکن است دلالت بر آسایش و شفا دهد ان شاء الله.
 • هر که در خواب ببیند لباس یا مال خود را با آب شور میشوید، دلالت بر خیر و راحتی دارد.
 • هر که در خواب ببیند به وقت بهار آب می نوشد، دلالت بر آسایش و آرامش دارد.
 • هر که در خواب ببیند که آب می خورد در بیداری تشنه بود، تعبیری ندارد زیرا خوابی است از احوال زندگی.
 • تعبیر دیدن آب در خواب به قول نابلسی

  نابلسی دیدن آب در خواب را با تعابیر متعددی تعبیر کرده است:[٣]

 • کسي که خود را در حال وضو گرفتن از چاه آب ببيند، ممکن است حاکي از خوبي خالص او باشد.
 • دید شخصی که خانه اش از دیوارش منفجر می شود، چشمه ای از آب ممکن است نشان دهد که فرد خیر و منفعت خواهد برد.
 • اگر انسان خود را در حال نوشیدن آب باران ببیند، ان شاء الله حاکی از خیر و منفعت برای انسان است.
 • شخصی که خود را در حال نوشیدن آب گرم می بیند ممکن است نشان دهنده این باشد که فرد دچار مین شدید شده است و خدا بهتر می داند.
 • شخصی که خود را در حال ریختن آب روی آب دریا می بیند ممکن است نشان دهنده این باشد که شخصی پول خود را برای یک زن خرج می کند.
 • بازبینی کننده

  1. ↑ ابن شاهین، کتاب الاشارات فی عبارت شناسی، ص 728. اقتباس.
  2. ↑ ابن نیما، البدر المنیر فی بیان علم، ص 264 263 391. اقتباس.
  3. ↑ النابلسی، کتاب معطر الانام فی بیان خواب، ص 320 242. اقتباس.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا