تعبیر نام مصطفی در خواب

تعبیر نام مصطفی در خواب

تعبیر نام مصطفی در خواب

با توجه به دلالت هایی که اسم مصطفی در لسان به آن اشاره می کند، تعبیر رؤیت اسم مصطفی در خواب ممکن است مجموعه ای از دلالت های خوبی داشته باشد، با توجه به آنچه علمای تفسیر ذکر می کنند که معنای اسم در یک رویا بستگی به معنای واقعی آن دارد. نام های خوب دارای معانی خوب و نام های بد معانی بد هستند.[١] بر این اساس، اینها برجسته ترین نشانه های نام مصطفی در خواب است:[٢]

 • رؤیت نام مصطفی ممکن است نشان دهد که شخص یکی از افراد خوب است که خداوند او را برای خیر انتخاب می کند.
 • نام مصطفی در خواب ممکن است نشانه این باشد که بیننده خواب از جمله کسانی است که از پیامبر صلی الله علیه و آله تقلید می کنند، زیرا او یکی از نام های رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است.
 • شنیدن نام مصطفی در خواب ممکن است بیانگر این باشد که به بیننده خیر و هدایت می رسد و شنیدن نیکی ها از بشارت هاست چنانکه عبدالغنی النابلسی توضیح داده است.[٣]
 • هر که در خواب ببیند که در خواب نام مصطفی را می نویسد، ابن شاهین می گوید که نوشتن در خواب ممکن است بیانگر برآورده شدن حاجت و روزی بیننده باشد.[٤]
 • هر کس در خواب ببیند که نامش به نام مصطفی تغییر یافته است، ابن غنم در تعبیر خود توضیح می دهد که اهمیت تغییر نام به معنای اسم در واقعیت ظاهر می شود و بر این اساس، تبدیل اسم آن حضرت ظاهر می شود. رؤیای نام مصطفی در خواب ممکن است معنای انتخاب و پیروی از پیامبر – صلی الله علیه و آله – را شامل شود.[٥]
 • تعبیر خواب حضرت مصطفی در خواب

  رؤیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نشانه های متعددی دارد و ابن سیرین آن را در تعبیر منسوب به آن حضرت ذکر کرده است که برجسته ترین آنها عبارتند از:

 • دیدن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نشانگر رؤیت واقعی اوست، زیرا شیطان در خواب به شکل او ظاهر نمی شود، پس هر که او را ببیند او را به راستی دیده است.
 • رؤیایی از پیامبر – صلی الله علیه و آله – ممکن است نشان دهد که شخص بینا در قیامت وارد جهنم نمی شود.
 • ایشان با ذکر این نکته که پیامبر اکرم را در خیر فراوان دیدند; چون خداوند او را رحمت جهانیان – علیهم السلام – فرستاد، دیدن او شفای بیماران، و پرداخت بدهی بدهکار است.
 • این احتمال وجود دارد که اگر رزمنده ای او را ببیند پیروز شود و اگر کسی او را خوشحال ببیند، به حج برود.
 • معنی اسم مصطفی در زبان و دلالت آن

  مصطفی نامی است مذکر با اصل عربی و همچنین اسم مضاربه برای فعل انتخاب به معنای برگزیده و برگزیده از میان نیکوکاران است و از نام های رسول ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ است. به او.[٢]

  معنی اسم مصطفی و اهمیت آن در قرآن و سنت

  نام مصطفی به صراحت در قرآن مجید نیامده است، اما از نظر معنی یا ریشه زبانی چیزی شبیه به اسم ذکر شده است و در برخی از احادیث آمده است که برجسته ترین آنها به شرح زیر است:

 • خداوند متعال می فرماید: (همانا خداوند دین را برای شما برگزیده است).[٦]
 • خداوند متعال می فرماید: (خداوند آدم و نوح و آل ابراهیم را برگزید).[٧]
 • خداوند متعال می فرماید: (فرمود که خداوند او را بر شما برگزید و از نظر علم و بدن بر او بسیار افزود).[٨]
 • سنت نبوی: (رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در روز وفات نغوس را عزادار کرد و فرمود: (برای برادرت استغفار کن) سپس با مردم به سوی مصطفی بیرون رفت، پس پشت سر صف کشیدند. او چهار تکبیر را گفت.[٩]
 • بازبینی کننده

  1. ↑ ابوالفداء محمد عزت عارف (1387)، عجایب تعبیر خواب در قرآن (چاپ 1)، امان: دار یافا للنشر و توزیع، صفحه 20. اقتباس.
  2. ^ a b «معنای اسم مصطفی در معجم معانی الاسماء»، المعانی، به تاریخ 12/2/2022. عمل کنید
  3. ↑ عبدالغنی بن اسماعیل بن عبدالغنی النابلسی، معطر الحیوان فی بیان الخواب، بیروت: دارالفکر، ص 191. اقتباس.
  4. ↑ خلیل بن شاهین الظهری، اشارات فی علم الفاظیه، بیروت: دارالفکر، ص ۸۰۱. اقتباس.
  5. ↑ ابراهیم بن یحیی بن غنام، بیان البصر، صفحه 30. اقتباس.
  6. ↑ سوره بقره، آیه 132
  7. ↑ سوره آل عمران، آیه 33
  8. ↑ سوره بقره، آیه 247
  9. ↑ به روایت ابن حبان، در صحیح بن حبان، از ابوهریره، صفحه یا شماره: 3101، خلاصه حکم راوی صحیح است.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا