تعبیر نام یقین در خواب

تعبیر نام یقین در خواب

تعبیر نام یقین در خواب

با توجه به معانی زبانی که نام یقین در خواب به آن اشاره می کند، تعبیر خواب اسم یقین در خواب ممکن است مجموعه ای از معانی خوبی داشته باشد و علمای تعبیر خواب تصریح کرده اند که معانی تعبیر اسامی در خواب از معنای نام و معانی واقعی آن پیروی می کنند.[١]معانی اسم یقین در خواب چنین است:[٢]

 • ممکن است نام یقین در خواب بیانگر آن باشد که بیننده علم محکمی یافته و از علمای امت است که ریشه در علم دارد.
 • نام یقین در خواب ممکن است بیانگر این باشد که بیننده در زندگی خود به دانش واقعی دست می یابد.
 • نام یقین در خواب ممکن است بیانگر مرگ بیننده خواب باشد.
 • هر کس در خواب ببیند نام یقینی را در خواب می‌نویسد، ابن شاهین می‌گوید که نوشتن در خواب ممکن است بیانگر نیاز و روزی بیننده باشد.[٣]
 • هر کس در خواب ببیند که نام یقین را می‌خواند، صدا زدن شخص معینی نشان‌دهنده مصاحبت است و بیننده آن‌ها را می‌شناسد چنانکه محمد عزت در تعبیر خود بیان کرده است.[٤]
 • هر که در خواب ببیند نام یقین را در خواب می شنود; چنان که عبدالغنی النابلسی توضیح داد شنیدن چیزهای نیک به عنوان اسم یقین ممکن است برای بیننده خواب، راهنمایی، خیر و بشارت باشد.[٥]
 • هر کس در خواب ببیند که اسمش به اسم معینی تبدیل شده است، ابن غنم تعبیر می کند که معنی تبدیل اسم به معنای اسم ظاهر می شود، خواه خوب باشد یا بد.[٦]
 • معنی اسم یقین در زبان و دلالت آن

  نام یقین یک نام علمی است که هم برای مذکر و هم برای مؤنث به کار می رود، اسم یقین دارای معانی متعددی است و در قرآن کریم نیز به آن اشاره شده است، بنابراین به معنای مرگ آمده است. فرموده خداوند متعال: (و پروردگارت را تا یقین عبادت کن)[٧]نام یقین نیز ممکن است دلالت بر علم استوار و علم حقیقی و قطعی داشته باشد.[٢]

  معنی اسم یقین و اهمیت آن در قرآن و سنت

  نام یقین در آیات و روایات متعددی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ذکر شده است که در ادامه به بیان برجسته ترین آنها می پردازیم:

 • خداوند متعال می فرماید: (آنچه را نمی دانستی احاطه کردم و از غربت با اخباری به سوی تو آمدم).[٨]
 • خداوند متعال می فرماید: (آنها جز پیروی از حدس و گمان به آن علم نداشتند و به یقین آن را نکشتند).[٩]
 • خداوند متعال می فرماید: (و پروردگارت را تا زمان یقین عبادت کن).[١٠]
 • خداوند متعال می فرماید: (این حق الیقین است).[١١]
 • خداوند متعال می فرماید: (و حق الیقین است).[١٢]
 • قول پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم: (از خدا یقین و عافیت بخواهید که پس از یقین به هیچ کس بهتر از سلامتی داده نشده است).[١٣]
 • فرموده رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم: (همانا بعد از يقين به هيچ بنده اى بهتر از عافيت داده نشده است و از خداوند يقين و عافيت مى خواهيم).[١٤]
 • بازبینی کننده

  1. ↑ ابوالفداء محمد عزت عارف (1387)، عجایب تعبیر خواب در قرآن (چاپ 1)، امان: دار یافا للنشر و توزیع، صفحه 20. اقتباس.
  2. ^ a b «معنای اسم یقین فی معجم المعانی الاسماء»، معجم المعانی، دستیابی به تاریخ 16/5/2022. عمل کنید
  3. ↑ خلیل بن شاهین الظهری، اشارات فی علم الفاظیه، بیروت: دارالفکر، ص ۸۰۱. اقتباس.
  4. ↑ ابوالفداء محمد عزت (۱۳۸۷)، عجایب تعبیر خواب در قرآن (چاپ ۱)، امان: دار یافا علمی للنشر و توزیع، ص ۳۶۵. اقتباس.
  5. ↑ عبدالغنی بن اسماعیل بن عبدالغنی النابلسی، معطر الحیوان فی بیان الخواب، بیروت: دارالفکر، ص 191. اقتباس.
  6. ↑ ابراهیم بن یحیی بن غنام، بیان البصر، صفحه 30. اقتباس.
  7. ↑ سوره حجر، آیه 99
  8. ↑ سوره نمل، آیه 22:
  9. ↑ سوره نساء، آیه 157
  10. ↑ سوره حجر، آیه 99
  11. ↑ سوره واقعه، آیه ۹۵
  12. ↑ سوره حقه، آیه ۵۱
  13. ↑ روایت ابن قیم در فراغت زادالمعاد از ابوبکر صدیق صفحه یا شماره: 4/197 تصدیق شعیب الارنوت.
  14. ↑ به روایت شعیب الارنعوت در فراغت مسند ابوبکر از ابوبکر صدیق صفحه یا شماره: 127 خلاصه حکم راوی صحیح است.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا