تعبیر میوه در خواب

تعبیر میوه در خواب

تعبیر خواب میوه ها

رؤیاهای زیادی است که انسان در خواب می بیند و به چند قسم تقسیم می شود; برخی از آنها خواب نیکو از جانب خداوند و برخی از آنها مانند خودگویی و برخی از آنها از جانب شیطان است تا مؤمنان را اندوهگین کند، جز این که مهمترین کاری که باید برای کسی که خواب بد دیده باشد انجام داد. این است که آن را به کسی نگویید و فقط یک عالم آن را به قول او – صلوات الله علیه – نقل می کند. (رویا را جز برای عالم یا مشاور نگو).[١]

رویکرد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در برخورد با رؤیا نیز از این جمله ـ صلوات الله علیه و آله ـ نشان داده می شود: (اگر یکی از شما رؤیایی دید که آن را دوست دارد، از جانب خداست، حمد و ستایش او را می‌گوید و با او سخن می‌گوید، و اگر غیر از آن را از آنچه که کراهت دارد ببیند، از جانب خداست. شیطان پس از شیطان باشد[٢]

توجه به آن نیز ضروری است تفسیر رؤیا از نظر من علمی است و این تعبیر از فردی به فرد دیگر با توجه به شرایط مختلف هر بیننده متفاوت است.

تعبیر خواب میوه به نبلسی

نبلسی دیدن میوه ها در خواب را چنین تعبیر کرده است:[٣]

 • دیدن میوه ها در خواب ممکن است بیانگر ازدواج بیننده باشد.
 • دیدن میوه های خیس در خواب ممکن است نشان دهنده امرار معاش بیننده باشد که دوام نمی آورد، زیرا میوه های تر به سرعت فاسد می شوند.
 • دیدن میوه ها در خواب بیننده اگر فقیر باشد ممکن است بیانگر ثروت باشد.
 • دیدن میوه ها در خواب در مورد یک رویاپرداز ثروتمند ممکن است نشان دهنده افزایش و افزایش پول او باشد.
 • دیدن خواب بیننده در خواب با میوه های فراوان در اطرافش ممکن است بیانگر این باشد که او فردی صالح است و به اطرافیان خود عشق می ورزد.
 • دیدن الفخانی در خواب ممکن است بیانگر این باشد که او مردی صالح و امین بر مال و اسرار مردم است.
 • دیدن میوه ها در خواب ممکن است به طور کلی نشان دهنده ازدواج باشد.
 • تعبیر خواب میوه ها در خواب به روایت ابن سیرین

  ابن سیرین در کتاب منسوب به او ذکر کرده است که تعبیر دیدن میوه در خواب ممکن است به موارد زیر اشاره داشته باشد:[٤]

 • اگر بیننده خواب ببیند که میوه در اطراف او پراکنده شده است، ممکن است نشان دهنده خوبی او و خوبی است که به مردم عرضه می کند.
 • شاید دیدن فقیر میوه بیننده در خواب بیانگر این باشد که ممکن است ثروتمند شود و پول کم و فراوانی خواهد داشت.
 • اگر خواب بیننده در خواب میوه ببیند و ثروتمند باشد، ممکن است نشان دهنده افزایش ثروت و پول او باشد.
 • اگر بیننده خواب از چیزی بترسد و در خواب میوه ای ببیند، ممکن است نشان دهنده امنیت و آرامش او باشد.
 • اگر بیننده در خواب میوه‌ای سفت، خشک یا خشک ببیند، ممکن است نشان‌دهنده آن باشد که از معاش طولانی‌مدت برخوردار خواهد شد.
 • اگر در خواب ميوه شيرين ببيند چنانكه ابن سيرين آن را از خوابهاي ستودني تعبير كرده و ميوه در وقت نادرست دلالت بر شفا دارد.
 • اگر بیننده در خواب میوه ای ترش یا تلخ ببیند، ممکن است بیانگر آن باشد که بیننده خواب از چیزی رنج می برد.
 • تعبیر خواب میوه ها در خواب به روایت ابن شاهین

  ابن شاهین دیدن میوه ها در خواب را به تعبیرهای متعددی تعبیر کرده است که به شرح زیر می پردازیم:[٥]

 • دیدن میوه در خواب و در موسم آن بوده است، ممکن است بیانگر این باشد که بیننده خواب، پول و منافع زیادی را که مدتی برای آن تلاش کرده به دست می آورد.
 • اگر بیننده در خواب میوه ای را در خارج از فصل و وقت آن ببیند و از آن بخورد، پولش کم می شود.
 • دیدن میوه ها و میوه های خیس در خواب ممکن است بیانگر دین، اخلاق و افزایش پول باشد.
 • دیدن میوه های کوچک در خواب ممکن است نشان دهنده این باشد که به جز انواعی مانند موز و به، ممکن است به بیماری مبتلا باشد.
 • بازبینی کننده

  1. ↑ سیوطی آن را در الجامع الصغیر از ابوهریره صفحه یا شماره: 9825 روایت کرده است، خلاصه حکم راوی صحیح است.
  2. ↑ روایت بخاری در صحیح البخاری از ابوسعید خدری صفحه یا شماره: 6985 خلاصه حکم راوی صحیح است.
  3. ↑ النابلسی، کتاب معطر الانام فی بیان خواب، ص 265 – 267. اقتباس.
  4. ↑ ابن سیرین، کتاب تعبیر خواب، منتخب کلام فی تعبیر خواب، ص 222-223. اقتباس.
  5. ↑ خلیل بن شاهین، کتاب الاشارات فی عبارت شناسی، صفحه ۱۴۰. اقتباس.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا