تعبیر خواب باران و گل و لای شدید

تعبیر خواب باران و گل و لای شدید

تعبیر خواب باران و گل و لای شدید

خواب آور در خواب خواب ها و خواب های زیادی می بیند و تعبیر این خواب ها با توجه به شرایط مختلفی که در رؤیا بیان شده است، علاوه بر تفاوت در حالت بیننده، متفاوت است و خواب ها یا با هدف هستند. و معنی، یا فقط خواب های لوله ای از شیطان است که آنها را برای غمگین شدن بیننده با آنها تنظیم کرده است، یا آمیزه ای از خودگویی است، ذهن بیننده را به خود مشغول می کند و معنایی ندارد.

آنجا که حضرت علیه السلام فرمود: (رویاها سه است، رؤیایی که حق است، خوابی که انسان به خود می گوید، و خوابی که از جانب شیطان غمگین است، پس هر کس آنچه را که دوست ندارد ببیند برخیزد و نماز بخواند).[١]

تعبیر دیدن باران شدید و گل و لای در نابلسی

رؤیت باران را عموماً از رؤیاهای ستودنی می دانند، به شرطی که ضرری نداشته باشد، عبدالغنی النابلسی در کتاب خود تعبیر خواب باران شدید و گل را ذکر کرده و آن را به چند تعبیر کرده است. عبارات به شرح زیر توضیح داده شده است:[٢]

 • در صورتی که بیننده خواب ببیند که آسمان به وفور می بارد، محصولات را از بین می برد. خواب ممکن است بیانگر مصیبت، آسیب به زمین، مشکلی باشد که برای مردم پیش خواهد آمد و ممکن است بیانگر نیاز و نیاز باشد.
 • اگر بیننده ببیند که آسمان باران شدیدی می بارد، خانه اش را ویران می کند; خواب ممکن است نشان دهد که مشکلاتی در داخل خانه وجود دارد که باعث ایجاد سوء تفاهم و آشفتگی در خانه در بین اعضای خانواده می شود.
 • اگر بیننده ببیند که آسمان باران شدیدی می بارد و زمین از گل پر شده است; خواب ممکن است بیانگر این باشد که بیننده کارهایی را انجام می دهد که مجاز به انجام آنها نیست و ممکن است نشان دهنده سردرگمی بیننده باشد.
 • اگر بیننده خواب ببیند که در آسمان سنگ یا خون می بارد. خواب ممکن است بیانگر کاستی هایی باشد که بیننده به سوی پروردگار جهانیان می افتد، اگر بیننده در سفر باشد، نشان دهنده عدم توانایی او در سفر است.
 • اگر بیننده خواب ببیند که آسمان باران ملایمی می بارد بدون اینکه آسیبی به او وارد شود; خواب ممکن است نشانه خیر بزرگی باشد که نصیب بیننده می شود، رزق و روزی زیادی که سهم او خواهد بود و شادی بزرگی که در دل خود احساس می کند.
 • تعبیر دیدن باران و گل شدید به نقل از ابن شاهین

  ابن شاهین رؤیت باران و گل را بر اساس جزئیات موجود در رؤیا به تعبیرات متعددی تعبیر کرده است که به شرح زیر است:[٣]

 • اگر بیننده خواب ببیند که در زیر باران شدید بر گل و لای راه می رود; خواب ممکن است نشان دهنده ناراحتی مختصری باشد که بیننده را درگیر می کند، اگر بیمار باشد بهبودی او به تأخیر می افتد و ممکن است فرد نگران تأخیر در تسکین خود متاثر شود.
 • اگر بیننده ببیند که گل می خورد و آسمان باران شدید می بارد; خواب ممکن است نشان دهنده غم و اندوه بیننده باشد و ممکن است به صحبت در مورد افراد در مورد آنچه از آنها متنفر است اشاره کند.
 • اگر بیننده ببیند که در باران در حال خمیر کردن گل است; شاید خواب بیانگر اختلاف بین بیننده و شخص دیگری باشد و ممکن است بیانگر این باشد که برخی از آرزوهای او دشوار و با تأخیر خواهد بود.
 • اگر بیننده ببیند که گل در اثر باران سیاه رنگ است; خواب ممکن است نشانه برخی از موانعی باشد که رویا بیننده به دلیل برخی از صحبت هایش در آن قرار می گیرد. ممکن است نشان دهنده خستگی باشد، اگر به رنگ قرمز باشد. ممکن است به تفریح ​​اشاره داشته باشد.
 • تفسیر رؤیت باران شدید و گل به نقل ابن غنم

  ابن غنم ابتدا باران و گل شدید در خواب را به این تعبیر کرد:[٤]

 • اگر بیننده خواب ببیند که کشاورز است، باران بر زمین او می بارید بدون اینکه خسارتی وارد کند یا گلی ببیند. خواب ممکن است بیانگر باروری و فراوانی روزی بیننده باشد و ممکن است دلالت بر رحمت داشته باشد.
 • اگر بیننده ببیند که باران شدیدی بر خانه اش نازل شد و زمین گل شد; خواب ممکن است نشان دهنده خستگی باشد که برای اهل خانه اتفاق می افتد و ممکن است نشان دهد که برخی چیزها زمین خورده است.
 • اگر خواب بیننده باران و گل شدید دید; خواب ممکن است بیانگر تأخیر در رسیدن به هدف در صورت مجرد بودن و عدم برکت و برخی از مشکلاتی باشد که در صورت ازدواج ممکن است پیش بیاید، این و خداوند متعال بالاتر و داناتر است.
 • و رؤیای انسان که نمی پسندد، واجب است کتمان کند و کسی را از آن آگاه نسازد، زیرا نه تعبیر می شود و نه برآورده می شود، چنانکه سلام الله علیه می فرماید: «اگر چیزی باشد. از شما خوابی می بیند که دوستش دارد، پس از آن خداست، پس خدا را ستایش کند و اگر دیگری ببیند او را به خاطر آن ستایش کند، از شیطان است، پس از شر آن محافظت کند و انجام دهد. آن را برای کسی ذکر مکن، زیرا به او ضرری نمی رساند).[٥]

  بازبینی کننده

  1. ↑ روایت ترمذی در سنن ترمذی از ابوهریره صفحه یا شماره: 2280.
  2. ↑ [النابلسي، عبد الغني]، معطر الانام فی بیان خواب، ص 319. اقتباس.
  3. ↑ [خليل بن شاهين]، کتاب نشانه ها در عبارت شناسی، ص 830. اقتباس.
  4. ↑ [ابن غَنَّام، إبراهيم]، کتاب بیان البصر، ص 275. اقتباس.
  5. ↑ روایت بخاری، در صحیح البخاری، از ابوسعید خدری، صفحه یا شماره: 6985.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا