تعبیر کبوتر سفید در خواب

تعبیر کبوتر سفید در خواب

تعبیر خواب کبوتر سفید به احوال بیننده

تعبیر کنندگان خواب تعابیر زیادی در رابطه با دیدن کبوتر سفید در خواب ذکر کرده اند و به موارد زیر اشاره شده است:

تصویری از حمام سفید برای یک دختر مجرد

دیدن کبوتر سفید در خواب ممکن است بیانگر تعابیر زیادی از دختر مجرد باشد، چنانکه از تعبیر ابن سیرین از تعبیر منسوب به این نتیجه رسیده است و به موارد زیر اشاره شده است:[١]

 • دیدن کبوتر سفید برای یک دختر در سن ازدواج ممکن است نشان دهنده نزدیک شدن به تاریخ عروسی او برای فردی باشد که از احترام و قدردانی برخوردار است، علاوه بر این که وضع مالی خوبی دارد و خوش قیافه است.
 • دیدن حمام سفید برای دختری که به دنبال کار است ممکن است نشان دهنده این باشد که او شغلی پیدا می کند که از آن درآمد زیادی کسب خواهد کرد.
 • حمام ممکن است نشان دهنده بهبودی دختر باشد اگر به بیماری مبتلا باشد انشاءالله.
 • رویای یک حمام سفید برای یک زن متاهل

  دیدن کبوتر سفید در خواب ممکن است تعابیر بسیاری از زن شوهردار باشد، چنانکه از تعبیر ابن سیرین از تعبیر منسوب به این نتیجه رسیده است و به موارد زیر اشاره شده است:[١]

 • کبوتر سفید نشان می دهد که یک زن متاهل از اعتماد و محبت اطرافیان خود لذت می برد.
 • زن متاهلی در حالی که در خانه است دستشویی را در دست گرفته است، نشان می دهد که خداوند به او سعادت و ثبات بیشتری در زندگی زناشویی عطا خواهد کرد.
 • پرواز کبوتر از دستان زن متاهل می تواند نشان دهنده این باشد که او مقداری پول از دست می دهد.
 • برای یک زن متاهل، پختن و خوردن کبوتر سفید نشان دهنده خبر بد است.
 • پرواز کبوترهای سفید در خواب زن متاهل بیانگر این است که شوهرش با او سفر می کند و به او نمی گوید کجاست.
 • زن متاهل با دیدن کبوتر سفیدی که بر سقف خانه اش معلق است، حکایت از عنایت خداوند متعال به او و فرزندانش دارد و می تواند نشان دهنده رفع نگرانی ها و مشکلات از خانه او باشد.
 • رویای یک حمام سفید برای یک زن باردار

  دیدن کبوتر سفید در خواب ممکن است برای زن باردار تعابیر زیادی را نشان دهد، چنانکه از تعبیر ابن سیرین به تعبیر منسوب نتیجه گرفته است و به موارد زیر اشاره شده است:[٢]

 • پرواز کبوتر سفید در کنار زن باردار در خواب ممکن است بیانگر این باشد که انشاءالله او به راحتی زایمان خواهد کرد.
 • ممكن است كبوتر سفيد كوچك از حاملگي زن با دختر خبر دهد و اگر كبوتر بزرگ حاكي از آبستن او از نر باشد.
 • تغذیه زن باردار توسط شوهرش از گوشت کبوتر سفید ممکن است نشان دهنده ایمنی و سلامت چیزی باشد که او در داخل خود حمل می کند.
 • دیدن دو کبوتر سفید ممکن است نشان دهد که زنی دوقلو باردار است و تولد آنها به سلامت می گذرد.
 • رویای یک حمام سفید برای یک مرد

  دید مرد نسبت به کبوتر دارای تعابیر متعددی است، اما وی به طور خاص به کبوتر سفید اشاره نکرده است و بر این اساس تلاش خواهد شد تا آن را ذکر کند. عبدالله سلمی در تعبیر خود ذکر کرده است که اگر به مردی کبوتر سفید نعمت داده شود ممکن است این امر نشان دهنده ازدواج او با زن باشد و یا از او دختری به دنیا بیاید، برای مرد خوشگذرانی و توهم داشته باشید و خداوند اعلم.[٣]

  تعبیر خواب کبوتر سفید به روایت عبدالغنی النابلسی

  دیدن کبوتر سفید به روایت عبدالغنی النابلسی بیانگر تعابیر متعددی است که در ذیل ذکر شده است:[٤]

 • دیدن غذا دادن به کبوتر سفید در خواب ممکن است بیانگر این باشد که بیننده خواب از سخاوت برخوردار است و نیت او پاک است و در پی برآوردن نیازهای مردم است.
 • جمع آوری پرهای کبوتر سفید ممکن است نشان دهنده این باشد که بیننده در زندگی خود به موفقیت هایی دست خواهد یافت و شکار کبوتر سفید در خواب نشان دهنده به دست آوردن پول بدون دردسر است.
 • دیدن کبوتر سفید کثیف ممکن است بیانگر ارتکاب گناه و معصیت باشد، در حالی که حبس کبوتر سفید کنایه از این است که شخصی برای شکایت از بیننده و به زندان انداختن او کار می کند و خداوند اعلم.
 • وی همچنین می‌خواهد به این نکته اشاره کند که خواب و تعبیر و تصدیق آن، امری حدسی است نه قطعی.

  بازبینی کننده

  1. ↑ اب بن سیرین، منتخب کلام فی تعبیر الخواب، ص ۳۹۰.
  2. ↑ ابن سیرین، منتخب کلام فی تعبیر الخواب، صفحه ۴۰۸.
  3. ↑ عبدالله السلمی، رجوع به علم عبارت شناسی، ص 143. اقتباس.
  4. ↑ النابلسی، عطر حیوانات در بیان خواب، صفحه ۹۶.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا