تعبیر نام واتین در خواب

تعبیر نام واتین در خواب

تعبیر اسم وطین در خواب توسط دانشمندان تعبیر خواب ذکر نشده است; اما در تعبیر خواب اسماء قاعده ای را رعایت می کردند; که اهمیت این خواب ها به معنای اسم و معنای آن در زبان بستگی دارد. اگر مفهوم اسم خوب است؛ رویا نوید خوبی دارد، اگرچه مفهوم نام بد است. این رویا نشانه بدبختی بود و رویاها و تعبیر آنها همچنان گمانه زنی است که قابل تأیید نیست.[١]

با توجه به مفاهیم زبانی که نام واتین به آن اشاره دارد; دیدن نام واتین می تواند به تعابیر و نشانه های متعددی اشاره داشته باشد که به شرح زیر است:

 • این ممکن است به خیر و رزق فراوان اشاره داشته باشد و خداوند داناتر است.
 • این ممکن است نشان دهنده شادی و لذت در زندگی باشد و خدا بهتر می داند.
 • این ممکن است حاکی از مژده ای باشد که به زودی به بیننده برسد و خداوند داناتر است.
 • ممکن است نشان دهنده پافشاری و پایبندی بیننده خواب به موضوعی یا شخصی باشد که خیلی دوستش دارد.
 • ممکن است این خواب بیانگر این باشد که بیننده در هنگام تصمیم گیری، دانا و تدبیر است و خداوند داناتر است.
 • ممکن است منظور از خواب دلبستگی بیننده به موضوعی از زندگی خود باشد، همچنان که دل او به لوتئین دلبسته است و خداوند داناتر است.
 • شايد ديدن نام وطين در خواب بيانگر چيزى باشد كه ادامه دارد و در زندگى بيننده منقطع نخواهد شد و خداوند اعلم.
 • هر كه در خواب نام وطين را ببيند و در مضيقه و پريشاني باشد، بيانگر زوال غمها و رفع غم است و خدا داناتر است.
 • معنای نام واتین در زبان و مفهوم آن

  ابن منظور در لسان العرب می گوید: رگی است در دل، و گفته شد رگی است که از باطن به فولاد می چسبد، همه رگ ها را با خون سیراب می کند و گوشت را سیراب می کند. نهر تن است و گفته شد که آن دل است».[٢]

  حکم نامگذاری دختر نوزاد واتین

  حكم نامگذاري دختر نوزاد به نام وطين يا واتين; جایز است مانند نامهای دیگر، پس اصل اساسی در نامگذاری این است که تا زمانی که در آن اسم شرک یا کفر یا احتمال آسیب رساندن به فرزند با آن حتی در آینده معنایی نداشته باشد، جایز است.[٣]

  شایان ذکر است که نام وطین در قرآن کریم در آیه چهل و ششم سوره حقه آمده است که خداوند متعال می فرماید: (سپس آن دو شکاف را از او قطع کردیم).[٤]

  بازبینی کننده

  1. ↑ ابن سیرین، منتخب کلام فی تعبیر خواب، ص 15. اقتباس.
  2. ↑ ابن منظور، لسان العرب، ص 441. اقتباس.
  3. ↑ «معنای اسم: وطین»، اسلام وب. عمل کنید
  4. ↑ سوره حقه، آیه 46

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا