تعبیر خواب ماهی کبابی

تعبیر خواب ماهی کبابی

علم رؤیا و رؤیا مبتنی بر قرائن فرضی مبتنی بر فقه علما و امر تحقق رؤیت در علم غیب است که تنها خداوند – تعالی – آن را می داند. از مؤمن

و رسول اكرم به ما فرمود كه چگونه با رؤياها و رؤياها رفتار كنيم، پس حضرت صلى الله عليه و آله فرمود: (اگر یکی از شما رؤیایی ببیند که آن را دوست دارد، از جانب خداست، خداوند بر آن ستایش می‌شود و با آن سخن می‌گوید، و اگر آنچه را که کراهت دارد ببیند، از شیطان است. پس از آن باشد، سپس از شیطان باشد،[١]علما خواب ماهی کبابی را به تعابیر متعددی تعبیر کرده اند که در ادامه به برخی از آنها اشاره می کنیم:

تعبیر خواب در کتاب منسوب به ابن سیرین

رؤیت ماهی یکی از ستوده ترین خواب ها در بیشتر تعبیر کنندگان خواب است. تعبیر ماهی کبابی در خواب در کتاب منسوب به ابن سیرین آمده است که چنین توضیح داده شده است:[٢]

 • اگر بیننده خواب ببیند که به ماهی کبابی نرم برخورد کرده است. خواب ممکن است بیانگر آن باشد که در بیداری به غنیمت و خوبی مبتلا شده است و همچنین نعمتی که در پول و خانواده خود می یابد و ممکن است در کار خود ارتقاء یابد.
 • خواب ممکن است بیانگر این باشد که شما نیازهای خود را خرج خواهید کرد و بدهی ها را پرداخت خواهید کرد.
 • شاید نشان دهنده تسهیل یک موضوع گیر کرده باشد.
 • ممکن است نشان دهنده مسئولیت پذیری و غلبه بر مشکلات باشد.
 • ممکن است نشان دهنده وضعیت خوب بیننده باشد.
 • اگر ماهی دارای خار باشد، خواب ممکن است نشان دهنده دشمنی باشد.
 • تعبیر خواب به روایت ابن شاهین

  ابن شاهین در کتاب «الاشارات فی علم الفحارات» بینش ماهی کبابی را به چند عبارات توضیح داده است که به شرح زیر است:[٣]

 • ممکن است دلالت کند که مسافر بیننده در جمع بزرگان طلب علم کند، مخصوصاً برای کسی که آن را خورده است.
 • خواب ممکن است دلالت بر فساد بیننده و رفتن او به راهی باشد که پروردگارش را راضی نمی کند و در صورت نارس بودن گوشت ماهی ممکن است حکایت از بحران و بلا باشد.
 • شاید خواب به دلیلی تعبیر شود، اگر ببیند ماهی کبابی از آسمان می افتد، ممکن است خواب به اجابت دعا اشاره کند.
 • تفسیر بینات عبدالغنی النابلسی

  النابلسی در کتاب «تعاطیر الانام فی بیان خواب» خواب ماهی کبابی را اینگونه بیان کرده است:[٤]

 • اگر بیننده خواب ببیند که ماهی بزرگی می گیرد و سپس آن را کباب می کند; خواب ممکن است نشان دهنده پولی باشد که از منبع حلال به دست می آورد.
 • اگر بیننده خواب ببیند که ماهی کبابی می خورد; خواب ممکن است بیانگر کلماتی باشد که می شنود که با شادی و شادی وارد قلب او می شود.
 • و اگر با گروهی بخورد; ممکن است نشان دهنده یک موقعیت شاد در خانه بیننده باشد.
 • ممکن است نشان دهنده ازدواج باشد.
 • ممکن است برای یک زن متاهل نشان دهنده بارداری باشد.
 • ممکن است به معنای خیر و برکت فراوان باشد.
 • خدا داناتر و بالاترین.

  بازبینی کننده

  1. ↑ روایت بخاری، در صحیح البخاری، از ابوسعید خدری، صفحه یا شماره: 6985، صحیح.
  2. ↑ ابن سیرین، منتخب کلام فی تعبیر خواب، ص 230. اقتباس.
  3. ↑ [خليل بن شاهين]، کتاب نشانه ها در عبارت شناسی، ص 825. اقتباس.
  4. ↑ [النابلسي، عبد الغني]، کتاب معطر الانام فی بیان خواب، صفحه 147.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا