تعبیر دیدن گردنبند در خواب

تعبیر دیدن گردنبند در خواب

تعبیر دیدن گردنبند در خواب

مسلمان در خواب انواع رؤیاها و رؤیاها را می بیند که ممکن است نشانه های امیدوارکننده و معانی خوبی داشته باشد که خداوند به او مژده می دهد و عزم و خوشحالی او را نسبت به عمل یا تصمیم خاصی افزایش می دهد و توضیح می دهد و ممکن است از جانب شیطان باشد. دل مؤمن را اندوهگین کند.

از این جهت، ابوسعید خدری – رضی الله عنه – از پیامبر – صلی الله علیه و آله – روایت کرده که فرمود: (اگر یکی از شما رؤیایی ببیند که آن را دوست دارد، از جانب خداست، خداوند بر آن ستایش می‌شود و با آن سخن می‌گوید، و اگر آنچه را که کراهت دارد ببیند، از شیطان است. پس از آن باشد، سپس از شیطان باشد.[١]

چشم انداز گردنبند برای مرد

گردن بند نوعی زینت است و فلزی است اعم از طلا و نقره یا چیز دیگر که بر گردن می اندازند و بیشتر زنان آن را می پوشند و مردی در خواب ببیند که او گردن بند را به گردن دارد و به گفته عبدالغنی النابلسی تعابیر متعددی در این باره وجود دارد، از جمله:[٢]

 • هر کس ببیند که گردنبندی از فلزات گرانبها مانند طلا و سنگهای قیمتی بر گردن دارد. شاید این نشان دهنده این باشد که او مسئولیتی کلی در قبال مسلمانان به عهده می گیرد یا امانتی را بر عهده می گیرد که در قیامت از او سؤال می شود که ممکن است خصوصی یا عمومی باشد، گویی این رؤیت نشانه و پیامی برای شایستگی اوست. از آن مسئولیت . .
 • اگر با گردنبند پول نقره یا طلا باشد; شاید این نشان دهنده این باشد که یک مرد فقط با یک زن زیبا یا ثروتمند ازدواج می کند.
 • اگر گردنبند آهنی باشد؛ ممکن است حاکی از مسئولیتی باشد که بیننده دارای قدرتی است که خداوند متعال به او می دهد و منفعتی که در آن مسئولیت و اعتماد به مردم عرضه می کند. زیرا خداوند متعال می فرماید:و آهن را نازل کردیم که در آن قوت و فواید زیادی برای مردم است.)[٣] و رؤیا غالباً قرآن را تفسیر می کند.
 • اگر گردنبند از مهره ساخته شده باشد; ممکن است نشان دهنده ضعف مرد بینا در مسائل زندگی و مسئولیت هایش باشد.
 • اگر گردنبند در خواب بریده یا شکسته شود; ممکن است اشاره به عزل مقام، امین یا صاحب اداره از مسئولیت و مدیریت او باشد.
 • ملا احسایی معتقد است: اگر بیننده گردنبندهای زیاد یا سنگین داشته باشد و نتواند آن را حمل کند. این بینش ممکن است نشان دهد که او در به عهده گرفتن این مسئولیت ضعیف خواهد بود.[٤]
 • ابن شاهین معتقد است که اگر بیننده از اهل معصیت باشد; شاید خواب هشداری باشد برای او از مسئولیت بزرگی که بر عهده می گیرد و بر گردنش می گذارد و در قیامت از او سؤال می شود و وضعیت گردن بند او نشانگر حال اوست اگر تنگ یا تنگ باشد. پهن یا بلند یا کوتاه و غیره.[٥]
 • چشم انداز گردنبند زنانه

  اگر زنی در خواب ببیند که گردن بند را بر گردن خود می اندازد، تعبیر کنندگان خواب بسته به وضعیت گردنبند و زنی که آن را دیده است، تعبیرهای متعددی برای آن ذکر کرده اند.[٢]

 • چشم انداز گردنبند برای زنان به طور کلی یک زینت و زیبایی است
 • اگر گردنبند زیبا و براق است; شاید این نشان دهنده وضعیت خوب فرزندان و شوهر، معیشت یا دین آنها باشد
 • اگر گردنبند قدیمی، کثیف، تیره، شکسته یا پاره شده باشد. شاید این انذار و انذار برای او بود تا نصیحتی برای آنان باشد و مشتاق تغییر حالشان باشد و آنان را به خیر و نیکی دعوت کند و در امور دنیا و آخرت یاریشان کند.
 • اگر زن مجرد باشد؛ شاید این گردنبند نشان دهنده نزدیک شدن به ازدواج او بود.
 • و اگر مردی از او خواستگاری کرده باشد و او به دنبال راهنمایی و مشاوره باشد; ممکن است وسوسه پذیرفتن او و ازدواج با آن مرد باشد.
 • و اگر ببیند که گردن بند را بر زمین انداخت یا از آن غفلت کرد; شاید این نشان دهنده این باشد که او با مردی ازدواج کرد که لیاقتش را نداشت یا مردی را که شایسته او بود طرد کرد.
 • اگر متاهل باشد؛ این احتمال وجود دارد که دید گردنبند حاکی از نزدیک شدن به بارداری او باشد.
 • و اگر حامله باشد اگر بر گردن باشد نشانگر فلز مذکر است مانند طلا و آهن پس ممکن است پسر باشد.
 • و اگر فلز مانند نقره مؤنث باشد، ممکن است دلالت بر مؤنث بودن او داشته باشد و جمال او حاکی از زیبایی نوزاد باشد، و همه اینها با علم خداوند – تعالی – است.
 • شاید برداشتن گردنبند از بین رفتن نگرانی ها، بازگشت غایبان و یا رفع مشکلات، دغدغه ها و مسئولیت های سنگین در آینده نزدیک باشد.
 • گم شدن گردن بند در خواب ممکن است هشدار از دست دادن منفعت، امرار معاش، شوهر یا خیری باشد که خداوند متعال برای بیننده می خواهد.
 • خدا تنها می داند.

  بازبینی کننده

  1. ↑ روایت بخاری، در صحیح البخاری، از ابوسعید خدری، صفحه یا شماره: 6985، صحیح.
  2. ↑ اب عبدالغنی النابلسی، معطر الانام فی بیان خواب، ص 81. اقتباس.
  3. ↑ سوره حدید، آیه 25:
  4. ↑ الملّه الاحسایی، تحبیه الافهام با تعبیر خواب، ص 172. اقتباس.
  5. ↑ خلیل بن شاهین، اشارات فی عبارت شناسی، ص 778. اقتباس.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا