تعبیر دیدن درختان خرما در خواب

تعبیر دیدن درختان خرما در خواب

تعبیر دیدن درختان خرما در خواب

رؤیاها و رؤیاها ممکن است به عنوان مجموعه ای از خیالات تعبیر شوند که در خواب رخ می دهند. ممکن است برخی از آنها از جانب شیطان برای غم و اندوه مؤمن باشد و برخی از آنها خواب و تدارک و برخی از آنها از جانب خدای سبحان و سبحان باشد و به اینها رؤیت می گویند و علمی است بر اساس. کسرها، و همه چیزهایی که ذکر می کنیم قضاوت و حدس من است.

دیدن درخت خرما به روایت ابن سیرین

ابن سیرین در کتاب منسوب به او می بیند که درخت خرما در خواب است; ممکن است دلالت بر مردی از عرب باشد که شایسته، آبرومند، دانا، مطیع مردم باشد، و به آن درخت خرما گفته شد; ممکن است بر عالم و پسرش دلالت کند و قطع آن به معنای مرگ آن عالم و شاید یک نخل باشد. برای یک زن شریف با نیکی های بسیار، و در مورد درخت خرما خشک. می تواند نشان دهنده یک مرد ریاکار باشد.[١] ابن سیرین در مورد اجزای درخت خرما می گوید که ممکن است به موارد زیر دلالت کند:[١]

 • منشا نخل ممکن است نشان دهنده قبیله بیننده باشد.
 • و تنه درخت خرما بر نخل، زیرا خداوند متعال می فرماید: (و اینکه تو را در تنه درختان خرما مصلوب خواهم کرد).[٢]
 • در مورد رنج درختان خرما; ممکن است نشان دهنده صاحبان بیننده باشد.
 • در مورد برگ خرما، ممکن است نشان دهنده افزایش فرزندان و فرزندان بیننده باشد.
 • ابن سیرین معتقد است که آسیب درختان خرما زیاد است; ممکن است حاکی از خیر بسیار باشد، اگر بیننده حاکم باشد، بر ولایت او و اگر تاجر باشد، دلالت بر تجارتی دارد که به دست می آورد و اگر در بازار فروشنده باشد، دلالت بر آن دارد. سودی که به دست می آورد ابن سیرین ذکر کرده است که هر که در خواب دید که درخت خرما شد; این ممکن است نشان دهد که موضوعی که در آن او از دولت یا رقابت است.[١]

  ابن سیرین ادامه می دهد و می گوید: هر که در خواب ببیند که باد درختان خرما را کنده است. شايد اين امر حاكي از وقوع عذاب در آن شهر از سوي خداوند ـ تعالي ـ يا از جانب سلطان باشد و حاكي از وقوع بيماري همه گير باشد. این ممکن است نشان دهنده پول باشد، زیرا خداوند متعال می فرماید: (گرده تازه دارد * رزق و روزی بندگان)،[٣] و اما کسی که خرمای خرما را در خواب دید. این ممکن است نشان دهنده پولی باشد که باقی نمانده است.[١]

  دیدن درخت خرما در دایره المعارف تعبیر خواب

  صاحب دایره المعارف تعبیر خواب معتقد است که دیدن درخت خرما در خواب; ممکن است حکایت از فال نیک، زندگی سعادتمند و بهبود حال بیننده باشد، اما اگر درختان خرما را پژمرده ببیند; این ممکن است نشان دهد که غم و اندوه ناگهانی متوجه بیننده یا بینا می شود، اما اگر دختر ببیند که در خیابانی زیر درختان خرما راه می رود، زن است. این ممکن است نشان دهنده خانه شاد و شوهر وفادار باشد و خدا – تعالی – داناتر است.[٤]

  دیدن درخت خرما در عبدالغنی النابلسی

  عبدالغنی النابلسی بن سیرین در بسیاری از تعبیر خواب درخت خرما موافق است، اما او معتقد است که درخت خرما ممکن است نشان دهنده فرزندان، همسر، خانه، زمین، پادشاه، سال، لباس، پول، پسر باشد. و گفت: درخت خرما در خواب ممکن است نشانه زنان عرب باشد و خداوند متعال داناتر است.[٥]

  بازبینی کننده

  1. ^ الف ب ج ث ابن سیرین، منتخب کلام فی تعبیر خواب، ص 220-221، جزء 2. اقتباس.
  2. ↑ سوره طه، آیه 71
  3. ↑ سوره ق، آیه: 10-11
  4. ↑ میلر، دایره المعارف تعبیر خواب، ص ۱۷۴.
  5. ↑ عبدالغنی النابلسی، عطرآگین مردم در بیان خواب، ص 359. اقتباس.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا