تعبیر دیدن اژدها در خواب

تعبیر دیدن اژدها در خواب

علم تعبیر خواب را علم بیان خواب می گویند. علمي است مبتني بر خود و اين علم از علوم حقوقي اسلامي به شمار مي رود و اين علم نيز مانند ساير علوم داراي احكام و احكام و اصولي است كه مباني آن از قرآن كريم استخراج شده است. سنت محترم

رؤیاها ممکن است از جانب خداوند – تعالی – یا از طرف شیطان باشد. مسلمان برای اندوهگین شدن دل مؤمن یا از خودگویی در اثر تفکر زیاد، نباید بیش از حد به آنچه در خواب می بیند مشغول شود.

تفسیر رؤیت اژدها به روایت ابن سیرین

ابن سیرین معتقد است که دیدن اژدها در خواب به چند صورت است که در زیر خلاصه می کنیم:[١]

 • که می بیند به اژدها تبدیل شده است. این ممکن است نشان دهنده طول عمر او باشد یا اینکه او ممکن است اقتدار یا نفوذ پیدا کند.
 • که می بیند گوشت اژدها را به دست آورده است. این ممکن است نشان دهنده این باشد که او پول زیادی دارد یا موقعیت معتبری دارد.
 • اگر در خواب مردی اژدها ظاهر شود. این ممکن است نشان دهد که شخص خصومت خود را با او پنهان می کند.
 • اگر اژدها چند سر باشد، یعنی دو یا چند سر داشته باشد; این ممکن است نشان دهنده مردی با حقه ها و فتنه های فراوان باشد.
 • هر که ببیند اژدها از دهانش آتش می دمد. این ممکن است هشداری از بلایای آینده باشد.
 • از دیدن اژدها مسافر یا بیمار متنفر است.
 • تفسیر رویای اژدها در نابلسی

  نابلسی معتقد است که شخصی که در خواب اژدها می بیند نشانه های متعددی دارد که به طور خلاصه آنها را به شرح زیر بیان می کنیم:[٢]

 • ممکن است حاکی از مقام ناعادلانه باشد و اگر چند سر داشته باشد شدید خواهد بود.
 • اگر اژدها او را به داخل آب بکشد، ممکن است نشان دهنده عذابی باشد که از جانب سلطان به او خواهد رسید یا عذابی از جانب خداوند – تعالی – از خداوند عافیت می خواهیم.
 • اگر بیننده گوشت اژدها را خورد، شاید این نشان می دهد که او پول دریافت می کند.
 • ممکن است نشان دهنده نزدیک بودن مدت باشد اگر بیننده بیمار باشد – از خدا می خواهیم نتیجه خوبی بگیرد.
 • ممکن است نشان دهنده به دست آوردن موقعیت بالا و عمر طولانی باشد. اگر بیننده در خواب به اژدها تبدیل شود.
 • شاید اگر بیننده با اژدها صحبت کند یا چیزی به او بدهد، نشان دهنده خیر فراوان باشد.
 • اگر بیننده زن حامله باشد; شاید این نشان دهنده آن باشد که او پسری به دنیا خواهد آورد که سخنوری باشکوه -انشاءالله- خواهد بود.
 • تفسیر رؤیت اژدها از نظر ابن غنام

  ابن غنام معتقد است که دیدن اژدها در خواب نشانه های متعددی دارد که به طور خلاصه آنها را به شرح زیر بیان می کنیم:[٣]

 • اژدها در خواب ممکن است نشانه ای از پادشاه باشد.
 • که اژدهای در خواب را مژده بشمارند – از خداوند عافیت می خواهیم -; اگر دو یا سه سر داشته باشد.
 • اینکه اژدها در خواب ممکن است در صورت بیمار بودن خواب بیننده مرگ را نشان دهد – از خدا نتیجه خوبی می خواهیم -.
 • اژدها در خواب زن حامله ای که می بیند اژدهایی به دنیا آورده است، ممکن است نشان دهد که او برای مدت طولانی پسری به دنیا خواهد آورد. دلیلش این است که اژدها اگر راه برود خودش را می کشد، پس زمان خودش را می کشد.
 • خدا داناتر و بالاترین.

  بازبینی کننده

  1. ↑ ابن سیرین، تعبیر خواب منتخب کلام فی تعبیر خواب، ص 5. اقتباس.
  2. ↑ عبدالغنی النابلسی، معطر الانام فی بیان خواب، ص 54. اقتباس.
  3. ↑ ابراهیم بن غنام، بیان البصر، ص 46. اقتباس.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا