تعبیر دیدن پسته در خواب

تعبیر دیدن پسته در خواب

دیدن پسته منفعت بیگانه است

پسته که بعضی ها آن را البطم می خوانند یا آن را با نام لوبیا سبز می یابید، وقتی انسان آن را در خواب می بیند نشانه ها یا معانی متعددی دارد، ممکن است به زودی یا بعد از مدتی به دستور . خداوند – تعالى – اگر رؤيت حقيقى باشد.

آنچه را که انسان در خواب می بیند، ممکن است آرزوی او باشد یا خوابی از جانب شیطان، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: (از نبوت جز بشارت باقي نمانده است. گفتند: مژده چيست؟ فرمود: بينش هاي خوب).[١]

خواب دیدن پسته در خواب، به تعبیر کتاب تعبیر خواب منسوب به محمد بن سیرین، به این معناست که بیانگر منفعتی است که ممکن است پول، کار، شغل یا هدیه ای باشد که شخص به دست می آورد. از شخص دیگری که او را نمی شناسد، یا از شخصی که دارای اعتبار، اقتدار یا مقام بالاست.[٢]

پسته در خواب در نابلسی

خواب دیدن پسته در کتاب معطر الانام در تعبیر خواب ممکن است بیانگر بیگانگی انسان باشد یا اینکه به مکان دوری می رود یا اینکه برای کار یا برای مسافرت نزدیک شخص است. شغل، برای تحصیل یا غیره، یا ممکن است نشان دهنده احساس تنهایی یا انزوا باشد.[٣]

خواب پسته همچنین ممکن است نشان دهد که شخصی که نمی‌شناسید با شما غریبه است، که به شما منفعت یا منفعتی ارائه می‌کند یا شما را به شغل یا تجارت جدیدی راهنمایی می‌کند، یا در کاری از شما حمایت می‌کند، یا به شما کمک می‌کند. چیزی[٤]

نشانه پسته در خواب ممکن است این باشد که مردی که دارای مقام یا مقامی در ایالت باشد، خیر و فایده ای برای شما فراهم می کند که از آن بهره مند می شوید، یا خدمتی به شما در امری که امید یا انتظارش را دارید، ارائه می دهد.[٤]

پسته در خواب بیانگر پول در واقعیت است

پسته حلب نشانه های متعددی دارد، از جمله معنی آن در کتاب اشارات فی عبارات خلیل الظهیری، که بر حسب حال بیننده یا بینایی که دیده، متفاوت است:[٥]

 • پسته ممکن است نشان دهنده پول یا رزق و روزی باشد که به زودی به دست انسان می رسد.
 • دیدن او در خواب نیز ممکن است بیانگر این باشد که شخصی که او را دید مبلغی از شخص بخیل به دست آورده است.
 • اگر در خواب طعم پسته تلخ باشد، ممکن است نشان دهنده دور بودن فرد خسیس از شما باشد.
 • پسته در خواب ممکن است بیانگر این باشد که شخصی که بدهکاری را به تعویق می اندازد، پولی را که مدیون شماست به شما باز می گرداند.
 • اگر در خواب ببینید شخصی به شما پسته می دهد، ممکن است نشان دهنده این باشد که این شخص به شما پول می دهد.
 • پسته در خواب ممکن است بیانگر این باشد که شغل یا کار جدید و حقوق عالی خواهید داشت.
 • خوردن پسته در خواب ممکن است بیانگر این باشد که به اندازه مغزهایی که در خواب از آن خورده اید، پول دریافت خواهید کرد.
 • بازبینی کننده

  1. ↑ روایت محمد بن اسماعیل بخاری در صحیح البخاری از عبدالرحمن بن صخر الدوسی رضی الله عنه (ابوهریره) صفحه یا شماره: 6990 صحیح.
  2. ↑ منسوب به محمد بن سیرین، منتخب کلام فی تعبیر الخواب، ص 234. اقتباس.
  3. ↑ عبد الغنی بن اسماعیل النابلسی، عطرافشانی مردم در بیان خواب، ص 37. اقتباس.
  4. ↑ اب عبد الغنی بن اسماعیل النابلسی، معطر کردن حیوانات در بیان خواب، ص 93. اقتباس.
  5. ↑ خلیل بن شاهین الظهیری، اشارات فی الفاظه، ص 741. اقتباس.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا