تعبیر خواب لیمو در خواب ابن سیرین و ابن شاهین

تعبیر خواب لیمو در خواب ابن سیرین و ابن شاهین

تعبیر خواب لیموترش و لیموی تازه بیانگر خیر بسیار است دیدن درخت لیمو در خواب بیانگر مژده و بهبودی از بیماری و لیمو سبز نشان دهنده بهبودی از بیماری است و از خواب های خوش به حساب می آید. که ممکن است برای برخی افراد در خواب دیده شود و حاوی مژده هایی است. فراوان، زیرا لیمو حاوی بسیاری از ویتامین های مهم برای بدن است که به تقویت ایمنی و رهایی از بیماری ها کمک می کند.

لیمو ممکن است نشان دهنده خوش شانسی و شفای دردها و ناراحتی ها باشد و لیمو خشک ممکن است نشان دهنده برنامه ریزی بد برای آینده، ناامیدی و ویژگی های بد بیننده باشد.

همچنین ممکن است برایتان جالب باشد: تعبیر خواب لیمو در خواب ابن سیرین و نابلسی

تعبیر خواب لیمو از ابن سیرین

عالم بزرگوار ابن سیرین تعابیر بسیاری از این خواب گفته است که بر حسب آنچه می بیند متفاوت است، یعنی:

 • اگر مردی در لباس خواب خود لیموی زرد ببیند، نشان دهنده بیماری است، زیرا رنگ زرد در خواب ناقل بیماری است.
 • اما اگر در خواب لیمو سبز باشد، به معنای خیر و رزق فراوانی است که انسان در زندگی به دست می آورد.
 • همچنین ممکن است برایتان جالب باشد: تعبیر خواب لیمو در خواب ابن سیرین و ابن شاهین

  تعبیر دیدن لیمو برای دختر

  اگر دختری در خواب لیموترش ببیند، به معنای خیر زیاد در زندگی و امرار معاش است که تعبیر خواب لیموترش چنین است:

 • اگر دختری در خواب لیمو سبز ببیند، به معنای متخصص قلب و خوش برخورد با مردم است.
 • اگر رؤیت دیدن لیموهای زرد باشد، این بدان معناست که دل دختر به غبطه می خورد و آرزو می کند که نعمت دیگران از بین برود و خدا بهتر می داند.
 • اگر دختر مجرد و عاشق کسی باشد و در خواب ببیند که از درختان لیمو می چیند، این بدان معناست که او دل کسی را که دوست دارد به دست آورده است.
 • اگر دختر به کسی لیموناد بدهد، این نشان دهنده بی ثباتی رابطه بین آنها است و اینکه او به اعمال او اعتقاد ندارد.
 • شاید برای شما هم جالب باشد: تعبیر خواب دیدن زعفران در خواب

  تعبیر خواب لیمو از ابن شاهین

  محقق ابن شاهین تعابیر زیادی از این بینش ذکر کرده است که در سطور زیر خلاصه می شود:

 • اگر صاحب خواب زن متاهلی بود و در خواب لیمو سبز دید، به معنای خیر فراوانی است که به او می رسد.
 • اگر صاحب خواب زن حامله بود و لیموترش در خواب سبز بود، به این معنی است که او صاحب فرزند پسر می شود.
 • در مورد چیدن لیمو سبز از درختان، این به معنای به دست آوردن چیزی با ارزش و گران است.
 • اگر مردی در لباس خوابش درخت لیمویی ببیند که میوه هایش سبز است، این بدان معناست که مرد دانشی دارد که مردم در زندگی از آن بهره می برند.
 • تعبیر دیدن لیمو در خواب

 • دیدن لیمو در خواب بیانگر شنیدن مژده است.
 • دیدن لیمو در خواب نیز بیانگر زیباترین و بهترین زندگی برای بیننده است.
 • دیدن لیمو برای بیمار نیز نشان دهنده بهبودی از بیماری است.
 • ديدن ليمو سبز نشان دهنده خير فراوان براي بيننده است.
 • تعبیر دیدن پوست لیمو در خواب

 • دیدن پوست لیمو در خواب بیانگر تغییرات مثبت در زندگی بیننده است.
 • دیدن پوست لیمو در خواب بیانگر شادی و لذت است.
 • دیدن پوست لیمو سبز نشان دهنده رفع خستگی و رهایی از غم و اندوه است.
 • تعبیر دیدن مرده لیمو در خواب

 • دیدن مرده در خواب که از شخص زنده لیمو می خواهد، بیانگر از بین رفتن نگرانی و اندوه است.
 • دیدن مرده در سَبَل و لیمو خواستن ممکن است نشان دهنده کوتاهی بیننده در برخی امور مهم باشد.
 • دادن لیموترش تازه نیز نشان دهنده فرزندان خوب و موفقیت در تحصیل یا زندگی کاری است.
 • تعبیر خواب درخت لیمو برای زن مطلقه

 • و اگر طعم این لیمو ترش باشد، خواب بیانگر آن است که در معرض مشکلات، نگرانی ها و گرفتاری ها قرار خواهد گرفت.
 • . زنی مطلقه در حال چیدن لیمو سبز در خواب بیانگر این است که زندگی او به سمت بهتر شدن تغییر خواهد کرد
 • . و اگر لیمویی که می چینید زرد باشد، بینایی اشاره به بدی ها و ناخوشی ها دارد.
 • تعبیر خواب چیدن مرکبات

 • دیدن خواب در مورد چیدن پرتقال بیانگر خبر خوب و خوش شانسی است.
 • ممکن است نشان دهد که او وارد یک رابطه جدید می شود که با پایان خوشی به اوج می رسد
 • یا شاید رویا نشان دهنده موفقیت هایی است که صاحب رویا به دست خواهد آورد
 • و ائوزینوفیل ممکن است نشان دهنده نگرانی و ناراحتی باشد.
 • تعبیر خواب لیموی خشک

 • خواب لیمو خشک در خواب بیانگر یأس و ناامیدی است.
 • و ناتوانی او در برنامه ریزی وظایف خود و نیز نشان می دهد که بیننده فردی است که به سرعت هیجان زده می شود.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا