دیدن زنی غول پیکر در خواب

دیدن زنی غول پیکر در خواب

دیدن زنی غول پیکر در خواب دیدن زن قدبلند یا غول پیکر یکی از رؤیاهایی است که ممکن است بیننده را بترساند، اما برای بیننده رؤیایی امیدوارکننده است و حاکی از خوشبختی و موفقیت در زندگی عملی یا تحصیلی است، چنانکه رؤیت یک زن غول نشان دهنده برآورده شدن آرزوهاست. ، شادی و ثبات و عمر طولانی با کار خوب.

تعبیر دیدن زن قدبلند می شناسم در خواب برای زن شوهردار

 • اگر زن متاهل ببیند که خیلی قد بلند شده است، نشانه خوبی است و نشان دهنده خوشبختی و ثبات در زندگی اوست.
 • همچنین حاکی از بهبود وضعیت جسمی، روانی و اجتماعی اوست و اگر بیمار باشد، شفا می یابد.
 • اگر زن متاهل زنی را برای مدت طولانی ببیند که او را می شناسد، این نشان می دهد که خیر زیادی به او می رسد و پولی به دست می آورد.
 • تعبیر دیدن زن قدبلند می شناسم در خواب برای زن مجرد

 • دیدن دختر مجرد در خواب زنی قدبلند بیانگر موفقیت و تعالی در تحصیل و کسب بالاترین مدارج تحصیلی است.
 • دیدن پیرزنی بسیار قد بلند حکایت از عمر طولانی دختر با کار خوب و سلامت و تندرستی کامل دارد.
 • تعبیر دیدن زن قد بلند در خواب برای جوان مجرد

 • اگر جوان مجردی در خواب زنی زیبا و بلند قد ببیند، این برای او چشم نوید با بهترین هاست و حکایت از حال خوب و برآورده شدن همه آرزوهایش دارد.
 • زن قدبلند در خواب یک مرد جوان نیز بیانگر این است که او به جایگاه برجسته ای خواهد رسید و چیزهای خوبی که در روزهای آینده به دست خواهد آورد.
 • دیدن زنی قد بلند در خواب مرد جوان نشان دهنده طول عمر و کار خوب است.
 • تعبیر خواب دیدن دوست دختر قد بلندم

 • دیدن زن بلند قد در خواب بیانگر افزایش خیر و برکت بیننده است.
 • و ديدن شخصى اعم از زن و مرد كه در خواب قد بلندى دارد، براى بيننده دلالت بر خير و خير بسيار دارد.
 • اگر زنی ببیند که بلند قامتش به اندازه برج و بنا یا نخل است، بینایی نیکو است و دلالت بر حسنات و نیکی و طول عمر دارد.
 • یک زن بلند قد در خواب برای یک مرد

 • دیدن زنی بلند قد در خواب دید خوبی است و برای بیننده حاکی از خیر بسیار است و اگر مردی این رؤیت را ببیند بیانگر موفقیت در زندگی کاری اوست.
 • اگر مردی در خواب زنی قدبلند و زیبا ببیند، بیانگر تحقق خواسته و مقامی است که به آن خواهد رسید.
 • دیدن دختری قد بلند در خواب برای زن باردار

 • دیدن زنی قد بلند در خواب حامله، دید خوبی است که حاکی از خبرهای خوب و خوش شانسی در روزهای آینده است.
 • چشم انداز همچنین به تسهیل و سهولت زایمان و غلبه بر مراحل دشوار اشاره دارد.
 • زن بلند قد همچنین نشان دهنده خیر فراوان برای او و سلامتی او و نوزاد است.
 • تعبیر خواب اندازه گیری قد برای زنان مجرد

 • دیدن اندازه گیری قد نشان دهنده به دست آوردن آنچه می خواهید و برآورده شدن آرزوها است.
 • اگر دختری ببیند که قد خود را بر حسب متر اندازه گیری می کند، نشان دهنده تمایل به دستیابی به چیز خاصی است که مدت طولانی برای رسیدن به آن تلاش کرده است.
 • دیدن قد یک دختر نشان دهنده آینده عالی و زندگی موفق است.
 • تعبیر دیدن زن ترسناک در خواب

 • دیدن زنی قد بلند اما ترسناک یکی از دیدهایی است که ممکن است نشان دهنده ترس از آینده و استرس بر بیننده باشد.
 • دیدن زنی ترسناک در خواب دختر بیانگر تجربیات سختی است که او پشت سر گذاشته و ترس از وارد شدن به یک تجربه جدید است.
 • دیدن زنی ترسناک در خواب بیانگر میزان درد و خستگی بیننده خواب است.
 • زن هراسان همچنین به مرد جوان درباره موانع و مشکلاتی که در مسیر زندگی با آن روبه رو می شود اشاره می کند.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا