تعبیر خواب آب خوردن از صفر

تعبیر خواب آب خوردن از صفر

تعبیر خواب آب خوردن از صفر الزیر ظرفی سفالی است که آب را برای آشامیدن در آن می گذارند و در گذشته قبل از ساخت یخچال و کولر رواج داشته و دیدن آن در خواب بیانگر توفیق و موفقیت بیننده و نوشیدن آب است. بعد از تشنگی بیانگر بهبود شرایط مادی و غلبه بر ناملایمات و مشکلات و رهایی از مشکلات است.

فرکانس کانال تایم اسپورت

تعبیر خواب نوشیدن آب بعد از تشنگی برای زن شوهردار

 • نمادهای نوشیدن آب پس از احساس تشنگی در ابن سیرین حکایت از حل مشکلات و نزاع های پیش روی بیننده دارد.
 • اگر زن متاهل باشد و دچار مشکلات و لغزش شود و آب نوشیده باشد، بیانگر رهایی از مشکلات و نگرانی های زندگی و غلبه بر ناملایمات است.
 • تعبیر خواب نوشیدن آب در لیوان شیشه ای برای زنان مجرد

 • تعبیر خواب نوشیدن آب در فنجان، بیانگر آن است که صاحب خواب به آنچه می خواهد می رسد.
 • نوشيدن آب در يك ليوان حاكي از خير و كثرت روزي بيننده است.
 • مین کرافت

  دیدن دیگ سفالی در خواب برای زن شوهردار

 • دیدن سفال در خواب برای زن به طور کلی بیانگر حسن اخلاق و صفات نیک او است.
 • و خریدن ظرف سفالی در خواب برای زن، بیانگر قناعت و قناعت است، و دیدن سفال در خواب، بیانگر برکت و رشد زن است، و دیدن شراب از کمبود سفال در خواب، برای زن نیز زندگی نیکو است. همانطور که برای یک مرد
 • شوخی ها

  تعبیر خواب کوزه سفالی حاوی آب برای زنان مجرد

 • دیدن کوزه سفالی با آب در خواب بیانگر فراوانی روزی بیننده است.
 • دیدن کوزه سفالی حاوی آب در خواب بیانگر آن است که بیننده خواب به آنچه در زندگی قبلی خود آرزو می کرد خواهد رسید.
 • دیدن کوزه سفالی با آب برای برکت در زندگی صاحب خواب در پول و سلامتی و اولاد نیکو و برکت دنیا.
 • تعبیر خواب نوشیدن آب در فنجان برای مرد جوان

 • تعبیر خواب نوشیدن آب در فنجان بیانگر آن است که بیننده خواب شغل معتبری پیدا می کند.
 • اگر جوان مجردی ببیند که یک بطری آب حمل می کند و به جای دیگری می برد، نشان دهنده ازدواج است.
 • اگر زن متاهل باشد، این نشان دهنده وقوع بارداری است.
 • نوشیدن آب در لیوان، اما شکسته، نشان دهنده مشکلات و گرفتاری های زندگی است که ممکن است برای زن متاهل به جدایی و طلاق منجر شود.
 • نام های تزئین شده پابگ

  تعبیر خواب نوشیدن آب سرد برای زنان مجرد

 • دیدن زن مجرد آبدار در خواب بیانگر رهایی از نگرانی و رزق فراوان و زیاد شدن نعمت است.
 • غسل دادن زن مجرد با آب در خواب، بیانگر توبه از گناه و پاکی یا رهایی از غم و اندوه است.
 • و نوشیدن آب سرد زنان مجرد در خواب، مژده به زندگی آرام و شاد و تحقق آرزوهایشان است.
 • این بینایی شفای بیمار است.
 • تعبیر خواب نوشیدن آب بعد از تشنگی برای زن مطلقه

 • نوشیدن آب بعد از احساس تشنگی نشان دهنده رفع خستگی و رنج و رهایی از مشکلات و اختلافات است.
 • اگر زن متاهل باشد و آب بنوشد، بیانگر رفع مشکلات و اختلافات و نیز بینش زن مطلقه و خیر و صلاح زندگی اوست.
 • و برای رهایی از غم و اندوه
 • رسانه های اجتماعی

  تعبیر خواب نوشیدن آب زیاد

 • آب در خواب تعابیر زیادی دارد و برای بیننده حاکی از خیر و صلاح است، نوشیدن آب زلال و شیرین در خواب به معنای بینش نیک و سود و زندگی نیکو و علم و دانش است.
 • و هر که در خواب ببیند که آب گل آلود می نوشد، دلالت بر خستگی و رنج و سنگلاخ های زندگی دارد که بر سر راه بیننده خواب قرار می گیرد.
 • اگر کسی در خواب ببیند که آب شور می نوشد، بیانگر نگرانی، اندوه و رنج است.
 • نوشيدن آب يكي از رؤياهاي خوبي است كه حاكي از موفقيت و اقبال دانش آموز است و اينكه جوان به شغل معتبري دست يابد.
 • نوشيدن از زر نيز نشان دهنده ازدواج جوان مجرد است.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا