تعبیر دیدن دایناسور در خواب

تعبیر دیدن دایناسور در خواب

تعبیر دیدن دایناسور در خواب و دایناسور حیوان عظیم الجثه ای است که در دوران گذشته می زیسته و اکنون جز فسیل وجود ندارد و دیدن آن در خواب بیانگر مشکلات و نگرانی ها و گرفتاری ها و تعقیب آن برای بیننده است. حاکی از حضور دشمنان و دوستان، حیله گر و فریبکار، و فرار از دایناسور نشان دهنده رهایی از دشمنان و مشکلات و زوال بی خیالی و غم است.

تعبیر خواب فرار از دایناسور برای زن مجرد

 • دایناسور در خواب به دشمن و فردی حیله گر و فریبکار اشاره دارد.
 • و دید دختر مجرد از یک دایناسور نشان می دهد که شخصی در زندگی او وجود دارد که سعی دارد او را فریب دهد و ممکن است نشان دهنده یک رابطه عاشقانه شکست خورده یا انحلال نامزدی باشد.
 • دیدن دایناسوری که در حال تعقیب دختری است نشان می دهد که افراد بدی در زندگی او وجود دارند.
 • تعبیر خواب فرار از دایناسور برای زن متاهل

 • دیدن دایناسور یکی از بد دیدن هاست و بیانگر مواجهه با مشکلات و گرفتاری هاست و اگر انسان ببیند از دست دایناسور فرار کرده است نشان دهنده رهایی از مشکلات و نگرانی ها و گرفتاری هاست.
 • و دیدن دایناسور سبز نشان دهنده ازدواج دختر با جوانی خوش اخلاق است.
 • تعبیر خواب حمله دایناسورها

 • مشاهده حمله دایناسورها به بیننده نشان دهنده افراد بدی است که در اطراف بیننده کمین کرده اند و برای او مشکلات و دردسرهایی ایجاد می کنند.
 • همچنین حاکی از حضور بسیاری از دشمنان بیننده است.
 • تعبیر خواب دایناسور بسیار بزرگ

 • دیدن دایناسور بزرگ در خواب بیانگر اختلالات روانی و بحران هایی است که بیننده در معرض آن قرار می گیرد.
 • فرار از دایناسور در خواب بیانگر این است که بیننده خواب از شر مشکلات خلاص می شود.
 • تعبیر خواب دایناسور

 • دیدن دایناسور در خواب مطلق ممکن است نشان دهنده مشکلات و مشکلاتی باشد که فرد مطلقه با آن مواجه خواهد شد.
 • این بینش همچنین نشان دهنده یک فرد حیله گر در زندگی او است.
 • دیدن فرار از دایناسور در خواب ممکن است بیانگر آینده خوب و آسایش، آرامش و ثبات باشد.
 • تعبیر خواب دایناسور کوچک برای یک زن مجرد

 • ديدن دايناسور در خواب از رؤياهاي حامل خير و ناقل شر است و ديدن دايناسور كوچك در خواب حاكي از رنج و خستگي است مگر اينكه موجب منفعت بيننده باشد كه حاكي از خير باشد.
 • و دیدن دوری دایناسور یا فرار از آن حکایت از دفع غم و اندوه دارد.
 • تعبیر خواب دایناسور کوچک برای زن متاهل

 • دیدن دایناسور در خواب زن متاهل بیانگر مشکلات و اختلافات زناشویی فراوان است.
 • دید دایناسور از زن متاهل نیز نشان می دهد که افراد بدی در زندگی او وجود دارند که از او نفرت و دشمنی دارند و از او کینه دارند.
 • تعبیر خواب دایناسور برای مرد

 • دیدن دایناسور در خواب مرد متاهل بیانگر این است که زندگی با او دچار تزلزل، خستگی و رنج می شود.
 • همچنین حاکی از حضور افراد حیله گر و فریبکار است که برای او دردسر و مشکل ایجاد می کنند.
 • و فرار از دایناسور برای مرد نشان دهنده رهایی از نگرانی و خرج کردن بدهی است.
 • تعبیر خواب دایناسور برای مرد جوان

 • دیدن دایناسور در خواب یک مرد جوان نشان دهنده وضعیت اسفناکی است که مرد جوان در آن سقوط می کند و ممکن است نشان دهنده ترک شغل یا مشکلات در محیط کار باشد.
 • و دایناسور در تعقیب مرد جوان نشان دهنده وخامت وضعیت سلامتی و روانی او است و ممکن است نشان دهنده عدم موفقیت در کسب مدرک تحصیلی برای دانش آموز باشد.
 • تعبیر خواب دایناسور برای زن باردار

 • دیدن دایناسور باردار ممکن است نشان دهنده سقط جنین باشد.
 • فرار از دایناسور نشان دهنده از بین رفتن نگرانی و اندوه و رهایی از خستگی بارداری و زایمان است.
 • تعبیر دیدن تخم دایناسور در خواب

 • دیدن تخم دایناسور در خواب بیانگر ازدواج دختر مجرد است.
 • تعبیر خواب استخوان دایناسور

 • دیدن استخوان دایناسور در خواب بیانگر خوش شانسی و بدست آوردن پول زیادی است.
 • خوردن گوشت دایناسور در خواب

 • دیدن خوردن یا خوردن گوشت دایناسور در خواب، بیانگر آسودگی نزدیک و رسیدن خواب بیننده به آنچه می خواهد و غلبه بر دشمنان و رقبای خود است.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا