تعبیر خواب انجیر در خواب ابن سیرین و نابلسی

تعبیر خواب انجیر در خواب ابن سیرین و نابلسی

دیدن انجیر در خواب از خواب های امیدوارکننده ای است که بیانگر برآورده شدن آرزوهاست، مانند به دست آوردن شغل معتبر و تولد پسر یا دختر و دیدن انجیر بیانگر به دست آوردن پول است. تعبیر خواب انجیر از جمله خواب هایی است که کمتر در خواب دیده می شود، اما اگر این خواب را در خواب دیدید نگران نباشید، زیرا دیدن انجیر به معنای خیر بسیار است، زیرا در قرآن کریم از این میوه یاد شده است. و حاوی فواید و مواد مغذی بسیاری است که برای انسان نیاز دارد.

انجیر در خواب بیانگر درستی و تقوا و اخلاق عالی است همچنین بیانگر سطح مادی پایدار و برآورده شدن آرزوها و زندگی امن و پایدار است.

شاید برایتان جالب باشد: تعبیر خواب دیدن گلابی در خواب

تعبیر خواب انجیر ابن سیرین

عالم بزرگوار ابن سیرین تعابیر متعددی از این رؤیا بیان کرده است که بر حسب آنچه دیده متفاوت است از جمله:

 • اگر مردی پیژامه انجیر ببیند، این یعنی رزق و نعمت فراوانی که از خدای متعال به او می رسد.
 • اگر مردی در خواب انجیر را در زمانی غیر از زمانی که در آن کاشته یا درو می کنند ببیند، برای من غم و اندوه است.
 • اگر انجیر در خواب سبز باشد، به معنای رویاها و آرزوهایی است که به حقیقت می پیوندند.
 • همچنین ممکن است برایتان جالب باشد: تعبیر خواب خاردار ابن سیرین و نابلسی.

  تعبیر رؤیت انجیر برای زن متاهل

  برای این رؤیت نشانه های زیادی وجود دارد که علمای تعبیر خواب آن را توضیح داده اند، تعبیر خواب انجیر برای زن شوهردار چنین آمده است:

 • دیدن انجیر در خواب زن متاهل به معنای خیر و برکت یا پایان اختلافات و مشکلات خانوادگی در خانه است.
 • اگر زن انجیر را از دست شوهرش بگیرد به این معنی است که به زودی بچه دار می شود
 • اگر زن در خواب ببیند که در خانه خود انجیر می کارد، این بدان معناست که در خانه خود چیزهای خوب زیادی به او می رسد.
 • اگر خواب زن متاهل باشد، به این معنی است که او صاحب فرزندی می شود که او را گرامی می دارد و او را بسیار دوست می دارد.
 • همچنین ممکن است برایتان جالب باشد: تعبیر خواب انجیر در خواب ابن سیرین و نابلسی

  تعبیر خواب انجیر برای نابلسی

  نشانه های زیادی برای این رؤیت وجود دارد که محقق بزرگ نابلسی به آن اشاره کرده است، از جمله:

 • اگر نظر، چیدن انجیر از درخت و خوردن آن باشد، این بدان معناست که نظر مستقل است و نیازی به پول و کمک اهل آن ندارد.
 • اگر مردی در خواب و در فصل کشت انجیر رسیده را دید و در حال خوردن آن بود، این بدان معناست که آن مرد در زندگی خیر فراوان خواهد داشت و خدا داناتر است.
 • اگر مردی در خواب از درخت انجیر بچیند، این نشان دهنده شجاعت و قدرت او برای به چالش کشیدن زندگی است.
 • تعبیر خواب خوردن انجیر از درخت برای زن شوهردار

 • دیدن انجیر از درخت نشان دهنده از بین رفتن مشکلات و اختلافات است.
 • اگر زن شوهردار ببیند که شوهرش به او انجیر می دهد، نشان از تفاهم و دوستی بین آنهاست.
 • به حاملگی زوجه نیز اشاره دارد.
 • خوردن انجیر در خواب زن متاهل بیانگر مژده است.
 • انجیر نیز حاکی از حسن حال و دینداری بیننده است و به کسب پول نیز اشاره دارد.
 • تعبیر خواب فروش انجیر در خواب

 • دیدن انجیر فروشی در خواب بیانگر خیر بسیار است که به بیننده می رسد.
 • دیدن انجیر فروش نشان دهنده شنیدن مژده است و اگر ببیند به دوستش انجیر می فروشد نشان دهنده ارتباط قوی بین آنهاست.
 • تعبیر خواب چیدن انجیر و خوردن آن برای زن حامله در خواب

 • دیدن خوردن انجیر برای زن باردار نشان دهنده شادی و لذت است.
 • دیدن چیدن انجیر نشان دهنده خوش شانسی است.
 • دیدن انجیر در خواب زن باردار نیز بیانگر سلامتی زن باردار و فرزندش است.
 • همچنین نشان دهنده سهولت زایمان است.
 • همچنین دیدن زن حامله ای که از درختان انجیر می چیند و می خورد، بیانگر برآورده شدن آرزوی پسر یا دختر شدن اوست.
 • دیدن خوردن انجیر در خواب برای زن شوهردار

 • دیدن خوردن انجیر در خواب بیانگر پایان مشکلات و نگرانی های زندگی بیننده است.
 • اگر زن متاهلی در خواب ببیند که شوهرش میوه انجیر به او می دهد، نشان دهنده ی امرار معاش و احتمال بارداری اوست.
 • تعبیر خواب انجیر برای زن باردار

 • علمای تعبیر خواب می گویند: وقتی زن حامله در خواب ببیند انجیر می خورد، دلیل بر زایمان آسان است.
 • اگر ببیند که انجیر می‌خورد و می‌خرد یا انجیر دارد، این چشم‌انداز خیر و روزی فراوان است.
 • رویا نیز نشان دهنده تولد پسر است.
 • تعبیر خواب خوردن انجیر از درخت

 • دیدن یک زن مجرد که مستقیماً از درخت انجیر می خورد، دید خوبی است و نشان دهنده تحقق رویاها و آرزوهای اوست.
 • دختر مجردی که در خواب از درخت انجیر می خورد، بیانگر ازدواج او با فردی ثروتمند و خوش اخلاق است.
 • همچنین بنگرید: تعبیر خواب دیدن انجیر در خواب

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا