تعبیر خواب دیدن جذامی در خواب ابن سیرین

دیدن جذامی در خواب، خواب بدی است که نوید خوبی نمی دهد و ممکن است شخص از آن بترسد و در واقع باعث وحشت و ترس می شود که بد و وحشتناک را آشکار کند. دشمن و مصیبت، نگرانی و اندوه.

تفسیر رؤیت جذام ابن سیرین:

 • جذام در خواب بیانگر دشمنی بدخواه است که نقشه می کشد.
 • دیدن جذامیان در خواب، بیانگر وجود بدی در زندگی بیننده است و ممکن است نسبت به آن شخص حسود و کینه توز باشد.
 • کسى که در خواب جذام مى بیند، گناهکار و فاسقى است که به درجه فاسق رسیده و به خدا روى آورده است، هر چند زن به غیبت و گزش اشاره کند.
 • در خواب دیدن یک بیمار جذامی که بر بدن بیننده خواب یا بدن نزدیک بیننده خواب می دمد، ثابت می کند که این شخص بسیار بیمار است.
 • جذام در خواب بیانگر شکست و شکست است.
 • همچنین بنگرید به: تعبیر خواب جذام

  تعبیر خواب جذام برای نابلسی:

 • دیدن جذامی در خواب در اتاق، بیانگر این است که شخصی به خواب بیننده بسیار نزدیک است و در مورد او به شکلی زشت و غیر واقعی صحبت می کند.
 • دیدن جذامیان در خواب، بیانگر وجود دشمنانی برای بیننده است که به او آسیب می رسانند و او را آزار می دهند.
 • تعبیر جذام در خواب شما به پول شخصی شما نشت می کند یا روی آن می ایستد که نشان دهنده هدر رفتن پول و شروع از صفر است.
 • جذام در خواب بیانگر شکست، شکست، مشکلات و نگرانی های فراوان است.
 • دیدن جذامیان در بین خواب‌بینان می‌تواند باعث بیماری و خستگی شدید شود.
 • جذام در خواب بیانگر تاخیر در رسیدن به اهداف و مشکلاتی است که صاحب خواب با آن روبرو می شود.
 • همچنین ببینید: تعبیر سنگدان در خواب چیست؟

  تعبیر رؤیت جذامیان برای زنان مجرد:

 • تعبیر خواب دختر مجرد در خواب که مریض جذام است، بیانگر زنی بدخواه است که از او متنفر و بیزار است.
 • دیدن جذامی در خواب برای زنان مجرد بیانگر عدم موفقیت در زندگی و موانع و مشکلات فراوان است.
 • اگر زن مجرد ببیند جذامی را کشته است، مراحل سختی را پشت سر می گذارد و بر سختی ها غلبه می کند.
 • تعبیر خواب جذام در خواب برای زن باردار:

 • دیدن جذامیان در خواب برای زن باردار بیانگر حسادت و نفرت از نگاه مردم، همسایگان و دوستان است.
 • اما دیدن جذام حاکی از ناراحتی و دردی است که زن باردار احساس می کند و زایمان با مشکل مواجه می شود.
 • همچنین ببینید: تعبیر خواب دیدن آفتاب پرست در خواب

  تعبیر رؤیت جذامی برای زن شوهردار:

 • دیدن جذامیان در خواب بیانگر وجود دشمنان در زندگی او و افراد بدی در زندگی اوست.
 • دیدن جذامی ها نشان دهنده مشکلات و اختلافات زناشویی فراوان است که ممکن است منجر به جدایی شود.
 • دیدن زن متاهل در حال کشتن مریض جذامی در خواب بیانگر این است که او از ناراحتی و ناراحتی رهایی یافته است.
 • دیدن پاهای جذامیان یا دیدن دست ها در خواب، بیانگر این است که فردی نزدیک امیدوار است که موفق نشود.
 • تعبیر خواب جذام برای زن شوهردار و قتل او بیان می کند که بیننده خواب بر کسانی که از او متنفر بودند پیروز شد و آرزو داشت که نعمت های او از بین برود.
 • تعبیر دیدن جذامی بزرگ در خواب برای زنان مجرد

 • دیدن جذامی بزرگ در خواب بیانگر دوست دشمنی است که بیننده خواب را نیکی نمی خواهد.
 • دیدن جذامی در خواب، بیانگر لغو نامزدی مجرد است.
 • همچنین نشان دهنده مشکلات و مشکلات است.
 • تعبیر دیدن مرگ جذامی در خواب برای زن مجرد

 • دیدن جذامی در خواب زن مجرد، بیانگر انحلال نامزدی یا پایان رابطه عاطفی است.
 • همچنین نشان دهنده یک دوست بد در زندگی او است.
 • تعبیر دیدن ترس از گکو در خواب

 • دیدن ترس از گکو یا جذامی نشان دهنده ترس از فتنه و همچنین ضعف و درماندگی است.
 • دیدن کشتن غاز یا صید آن، امر به معروف و نهی از منکر و پیروزی بر دشمنان است.
 • خواب دیدم برای زن شوهردار جذامی را کشتم

 • دیدن جذامیان در خواب بیانگر وجود دشمن در زندگی بیننده است.
 • همچنین نشان دهنده خستگی و سختی است.
 • و کشته شدن جذامیان یا مرگ او حاکی از زوال نگرانی و اندوه و خستگی است.
 • و جذام کبیر به فال نیک نیست و دلالت بر اختلافات زناشویی دارد.
 • کشتن جذامی بزرگ نشان دهنده پول گرفتن است.
 • تعبیر خواب جذامی سیاه

 • دیدن جذامی سیاه نشان دهنده امر به معروف و نهی از منکر است.
 • همچنین نشان دهنده مصیبت، نگرانی و فقر است.
 • تعبیر خواب تخم مرغ مارمولک

 • مارمولک سفید نشان دهنده یک دوست بد است.
 • همچنین نشان دهنده دوست ریاکار است.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا