تعبیر خواب شمع در خواب و دلالت بر آن

تعبیر خواب شمع در خواب و دلالت بر آن

تعبیر خواب شمع در خواب و شمع ها روشن می شود اعم از سفید ساده و رنگی و در صورت روشن شدن نشان دهنده شادی و سرور است و در صورت روشن نشدن دید بد و حکایت از نیاز عاطفی یا محرومیت از عشق دارد. شخص مشاهده کرد که شخصی شمع را فوت می کند، این ممکن است نشان دهنده حسادت برخی افراد نسبت به بیننده باشد و شمع های رنگی نشان دهنده تغییرات جدید و مثبت برای بیننده است.

تعبیر خواب شمع سوزان

 • شمع های روشن نشده در خواب یکی از رؤیاهایی است که ممکن است حاکی از خبر بد، غم و نگرانی باشد.
 • و اگر شمع‌هایی را ببیند که روشن نشده‌اند، نشان‌دهنده خستگی و سختی زندگی او و از دست دادن عشق و علاقه اوست.
 • تعبیر خواب شمع خاموش برای زن متاهل

 • دیدن شمع های روشن نشده برای زن متاهل نشان دهنده خستگی و رنج است. ممکن است نشان دهنده محرومیت از احساسات عشقی و عاشقانه و رابطه بد با همسرش باشد.
 • . شمع های روشن نیز ممکن است نشان دهنده مرگ شوهر یا مرگ یکی از نزدیکان یا افراد مهم او باشد.
 • تعبیر خواب روشن نشدن شمع های سفید

 • شمع های سفید نشان دهنده خبرهای خوب، بهبود روابط و بسیار خوبی برای بیننده است.
 • و شمع هایی که در خواب یک نفر روشن نمی شوند، خواب هایی هستند که ممکن است نشان دهنده خبر بد، غم و نگرانی باشد.
 • و اگر زن مطلقه در خواب شمع های سفید ببیند، بیانگر مژده است و دیدن شمع هایی که روشن نشده اند، بیانگر مشکلات و خستگی و رنج زندگی اوست.
 • تعبیر خواب شمع سفید روشن نشده برای زن باردار

 • خواب دیدن شمع های روشن در خواب برای زن باردار، بیانگر این است که پسری به دنیا خواهد آورد و از او خوشحال خواهد شد و در آینده با او رابطه بسیار خوبی خواهد داشت.
 • و اما شمع های نسوخته در خواب زن حامله دلیل بر این است که دختری زیبا به دنیا خواهد آورد.
 • تعبیر خواب شمع سوزان

 • شمع های روشن در خواب شخص یکی از رؤیاهایی است که ممکن است حکایت از خبر بد، غم و نگرانی داشته باشد و اگر دختر مجردی شمع های نسوخته ببیند، نشانه احساس محرومیت عاطفی یا احساس غم و افسردگی است که به او دست می دهد.
 • شمع های روشن در خواب ممکن است نشان دهنده مرگ یک عزیز یا یک فرد نزدیک باشد.
 • تعبیر خواب موم رنگی برای زن متاهل

 • تعبیر دیدن شمع رنگی در خواب زن متاهل حاکی از شادی و نشاط است و اگر این شمع رنگی در خواب زن متاهل در تمام خانه باشد، دلیل بر شنیدن خبرهای شاد و ثبات زناشویی است.
 • دیدن هدیه شمع از همسرش در خواب برای یک زن متاهل، گواه از بین رفتن مشکلات و نزاع های بین آنها است.
 • تعبیر موم سیاه در خواب

 • اگر جوان مجردی در خواب موم سیاه ببیند، ممکن است بیانگر این باشد که خواب بیننده مرحله سختی را در زندگی خود پشت سر می گذارد و بر مصیبت ها و بلاها می افزاید.
 • ديدن شمع سفيد در خواب ديدن خوبى است، زيرا نشانه رزق و روزى فراوان و مال فراوانى است كه در آينده زندگى به دست خواهد آورد.
 • تعبیر خواب موم رنگی

 • تعبیر خواب موم رنگین و سوختن آن، حاکی از رزق بسیار و مال فراوان است و بیننده خواب خبری می شنود که او را خوشحال می کند.
 • موم ذوب شده در خواب برای زنان مجرد

 • دیدن خواب آب شدن موم در خواب یک زن مجرد بیانگر شکست در روابط عاشقانه یا لغو نامزدی است.
 • ممکن است به قرار گرفتن بیننده در برابر مراحل سخت و ناملایمات و مقاومت در برابر آن اشاره داشته باشد.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا