تعبیر خواب سیارات در خواب ابن سیرین و امام صادق و مهمترین اشارات پیرامون آن

تعبیر خواب سیارات در خواب ابن سیرین و امام صادق و مهمترین اشارات پیرامون آن

تعبیر خواب سیارات در خواب یکی از رویاهای شادی تلقی می شود که ممکن است در خواب برای شخص بیان شود تا وقوع امری خاص یا وقوع قریب الوقوع خیری را برای او بیان کند. بالا و جایی که هیچ فردی در این زندگی نمی تواند سیارات را فقط در واقعیت ببیند. وقتی به ماه می رسد اما اگر این سیارات را در خواب ببیند اضطراب به او می رسد و برای این امر امروز از طریق نگاه من تعبیر دیدن سیارات در خواب برای مردان مجرد و متاهل را تقدیم شما می کنیم.

تعبیر خواب سیارات در خواب ابن سیرین

عالم برجسته محمد بن سیرین تعابیر متعددی درباره دیدن سیارات در خواب بیان کرده است که عبارتند از:

 • اگر صاحب رؤیا مرد باشد، این خواب برای او به این معنی است که آن مرد در بین مردم جایگاه بزرگی به دست خواهد آورد.
 • اگر دید سیاره در خواب تاریک باشد، برای بیننده خواب به این معنی است که بلایای زیادی در زندگی رخ خواهد داد.
 • اگر مردی سیاره ای را در لباس خواب خود ببیند، برای او به این معنی است که در کنار خانواده خود زندگی شاد و پایداری دارد.
 • اگر سیارات در طول روز دیده شوند، پس این به این معنی است که کسانی هستند که از غیبت و غیبت صحبت می کنند.
 • اگر مردی هفت سیاره را با لباس خواب ببیند، به این معنی است که پول زیادی به دست خواهد آورد.
 • تعبیر خواب سیارات برای افراد مجرد

  دانشمندان تعابیر زیادی در مورد دیدن سیارات توسط دختر مجرد در خواب بیان کرده اند که تعبیر آن به شرح زیر است:

 • اگر دختری در خواب ببیند که سیارات و ستارگان جمع شده اند، بیانگر نامزدی آن دختر با مردی قد و قامت و ثروت است.
 • اگر دختر مجردی در خواب انواع سیاره ها را ببیند، به این معنی است که به آرزوی خود می رسد، چه موفقیت در تحصیل و چه موفقیت در زندگی علمی.
 • اگر دیدن دختری در خواب سیاره ای تاریک است که هیچ نوری از آن بیرون نمی آید، به این معنی است که در دوره آینده، چه در تحصیل و چه در محل کار، شکست خواهد خورد.
 • اگر زن مجرد نامزد کرده باشد و در خواب سیاره تاریک ببیند، به معنای جدایی از نامزدش است.
 • دیدن سیارات در مجردهای مجرد نشان دهنده ارتباط با فردی است که در دوره آینده برای او خوب و مناسب خواهد بود.
 • همچنین ممکن است برایتان جالب باشد: تعبیر خواب دیدن قالی در خواب ابن سیرین و النابلسی.

  تعبیر خواب سیارات در خواب برای زن متاهل

  سیارات در خواب زن متاهل بیانگر چند چیز است که به شرح زیر است:

 • اگر زن متاهلی در خواب سیارات تاریک را ببیند، برای او به این معنی است که مشکلات زیادی بین او و شوهرش پیش می آید که باعث جدایی آنها می شود.
 • اگر چشم انداز تماشای سیاراتی است که در مقابل زن متاهل ناپدید می شوند، پس این برای او به معنای ناپدید شدن پول یا کمبود شدید معیشت در دوره آینده است.
 • اگر زنی متاهل در خواب خود سیاره درخشان را ببیند، به این معنی است که همسرش در محل کار ارتقای جدیدی خواهد یافت.
 • اگر زن شوهردار در خواب ببیند سیاره ای تاریک بر پشت بام خانه ایستاده است، این به معنای خراب شدن خانه یا مرگ یکی از پسران است و خدا اعلم است.
 • شاید برایتان جالب باشد: تعبیر خواب جنگ در خواب ابن سیرین

  تعبیر خواب سیارات برای زن باردار

 • دیدن سیارات درخشان در خواب زن باردار بیانگر این است که پسرش در جامعه جایگاه بسیار خوبی خواهد داشت.
 • اگر دید سیاره به رنگ تیره باشد، این نشان می دهد که ممکن است جنین خود را در هنگام زایمان از دست بدهد.
 • اگر زن باردار در خواب سیاره ای را در حال انفجار ببیند، به این معنی است که زایمان سخت می شود و او احساس درد می کند.
 • همچنین ممکن است برایتان جالب باشد: تعبیر خواب دیدن لباس نظامی در خواب ابن سیرین و امام صادق

  تعبیر خواب افلاک برای مخلصین

  امام جعفر صادق (ع) تعابیر زیادی از این رویت فرمودند که عبارتند از:

 • دیدن سیارات آسیب دیده در خواب بیانگر مرگ فردی است که در جامعه دارای جایگاه بالایی است.
 • چشم انداز سیاراتی را که در خواب می بینید و روشن و روشن هستند روشن می کند، یعنی نظر در چیزی در معرض رسوایی قرار گیرد.
 • اگر نظر در خواب افلاک در خانه گواه باشد، این بدان معناست که نظر در جامعه جایگاه والایی خواهد داشت و مردم در خانه ای جمع می شوند.
 • اگر شخصی با لباس خواب فکر کند که در حال خوردن یک سیاره است، این برای او به معنای خیر زیادی است که از این نظر دریافت خواهد کرد.
 • اگر رؤیا این است که سیارات و ستارگان در خواب سقوط می کنند، این بدان معنی است که مشکلات یا بلایایی رخ خواهد داد.
 • تعبیر خواب رایگان

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا