دیدن تعمیر موبایل در خواب

دیدن تعمیر موبایل در خواب

دیدن تعمیر موبایل در خواب موبایل که تکنولوژی مدرنی است که از طریق آن ارتباط با جوامع و با دنیای بیرون انجام می شود خواب دختر نشان دهنده نزدیک شدن به ازدواج و تلفن جدید برای زن باردار است نزدیک شدن به تولد او و قطع شدن تلفن نشان دهنده از بین رفتن روابط و جدایی است و تعمیر تلفن نشان دهنده ترمیم روابط و از بین رفتن اختلافات و مشکلات است.

دیدن صفحه گوشی در خواب برای مجردها

 • دیدن موبایل در خواب یکی از رؤیاهایی است که به جنس مخالف اعم از زن و مرد اشاره دارد.
 • و دیدن این دختر که تلفن همراه دارد بیانگر این است که این دختر فرد یا رابطه عاطفی را می شناسد که به ازدواج ختم می شود.
 • و مشاهده خط و خش در گوشی حاکی از مشکلات و اختلاف نظر بوده و به پایان خواهد رسید.
 • شکسته شدن صفحه گوشی نشان دهنده پایان رابطه عاشقانه یا به هم خوردن نامزدی است.
 • تعبیر خواب خراش صفحه موبایل برای زن متاهل

 • دیدن یک موبایل گران قیمت نشان دهنده شوهری خوب و بخشنده است که به او محبت و احترام دارد.
 • و اگر شکافی در صفحه گوشی ببیند ممکن است نشان دهنده شکاف در روابط زناشویی و مشکلات و اختلافات بین آنها باشد.
 • دیدن صفحه گوشی شکسته نشان دهنده تزلزل زندگی زناشویی و ناراحتی است و ممکن است نشان دهنده طلاق باشد.
 • تعبیر خواب موبایل برای زن مطلقه

 • دید یک زن مطلقه از یک تلفن همراه جدید نشان می دهد که او با فردی آشنا است که به او پیشنهاد ازدواج می دهد.
 • و تلفن قدیمی در خواب نشان دهنده بازگشت او به همسر سابقش است.
 • دیدن یک گوشی اندرویدی مدرن حکایت از شگفتی های دلپذیر و تغییرات جدید در زندگی او دارد.
 • تعبیر خواب گوشی مشکی در خواب برای زن باردار

 • دیدن تلفن همراه حامله نشان دهنده نزدیک شدن به تاریخ زایمان است.
 • گوشی جدید حکایت از تسهیل و سهولت زایمان و تولد فرزندی زیبا دارد.
 • دیدن گوشی مشکی در خواب بیانگر مشکلات و گرفتاری هایی است که بر سر راه بیننده خواب قرار دارد.
 • تعبیر خواب موبایل قدیمی چیست؟

 • دیدن گوشی ترک خورده یا شکسته بیانگر مشکلات سلامتی و روانی برای بیننده است.
 • دیدن گوشی قدیمی در خواب بیانگر فشار روانی و فردی است که ممکن است بیننده را دچار مشکل و مشکل کند.
 • و دیدن منفجر شدن یا شکستن گوشی بیانگر روابط مشکوک و درگیری است.
 • تعبیر خواب یافتن گوشی برای زن متاهل

 • دیدن یافتن گوشی جدید در خواب زن متاهل بیانگر آرامش و ثبات زندگی او با همسرش است.
 • پیدا کردن گوشی جدید نیز نشان دهنده بارداری جدید است.
 • تعبیر خواب یافتن موبایل برای زن باردار

 • دیدن گوشی در خواب زن باردار بیانگر نزدیک بودن تولد اوست.
 • همچنین در صورت نو بودن تلفن، خبر خوب و سلامتی را نشان می دهد.
 • تعبیر خواب یافتن گوشی جدید برای یک جوان مجرد

 • دیدن گوشی جدید در خواب یک جوان مجرد خبر خوشی دارد و اگر منتظر سفر باشد سریع به سفر می رود و اگر منتظر کار باشد به شغل معتبر می رسد.
 • دیدن پیدا کردن تلفن همراه حاکی از سورپرایزهای خوشایند غیرمنتظره برای دوره آینده زندگی او است.
 • چشم انداز یافتن گوشی جدید نیز حکایت از بازگشت به مسیر حقیقت و دوری از بدی ها و اشتباهات دارد.
 • تعبیر خواب تعمیر گوشی در خواب

 • دیدن تعمیر گوشی، دید خوبی است که نشان دهنده سلامت، ثبات و راهنمایی است.
 • اگر دختر تعمیر گوشی را ببیند نشان دهنده دوری او از اشتباه و راهنمایی و درستی است.
 • همچنین دیدن تعمیر گوشی در خواب برای جوان بیانگر پاکدامنی و دوری او از گناهان است.
 • همچنین دیدن تعمیر گوشی در خواب برای زن مطلقه بیانگر این است که نزد شوهر سابق خود باز خواهد گشت.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا