دیدن خوردن انجیر خشک در خواب

دیدن خوردن انجیر خشک در خواب انجیر چه تازه و چه خشک دارای مواد مغذی فراوانی است و برای قلب بسیار مفید است و فشار خون را کاهش می دهد و ملین و مبارزه کننده با یبوست است زیرا دارای فیبر فراوان است. ثروت

رسانه های اجتماعی

دیدن خرید انجیر خشک در خواب برای زنان مجرد

 • رویای خرید انجیر خشک در خواب دختر باکره تعبیر می کند که وضعیت اجتماعی او در روزهای آینده تغییر می کند و با مردی متشخص و دارای اعتبار و موقعیت بالا در جامعه ازدواج می کند.
 • همچنین نماد این است که فرد بینا می تواند یک خانه جدید بخرد و او و خانواده اش به زودی به آن نقل مکان می کنند.
 • خواب همچنین بیانگر مقام بالایی است که بیننده خواب در شغل خود به دست می آورد.
 • مین کرافت

  تعبیر خواب خریدن انجیر برای زن مطلقه

 • دیدن خریدن انجیر به معنای بدست آوردن پول است.
 • دلالت بر خیر و برکت بیننده نیز دارد.
 • تعبیر خواب مربای انجیر

 • دیدن مربای انجیر در خواب که بیننده بیمار در حال خوردن است از نشانه های آن است که این شخص در دوره آینده به زودی بهبود می یابد.
 • دیدن مربای انجیر در خواب در زن حامله بیانگر زایمان آسان و بدون درد است.
 • دیدن مربای انجیر بیانگر زوال مصیبت ها و مشکلات برای بیننده است.
 • تعبیر خواب خوردن انجیر از درخت برای زن شوهردار

 • خواب انجیر برای زن شوهردار در خواب تعابیر متعددی دارد و بیانگر خیر بسیار است.
 • دیدن خوردن انجیر در خواب برای زن متاهل، برای او خیر و رهایی از نگرانی ها و مشکلات به ارمغان می آورد.
 • دیدن درخت انجیر بدون میوه، نشانه خشکسالی است که بر زندگی و بی پولی و برکت او تأثیر می گذارد.
 • فرکانس کانال Ontime Sport

  تعبیر خواب انجیر برای زن باردار

 • علمای تعبیر خواب می گویند: وقتی زن حامله در خواب ببیند که می خورد و انجیر می خرد یا انجیر دارد، این خواب نشان دهنده تولد پسر زیبایی است.
 • تعبیر خواب انجیر سبز

 • دیدن انجیر سبز در خواب بیانگر خوش شانسی و ثروت فراوان برای بیننده است.
 • تعبیر دیدن برگ انجیر در خواب

 • دیدن برگ انجیر ممکن است برای بیننده نشان دهنده غم و اندوه و نگرانی باشد.
 • دیدن چیدن انجیر حاکی از خیر بسیار برای بیننده و موفقیت و تعالی است.
 • انجیر برای دختر نشان دهنده نزدیک شدن به ازدواج و زن باردار به سهولت زایمان است.
 • نام های تزئین شده پابگ

  بالا رفتن از درخت انجیر در خواب برای یک زن مجرد

 • دیدن انجیر در حال بالا رفتن نشان دهنده خوش شانسی و برآورده شدن آرزوها و آرزوهاست.
 • دیدن یک درخت در حال بالا رفتن نشان دهنده جاه طلبی، عزم و اراده قوی است. همچنین ممکن است نشان دهنده نزدیک شدن به ازدواج او باشد.
 • تعبیر دیدن درخت انجیر و زیتون در خواب

 • دیدن درختان زیتون و انجیر در خواب دلیل بر مرد مبارک و زن شریف است شاید درخت زیتون در خواب حکایت از کار صاحب آن دارد.
 • درخت زیتون در خواب نیز حاکی از ثبات فضل و برکت در کار و معیشت است، زیرا یکی از درختان پربرکت، پایا و بادوام در سرزمین خود است.
 • درخت انجیر نشان دهنده موفقیت و موفقیت در زندگی عملی است.
 • جوک ها

  تعبیر خواب چیدن و خوردن انجیر

 • چیدن انجیر و خوردن آن در خواب از رؤیاهای نیکویی است که حاکی از فراوانی روزی و فراوانی مالی برای بیننده است.
 • دیدن انجیر در خواب مستقیماً از درخت نشان دهنده ازدواج با مرد یا دختر جوان است.
 • خوردن انجیر تازه در خواب یک فرد مجرد نشان دهنده ازدواج با فردی است که دوستش دارید و از او قدردانی می کنید.
 • و اگر زن مجرد در هنگام خوردن میوه، کرم و حشره پیدا کند، دلیل بر دشمنان و دوستان بد است.
 • انجیر نشان دهنده پیوند خانوادگی و خانوادگی است.
 • و روابط اجتماعی موفق
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا