تعبیر خواب خوردن خرمای خیس در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب خوردن خرمای خیس در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب خوردن خرمای خیسخرما یکی از غذاهایی است که بسیاری از مردم از خوردن آن لذت می برند، که یکی از غذاهایی است که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به دلیل فواید فراوانی که برای بدن انسان دارد، خوردن آن را توصیه کرده است. در جست و جوی تعابیر و معانی مختلف این رؤیت، با توجه به تعبیر علمای تفسیر، تعبیر خواب خوردن خرمای تر است.

تعبیر خواب خوردن خرمای خیس

چنان که تعابیر و قرائن زیادی برای خواب خوردن خرمای خیس در خواب وجود دارد که علمای تعبیر با تکیه بر گروه زیادی از عوامل در تعبیر این رؤیت کوشش فراوانی کردند که بارزترین آنها وضعیت این خرمای مرطوب و طعم آن و بر این اساس این بینش توسط نشانه های گروهی تفسیر شد، از جمله:

 • اگر انسان باتقوا در خواب ببیند که خیس می خورد و طعم آن را می چشید، نشانگر رابطه قوی او با خداوند متعال است.
 • وقتی انسان در خواب ببیند که خیس غذا می خورد و طعم آن شیرین می شود، بیانگر آشنایی او با بسیاری از مردان مذهبی است.
 • وقتی شخصی که در زندان است در خواب ببیند که خیس غذا می‌خورد، نشانگر تبعیت خداوند از کسانی است که مراقب او هستند و به ملاقات او می‌روند.
 • هنگامی که تاجری در خواب ببیند که در حال خیس خوردن است، بیانگر آن است که در تجارت خود مال فراوان و روزی نامحدود به دست خواهد آورد.
 • اگر کشاورز در خواب ببیند که خیس غذا می خورد، بیانگر آن است که از رزق و روزی فراوان برخوردار است و از زمین خود محصول فراوانی به دست می آورد.
 • همچنین بنگرید: تعبیر خواب سیب خوردن در خواب ابن سیرین

  خواب ابن سیرین از خوردن خرمای خیس

  همچنین تفسیرشناس معروف و مشهور ابن سیرین در تعبیر دیدن و خوردن خرمای تر در خواب با مجموعه ای از معانی مربوط به خواب خوردن خرمای تر در خواب کار کرده است که در نکات زیر:

 • خرمای مرطوب در خواب نشان دهنده ثروت، توانایی حفظ پول و محافظت از فقر است
 • خیس خوردن در خواب و لذت بردن از آن بیانگر محبت و پذیرش مردم از سوی آنهاست
 • دیدن مرد متدین در حال خوردن غذای تر، نشانه آن است که خواندن قرآن را ترک نمی کند و به آن توجه می کند و آن را به دست می آورد، این پاداش بزرگ این عمل صالح است.
 • چیدن دانه های مرطوب از درخت خرما برای فرد مجرد نشان دهنده ازدواج او با دختری از اصل و نسب است.
 • همچنین بنگرید: تعبیر خواب خوردن تخم مرغ آب پز برای زنان مجرد و متاهل و زنان باردار ابن سیرین.

  تعبیر خواب خوردن خرمای خیس برای زن مجرد

  اما اگر دختر مجردی در خواب ببیند که خرمای خیس می خورد، این نشانه های زیادی دارد که با دیگران در کتاب های مختلف آنها که در تعابیر خود بر موقعیت اجتماعی فرد بینا تکیه کرده اند، تفاوت دارد. رویای او رویای خوردن خرمای مرطوب است، این بینش پیامدهایی دارد از جمله:

 • گرفتن خرمای تازه از یک زن مجرد از شخصی که نمی شناسید و خوردن آن از او و طعم آن دمی بود، پس این نشان دهنده حسن رفتار اوست.
 • خوردن خرمای خیس در خواب زن مجرد بیانگر شادی او و رفع نگرانی ها و مشکلاتی است که از آن رنج می برد.
 • خیس خوردن زیاد در خواب دختر مجرد بیانگر افزایش قدرت و شجاعت او در مواجهه با شرایط سخت است.
 • همچنین بنگرید: تعبیر خواب خاک خوردن در خواب برای زن مجرد متاهل و حامله ابن سیرین.

  تعبیر خواب خوردن خرمای خیس برای زن شوهردار

  اما اگر زن در خواب دید که خرمای خیس می خورد و این زن ازدواج کرده بود، پیامدهای این دید با دختر مجرد بسیار متفاوت است و در تصاویر زیر نشان داده شده است:

 • خیس خوردن در خواب برای زن متاهل بیانگر خیر زیادی است که به او خواهد رسید
 • خوردن زمین خیس و خشک در خواب زن متاهل، بیانگر این است که او برای امرار معاش دچار لغزش شده است و در زندگی دچار دردسرهای زیادی شده است.
 • خوردن نرم خیس در خواب برای زن متاهل بیانگر آن است که او بدون تلاش زیاد پول زیادی به دست خواهد آورد.
 • تعبیر خواب خوردن خرمای خیس برای زن باردار

  در حالی که دیدن خواب زن باردار در خواب خوردن خرمای خیس تعابیر خود را دارد که با زن متاهل علاوه بر تفاوت او با زنی که جنین در شکم خود ندارد که این تعابیر در نکات زیر:

 • اگر زن باردار در خواب خیس بخورد و این خیس خوشمزه باشد نشان دهنده آن است که فرزندی به دنیا آورده است که زندگی او را به سمت بهتر شدن تغییر می دهد.
 • خوردن خیس گندیده یا گندیده در خواب زن حامله نشان دهنده مرگ فرزند او، ظلم و ظلم دوران بارداری و ابتلای او به بسیاری از بیماری ها است.
 • دیدن خیس خوردن دختر بچه باردار در خواب، بیانگر زندگی سعادتمندی است که با آمدن فرزندش نصیبش می شود و فرزندش اهل نماز و قرآن خواهد بود.
 • اگر زن باردار در خواب خیس غذا بخورد، بیانگر خوبی های زیادی است که پس از تولد برای او و نوزادش اتفاق می افتد.
 • همچنین بنگرید به: تعبیر خواب خوردن تبوله در خواب ابن سیرین

  تعبیر خواب خوردن خرمای خیس برای مرد

  اما اگر صاحب رؤیت مرد باشد و در خواب ببیند که خرمای تر می خورد، این رؤیت اشارات زیادی دارد، چنان که علمای تفسیر در خواب مردن خرمای خیس را به این صورت تعبیر کردند. :

 • مردی که در خواب خیس ببیند، بیانگر خیر بسیار و رزق وسیعی است که به او می رسد
 • خیس خوردن در خواب مرد بیانگر از بین رفتن نگرانی ها و مشکلاتی است که از آن رنج می برد
 • اگر مردی در زندگی خود به بیماری مبتلا شود و در خواب ببیند که خیس غذا می خورد، نشان دهنده نزدیک شدن زمان بهبودی اوست.
 • تعبیر خواب خوردن خرمای خیس و در پایان این مطلب تعبیر خواب دیدن خرمای خیس را در خواب شناسایی کرده ایم که با توجه به حال این تر و حال صاحب خرما متفاوت است. بینش اجتماعی اعم از مرد یا زن و مجرد، متاهل یا باردار، طبق تفسیری که علما انجام داده اند، مشهور و مشهور به کار در تفسیر این بینش است.

  تعبیر خواب رایگان

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا