تعبیر خواب دیدن جگر در خواب ابن سیرین و النابلسی و مهمترین اشارات پیرامون آن.

تعبیر خواب دیدن جگر در خواب ابن سیرین و النابلسی و مهمترین اشارات پیرامون آن.

تعبیر خواب دیدن جگر در خواب ديدن جگر مرغ در خواب ديدن جگر انسان جگر عفوني جگر چاق جگر نهنگ در خواب جگر خوردن جگر مرده جگر ميت.

تعبیر خواب دیدن جگر در خواب ابن سیرین و النابلسی و دیدن جگر در خواب دلالت بر زن و فرزند دارد چنانکه دلالت بر فراوانی رزق و خیر و دیدن جگر می کند. مرده بیانگر نیاز میت به صدقه و دعاست.

دیدن جگر در خواب بیانگر فرزندان و فرزندان پسر و دختر و همچنین پیوند والدین و خانواده است و بریدن جگر خام بیانگر مشکلات و گرفتاری است.

و از آنجایی که کبد یکی از مهم ترین اعضای بدن انسان و بزرگترین عضو دستگاه گوارش است، وزن آن حدود یک کیلو و نیم است و مشخصه آن رنگ قهوه ای آن است که متمایل به قرمزی است و در قسمت سمت راست قرار دارد. حفره شکمی از سمومی که در آن یافت می شود و تمام املاح معدنی و مولتی ویتامین ها را جذب می کند و از آنجایی که کبد فواید زیادی دارد دیدن آن در خواب تعابیر و معانی زیادی دارد که خیلی ها از آن بی خبر بودند و ما از آن بی خبر بودیم. از طریق مقاله ما در مورد آنها یاد خواهید گرفت.

تعبیر خواب جگر ابن سیرین:

 • دانشمند بزرگ ابن سیرین معتقد است که دیدن جگر در خواب بیانگر نمادها و معانی زیادی در واقعیت است.

 • تعبیر جگر در خواب نشان دهنده قوت شخصیت بینا، شجاعت و دلسوزی برای نیازمندان است.

 • دیدن جگر بزرگ در خواب نشان دهنده وسعت و خرد ذهن در بحران هاست.

 • دیدن جگر زخمی در خواب بیانگر پولی از محل و منبع نامعلوم است، اما به زودی بیننده خواب منبع آن را خواهد دانست.
 • تعبیر دیدن جگر خوردن در خواب، بیانگر اسراف در خرج کردن و خرج کردن برای ادای بدهی های معوق است.

 • خواب دیدن جگر انسان در خواب ممکن است بیانگر تمایل به بچه دار شدن باشد.

 • دیدن جگر مرده در خواب به معنای از دست دادن پول، از دست دادن چیزی گرامی و یا مرگ مجروح است.

 • همچنین بنگرید: تعبیر خواب دیدن جگر در خواب

  تعبیر بینایی جگر برای نابلسی:

 • تعبیر دیدن جگر در خواب، بیانگر به دست آوردن پول زیاد از زن ثروتمند است.
 • دیدن جگر گاو و گاو در خواب بیانگر همسر، همسر، پول و به طور کلی امرار معاش است.

 • دیدن جگر خوردن در خواب بیانگر قدرت و شجاعت و پیروزی بر دشمنان است.

 • دیدن شخصی که جگر انسان زیاد می خورد در خواب بیانگر این است که گنجی را کشف خواهد کرد که به زودی زندگی او را تغییر خواهد داد.

 • تعبير ديدن زخم كبد در خواب دليل بر گناهان زياد بيننده است.

 • دیدن جگر متوفی در خواب دلیل بر نیاز او به صدقه است.

 • همچنین بنگرید: تعبیر خواب دیدن گرسنگی در خواب ابن سیرین

  تعبیر خواب دیدن جگر برای زن مجرد:

 • تعبیر بینایی جگر برای دختر مجرد بیانگر توانایی او در موفقیت و پشتکار است.

 • دیدن کبد بیمار در خواب دختر مجرد بیانگر این است که او با فردی نامناسب همراه خواهد بود و از این ارتباط پشیمان می شود و در انتخاب باید دقت کرد.
 • دیدن یک دختر مجرد که دچار آسیب کبدی شده است، نشان دهنده این است که او با فردی ثروتمند، سخاوتمند و شجاع ازدواج خواهد کرد که از ازدواج با او خوشحال است.

 • تعبیر بینایی جگر برای زن شوهردار:

 • دیدن جگر در خواب متاهلین بیانگر فرزند و حاملگی در دوره آینده است.

 • دیدن جگر خوردن زن متاهل در خواب، بیانگر خیانت به شوهر و توبه اوست.

 • تعبیر اختلال کبد در خواب زنان متاهل بیانگر این است که او باید با افراد بد برخورد کند.

 • و تعبیر خواب زن متاهل که این جگر مرغ بریان را می خورد، بیانگر خیانت شوهرش و اختلافات بسیار است.
 • همچنین بنگرید به: تعبیر خواب دیدن غذا در خواب ابن سیرین

  تعبیر خواب کبد برای زن باردار:

  تفسیر دید مرد از کبد:

 • وجود زخم کبد در خواب برای مرد بیانگر این است که او مرتکب فحشا و گناهان و گناهان زیادی می شود.

 • دیدن مردی که کبدش درد می کند نشان دهنده مشکلات و غم هایی است که دامنگیر خانواده و همسرش می شود.
 • تعبیر خواب خوردن جگر در خواب برای مرد، بیانگر حرام بودن پول اوست.

 • دیدن جگر از بدن خارج می شود، این نشان دهنده ظلم و ستم است.

 • خرید جگر در خواب

 • دیدن جگر در خواب، بیانگر خیر و مال فراوان است.
 • و اگر شخصی ببیند که جگر حیوانی را می خرد، این چیز خوبی است و نشان دهنده پولی است که بیننده از یک پروژه ارثی، کاری یا سرمایه گذاری دریافت می کند.
 • جگر خام همچنین نشان دهنده پول ذخیره شده در خزانه یا بانک است.
 • خوردن جگر در خواب برای زن متاهل

 • مثلا جگر خام مانند گوشت خام مطلوب نیست و نشان دهنده بلاها و مصیبت ها است و ممکن است نشان دهنده مرگ عزیزی باشد.
 • و اگر زن متاهل ببیند که جگر خام می‌خورد، این استعاره‌ای از مشکلات فراوانی است که او با شوهر یا خانواده شوهرش دارد یا مشکلاتی با فرزندانش.
 • و اگر دید که جگر پخته را می خورد و لذیذ و لذیذ است، این حکایت از زندگی امن و پایدار و زوال نزاع و نزاع و غلبه بر مشکلات دارد.
 • دیدن جگر گاو در خواب

 • دیدن جگر گاو در خواب بیانگر زندگی آرام و اطمینان بخش است.
 • و اگر مردی این رؤیا را ببیند، بیانگر آن است که همسری صالح و فرزندان صالح نصیب او خواهد شد.
 • دیدن جگر بیرون آمدن از بدن، دید ناخوشایندی است که حکایت از شر و بی عدالتی دارد.
 • دیدن جگر مرده در خواب بیانگر بیماری یا مرگ و یا بینایی بیانگر ضرر مادی است.
 • تعبیر دیدن سنگدان جگر و مرغ

 • هر چه خام باشد نامطلوب است و دلالت بر بلاها و بلاها و مژده های ناگوار دارد پس هر که ببیند جگر و سنگدان خام می خورد این بینش بد است و دلالت بر بدی دارد که به بیننده می رسد.
 • دیدن جگر و سنگدان در خواب در حالی که پخته شده اند برای بیننده نیکو و حیات نیکو است.
 • و اگر طعمش لذیذ باشد، آن حیاتی است که بیننده زندگی می کند.
 • اگر زن شوهردار ببیند که با شوهر و فرزندانش جگر مرغ و سنگدان می خورد، حکایت از زندگی امن و پایدار و رسیدن به سعادت زناشویی دارد.
 • دیدن جگر و سنگدان مرغ پخته در خواب مرد نیز بیانگر جدیت، همت، کار مستمر و ایثار به خانواده و خانواده کوچک اوست.
 • این دید همچنین نشان دهنده بهبودی پس از بیماری و قطع خستگی است.
 • تعبیر خواب بریدن نیت جگر برای زن مجرد

 • دیدن بریدن جگر در خواب بیانگر مواجهه با بحران ها و ناملایمات است.
 • ممکن است نشان دهنده تصمیمات اشتباه این دختر باشد.
 • تعبیر جگر مرغ در خواب برای زن مجرد چیست؟

 • دیدن جگر مرغ در خواب بیانگر رسیدن به مطلوب است.
 • و دیدن جگر مرغ برای زنان مجرد برای برآورده شدن آرزوها.
 • دیدن شخصی که یک بشقاب جگر هدیه می دهد، این نشانه موقعیت ممتاز دختر و شغلی معتبر است.
 • دیدن پختن جگر مرغ در خواب

 • دیدن جگر در خواب بیانگر برآورده شدن آرزوهاست.
 • دیدن خوردن جگر مرغ در خواب بیانگر زیان مالی است.
 • دیدن پختن جگر مرغ ممکن است نشان دهنده مشکلات مالی باشد.
 • تعبیر خواب بریدن جگر به عمد برای زن باردار

 • دیدن بریدن جگر خام بیانگر آن است که بیننده خواب از پول حرام درآمد کسب می کند.
 • دیدن جگر خام بریده شده، بیانگر لغزش زایمان است.
 • تعبیر خوردن جگر خام در خواب برای زن متاهل

 • دیدن بریدن جگر خام بیانگر آن است که بیننده خواب از کار حرام درآمد کسب می کند.
 • زن شوهردار که ببیند جگر خام را می برید، ممکن است باردار نشود و بچه دار شود.
 • دیدن دختر مجردی که از روی عمد جگر را بریده است، حکایت از اختلافات و مشکلات فراوان دارد.
 • دیدن جگر گاو در خواب

 • دیدن جگر گاو و گاو در خواب، بیانگر نسل و اولاد و والدین است.
 • دیدن جگر خوردن در خواب بیانگر قدرت و شجاعت و پیروزی بر دشمنان است.
 • دیدن شخصی که در خواب زیاد جگر انسان می خورد، بیانگر این است که به زودی زندگی خود را تغییر خواهد داد.
 • تعبیر خواب رایگان

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا