تعبیر دیدن شانه زدن مو با شانه در خواب و دلالت بر آن

تعبیر دیدن شانه زدن مو با شانه در خواب و دلالت بر آن

تعبیر دیدن شانه مو با شانه در خواب و شانه وسیله ای برای شانه زدن و آراستن مو است و شانه در خواب از بینش های نیک است که تعابیر نیکو فراوان دارد و بر شادی و لذت چنانکه شانه یا شانه زدن موها به دلواپسان از زوال نگرانی و اندوه و رهایی از مشکلات اشاره دارد.

تعبیر خواب شانه زدن مو برای زن متاهل

 • اگر زن متاهل ببیند که موهایش را شانه می کند، نشانگر زوال نگرانی و رفع مشکلات و گرفتاری هایش است.
 • و دیدن موها که به راحتی شانه می شوند، بیانگر شنیدن یک خبر خوب است.
 • و اگر ببیند که شوهرش موهایش را شانه می کند، دلیل بر عشق زیاد او به اوست.
 • و اگر در خواب ببیند که موهای خود را با شانه آهنی شانه می کند، نشانه مشکلات و مصیبت ها و مشکلاتی است که با آن مواجه است.
 • تعبیر خواب شانه زدن موهای دیگری برای زن باردار

 • شانه زدن موی زن باردار در خواب، نشانه نزدیک شدن به تولد اوست و آسان می شود و با نوزاد شاد می شود.
 • اگر خانم باردار ببیند موهایش بسیار پیچیده و در هم پیچیده است، نشان دهنده این است که او از خستگی و درد خلاص می شود.
 • در صورت شانه كردن موها و از بين رفتن شپش، اين نشان دهنده از بين رفتن درد و نگراني و ناراحتي است و ديدن اينكه موها با شانه اي از طلا شانه مي شود دليل بر تولد پسر است و اگر شانه باشد. از نقره ساخته شده است، نشان دهنده تولد یک دختر است.
 • آرایش کردن مو در خواب برای شخص دیگری

 • کوتاه کردن موی شخص دیگری در خواب دلیلی بر علاقه، منفعت یا شراکت تجاری بین آنهاست.
 • و کوتاه کردن مو در خواب بیننده گواه بر کثرت فرصت های موفقیت و موفقیت در زندگی عملی است.
 • تعبیر خواب شانه زدن موهای دخترم در خواب

 • خواب نشان دهنده ثبات وضعیت روانی بیننده و همچنین شخصیت خوب دختر است.
 • تعبیر خواب شانه زدن مو با سشوار در خواب

 • دیدن موی سشوار در خواب، بیانگر فراوانی روزی و فراوانی خیر برای بیننده است.
 • دیدن یک زن متاهل یا باردار که موهای خود را با سشوار برس می کشد. دلیل بر خبر خوش و شاد و اگر دختری حاکی از نزدیک شدن نامزدی او باشد.
 • تعبیر خواب شانه زدن در آرایشگاه زنان مجرد

 • رویای دختری که به آرایشگاه می‌رود و موهایش را شانه می‌کند، چشم‌انداز خوبی است و گواه از بین رفتن مشکلات و گرفتاری‌ها.
 • اگر دختر نامزد است و می بیند که در آرایشگاه موهایش را شانه می کند، نشان دهنده نزدیک شدن به عروسی اوست.
 • تعبیر خواب تزئین آرایشگاه برای زن مطلقه در خواب

 • دیدن رفتن به آرایشگاه در خواب ممکن است نشان دهنده از بین رفتن غم و نگرانی باشد.
 • و تصور زن مطلقه که به آرایشگاه رفته، گواه رفع مشکلات و گرفتاری ها و تحقق رویاها و آرزوهای او در زندگی است.
 • شاید دیدن زنی مطلقه در خواب برای آراستن اندام و آرایش موهایش به سالن زیبایی مراجعه می کند، نشان دهنده نزدیک شدن دوباره به ازدواج او باشد.
 • تعبیر خواب آرایشگری و آرایش برای خانم باردار

 • دیدن رفتن به سالن زیبایی در خواب زن حامله نشان دهنده نزدیک شدن به تاریخ زایمان و بینایی نشان دهنده تسهیل و سهولت زایمان است.
 • اگر زن باردار در خواب ببیند که در خواب با او به سالن زیبایی می رود، منظور شوهرش رهایی از مشکلات و گرفتاری ها و تداوم محبت و دوستی بین آنهاست.
 • تعبیر خواب شانه زدن مو در آرایشگاه در خواب

 • اگر جوان مجردی در خواب ببیند که در آرایشگاه موهای خود را شانه می کند، بیانگر آن است که از مشکلات خلاص می شود و مژده می شنود.
 • اگر دختری در خواب ببیند که در آرایشگاه موهای خود را شانه می کند، بیانگر موفقیت و موفقیت در زندگی و برآورده شدن آرزوهایش است.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا