تعبیر خواب دیدن قیچی در خواب ابن سیرین و امام صادق

تعبیر خواب دیدن قیچی در خواب ابن سیرین و امام صادق

دیدن قیچی بیانگر مشکلات و مشاجرات و حسد و غیبت و غیبت است تعبیر خواب دیدن قیچی در خواب ابن سیرین و امام صادق(ع) قیچی وسیله ای است که برای بریدن بعضی چیزها از آن استفاده می شود مانند: کاغذ، پارچه و مقوا. برخی از انواع خاص قیچی ممکن است برای برش فلز و سیم استفاده شود. ضخیم است و کاربردهای بی پایان بسیاری دارد.

، تعبیر خواب دیدن قیچی در خواب توسط ابن سیرین و امام صادق – مجله نازلتی و برای هر کدام قیچی های مختلفی وجود دارد که قیچی برای بریدن اشیا مناسب است و امروز معنی آن را برای شما توضیح می دهیم. دیدن قیچی در خواب خواب قیچی قطعا معانی و مفاهیم زیادی دارد.

تعبیر خواب قیچی برای نابلسی

 • دیدن قیچی در خواب نیز تفاوت بین حقیقت و خطا را نشان می دهد.
 • قیچی را هم در خواب دیدم که نشان از زندگی مشترک خوب بین همسران دارد.
 • و اما شنیدن قیچی در خواب، دعوای دو خویشاوند را، چه شوهر و چه برادر، نشان می دهد.
 • دیدن قیچی بریده در خواب بیانگر سختی کار است.
 • دیدن قیچی نشان دهنده فردی است که می تواند با دیگران آشتی کند.
 • همچنین بنگرید: تعبیر خواب دیدن بریدن لباس در خواب

  تعبیر خواب قیچی ناخن

 • دیدن قیچی ناخن در خواب عامل خوبی است.
 • دیدن قیچی ناخن بیمار نیز نویدبخش بهبودی است.
 • ناخن گیر در خواب نماد دوستان وفادار و دوستان صمیمی است.
 • قیچی ناخن نشان دهنده ناپدید شدن شر، حسادت یا شایعات است.
 • دیدن قیچی ناخن در خواب نماد عشق و آرامش است.
 • با دیدن یک نشانه از قیچی ناخن، این ازدواج در راه است.
 • همچنین بنگرید به: تعبیر دیدن کوتاه کردن ناخن در خواب نابلسی و ابن سیرین

  تعبیر خواب قیچی برای زنان مجرد

 • دیدن یک زن مجرد که موهایش را با قیچی کوتاه می کند نشان دهنده از بین رفتن حسادت است.
 • در مورد دیدن یک زن مجرد در حال بریدن پارچه با قیچی، این نشان می دهد که او برای چیزهای خاصی در زندگی خود آماده می شود.
 • دیدن ناخن های کوتاه زن مجرد، بیانگر رهایی از مشکلات، تردیدها و گناهان است.
 • دیدن زن مجردی که بدون استفاده از قیچی در دست دارد، به این معنی است که نامزدی یا ازدواج او نزدیک است.
 • تعبیر خواب قیچی برای زن متاهل

 • دیدن قیچی در خواب زن متاهل بیانگر اختلاف او و شوهرش است.
 • دیدن زن متاهل که موهایش را با قیچی کوتاه می کند به معنای آمدن او برای امرار معاش است، یعنی این برای او پول است و از زندگی اش بهره مند می شود.
 • دیدن یک زن متاهل که ناخن هایش را با قیچی کوتاه می کند نشان می دهد که او هیچ کار اشتباهی انجام نداده است.
 • همچنین ببینید: تعبیر خواب دیدن چاقو در خواب ابن سیرین و امام صادق

  تعبیر خواب قیچی برای زن باردار

 • او در خواب زن باردار قیچی دید که نشان می دهد پسری به دنیا خواهد آورد
 • قیچی در خواب یک زن باردار نیز نشان دهنده امنیت او و فرزند متولد نشده اش است.
 • قیچی در خواب زن باردار نیز به رفاه یا پول اشاره دارد.
 • تعبیر خواب دیدن قیچی در خواب برای خانم های مجرد

 • دیدن قیچی در خواب بیانگر شکست و نگرانی های فراوان است.
 • همچنین نشان دهنده خبرهای بد است.
 • همچنین نشان دهنده دعواهای خانوادگی است.
 • تعبیر خواب قیچی ناخن برای خانم های مجرد

 • دیدن قیچی ناخن در خواب بیانگر زوال نگرانی و اندوه است.
 • همچنین نشان دهنده عشق و دوستی است.
 • قیچی ناخن این دختر نیز نشان از نزدیک شدن نامزدی او دارد.
 • همچنین نشان دهنده از بین رفتن حسادت، غیبت و غیبت است.
 • کتک زدن با قیچی در خواب

 • زدن قیچی در خواب مرد بیانگر مشکلاتی است که در خانواده و عدم ثبات او پیش می آید
 • در خواب زن متاهل دیدن کتک زدن با قیچی بیانگر وجود دشمن در اطراف او است و یا ممکن است بیانگر اختلالات و مشکلاتی در زندگی او باشد.
 • در مورد دختر مجرد، دیدن کتک زدن با قیچی در خواب، بیانگر مشکلاتی است که با آن مواجه است
 • کتک زدن یا چاقو زدن با قیچی در خواب یکی از خواب های ناخوشایندی است که حکایت از اتفاقات بد برای بیننده دارد.
 • تعبیر دیدن قیچی شکسته

 • قیچی شکسته در خواب بیانگر ضرری است که بیننده از نزدیکان خود به دلیل شخصیت بدش متحمل می شود.
 • دیدن قیچی شکسته بیانگر وحدت بیننده است
 • و هر کس در خواب ببیند که قیچی می شکند، دلالت بر اختلاف با دوست یا معشوق دارد.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا