تعبیر خواب دود

تعبیر خواب دود

تعبیر خواب دود، زیرا دیدن دود تعبیر متعددی دارد و بر حسب نوع و رنگ دود، تعبیر آن متفاوت است و بر حسب موقعیت اجتماعی بیننده، تعابیر متفاوت است.

تعبیر خواب دود برای زنان مجرد

دیدن دود یکی از خواب های خیر و شر است و علما این خواب را برای زنان مجرد چنین تعبیر کرده اند:

 • دود برای دختر نماد وعده های دروغین و همچنین نذرهای واهی است.
 • انتشار دود در خواب برای زنان مجرد از جایی؛ نشان می دهد که خبری از این مکان به بیننده خواب می رسد.
 • همچنین این خواب بیانگر این است که دختر از نگرانی رنج می برد و در زندگی خود با موانعی روبرو خواهد شد.
 • دود ناپدید شدن یک دید خوش خیم است، نشان دهنده پایان یک مشکل بزرگ و خروج از پریشانی است.
 • بوی دود در خواب برای مجردها حاکی از شایعه ای است که دامنگیر دختر می شود و دیدن خفگی از دود بیانگر آن است که دختر قربانی شرارت و فساد خواهد شد.
 • در مورد دود سفید، نشان دهنده موفقیت و برتری است که دختر به آن در بین مردم مشهور است.
 • زن مجردی که دود سفیدی را می بیند که از خانه اش خارج می شود، نشان دهنده این است که خبرهای خوشحال کننده ای خواهد شنید و ممکن است نشان دهنده نزدیک شدن به تاریخ نامزدی او باشد.
 • برخی از مفسران می گویند وقتی دختری دود سفید با آتش می بیند، این خواب نشان دهنده فریب اوست.
 • در صورتی که زن مجردی در میان مردم با آزادی و شادی سیگار می کشد و از کسی نمی ترسد، این خواب نشان دهنده ورود او به رابطه بدی است که زندگی او را نابود می کند.
 • اگر دختر در خواب در حالی که سیگار می کشد خوشحال است، این خواب نشان دهنده وجود حیله گری و آنچه برای او در نظر گرفته شده است.
 • و مطالعه ما در مورد: تعبیر خواب دود سفید در خانه را از دست ندهید

  تعبیر خواب دود در خواب برای زن متاهل

  دیدن دود یکی از خواب هایی است که تعبیر کنندگان در مورد آن اختلاف نظر دارند، برخی آن را خواب نیکو و برخی برای زن شوهردار خواب بد می بینند:

 • دیدن دود برای زن متاهل بیانگر آن است که در خانه او درگیری وجود دارد، اگر در کنار دود آتش باشد، این خواب بیانگر اختلافات شدید و طولانی است.
 • در مورد ديدن دود در كنار آتش كه ضرري ندارد، اين خواب حاكي از وجود اختلافات جزئي است كه به زودي تمام مي شود.
 • و هنگامی که زن متاهل ببیند دود از خانه اش بیرون می آید، این خواب نشان دهنده پایان اختلافات و اختلافات در زندگی زناشویی اوست و حسن نیت غالب می شود.
 • و رؤیای زن متاهل مبنی بر محو شدن دود، این خواب از بینایی های خوش خیم است، نشان دهنده این است که از همه چیزهایی که از آنها می ترسید زنده می ماند.
 • تعدادی از مفسران متفق القول بودند که دیدن دود زن متأهل نشان دهنده چیزی است که ادامه نمی یابد، خواه این امر خیر باشد یا شر.
 • همچنین دود ممکن است برای زن متاهل وجود غیبت یا غیبت در گفتگوی زن متاهل با زنان را نشان دهد که باعث ایجاد مشکل او با همسرش می شود.
 • و چون زن شوهردارى را ببينى كه سيگار مى كشد، ولى او را مجبور مى كنند و از اين كار اندوهگين مى شود، اين خواب بيانگر آن است كه به او ظلم مى شود، و از آسودگى او خبر مى دهد.
 • برخی از مفسران نیز می بینند که دود خواب بدی است، زیرا نماد دوستان بدی است که بین زن شوهردار و شوهرش تفاوت قائل می شوند.
 • تعبیر خواب دود برای زن باردار متاهل

  دیدن زن حامله دود از خواب های خوب است، این خواب برای او مژده های بسیاری دارد، دلالت بر موارد زیر دارد:

 • آن دود در خواب زن باردار، خبر از سهولت زایمان می دهد.
 • و وقتی زن حامله ای را می بینید که سیگار می کشد و از آن خوشحال می شود، این خواب نمادی از رضایت و رضایت او از زندگی خود است.
 • و اما ديدن زن حامله در حال سيگار کشيدن در حالي که از اين امر غمگين است، اين خواب بيانگر خوشحالي او از اين است که صاحب فرزند مي شود.
 • تعبیر خواب دود برای زن مطلقه

  این خواب ممکن است نشان دهنده حالت غم و اندوه و دوران سختی باشد که بیننده خواب می گذراند و تعبیر این خواب به شرح زیر است:

 • وقتی زن مطلقه در خواب دود غلیظی می بیند، این خواب بیانگر این است که در معرض وسوسه قرار خواهد گرفت.
 • همچنین دیدن آن خواب بیانگر شایعاتی است که زن مطلقه در زندگی با آن روبرو می شود.
 • وقتی زن مطلقه می بیند که دود غلیظی بلند می شود، این خواب نشان می دهد که خواب بیننده پاداش مالی دریافت می کند.
 • این خواب همچنین نشان دهنده ثبات و آرامش زندگی کاری یک زن مطلقه است.
 • از دیدن ما دریغ نکنید: تعبیر خواب آتش سوزی خانه و خاموش کردن آن

  تعبیر خواب دود برای مرد

  تعبیر خواب با توجه به وضعیت بیننده متفاوت است، خواه مجرد باشد یا متاهل، در اینجا تعدادی از تعابیر آن خواب آورده شده است:

 • وقتی مردی در خواب می بیند که در اثر پختن گوشت دود بلند می شود، این خواب نشان دهنده ترفیع بیننده در محل کار است.
 • وقتی مرد متاهلی می بیند که از دهانش دود بلند می شود، این خواب نشان دهنده ثبات زندگی زناشویی بیننده خواب است.
 • این خواب ممکن است بیانگر این باشد که خواب بیننده وارد یک رابطه عاشقانه می شود و این رابطه به ازدواج ختم می شود.
 • در مورد دیدن مردی که در میان دود زندگی می کند، این خواب نشان دهنده کثرت نفرت در اطراف او است.
 • تعبیر خواب دود

  مقالاتی که ممکن است دوست داشته باشید:

  دیدن دود در خواب اکثر مفسران می بینند که ممکن است نشان دهنده فاجعه باشد یا نشانه خوبی باشد.در اینجا تعدادی از این تعابیر وجود دارد:

 • وقتی بیننده خواب می بیند که دود بلند می شود، این خواب نشان دهنده رسوایی بزرگ برای بیننده خواب است.
 • دیدن دود ممکن است نشان دهد که بیننده تب دارد.
 • این خواب بیانگر شک و تردیدهایی است که بیننده خواب را احاطه کرده است و به دلیل این تردیدها ممکن است به خطر بیفتد.
 • اگر دیدید که در اثر سوختن خانه بیننده دود بلند می شود، این خواب نشان دهنده سردرگمی است که بیننده خواب دارد.
 • دود در خواب ممکن است نشان دهنده این باشد که بیننده خواب احساس تنهایی می کند.
 • و ترس بیننده از دود در خواب، بیانگر این است که به خواب بیننده خیانت می شود.
 • در مورد دیدن دودی که واضح است و هیچ مزاحمتی برای بیننده خواب ایجاد نمی کند، این خواب بیانگر عشق بیننده خواب به طرف مقابل است.
 • تعبیر خواب دود برای ابن سیرین

  ابن سیرین معتقد است که دیدن دود خیر و شر را به همراه دارد، از جمله این معانی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • اگر بیننده در خواب ببیند که از خانه‌اش دود بلند می‌شود، این خواب بیانگر مژده‌ای است که به بیننده خواب می‌رسد.
 • در مورد دیدن دود از پخت و پز، این خواب نماد شادی و خوبی است.
 • ابن سیرین معتقد است که دیدن دود به طور کلی نشانه وحشت و عذاب است.
 • دیدن دود ممکن است نشان دهنده دروغ، فریب و ریا باشد.
 • در مورد دیدن دود سفید بیننده، این خواب بیانگر آن است که خواب بیننده شگفتی دارد.
 • اما دود سیاه در خواب بیانگر بروز مشکلاتی است، اما از بین خواهند رفت.
 • ابن سیرین معتقد است که دود در خواب بسیار می درخشد و دلیلی بر سود و منفعتی است که بیننده خواب به آن دست می یابد.
 • تعبیر خواب دود برای امام صادق علیه السلام

  امام صادق(ع) معتقد است دیدن دود در خواب بیانگر تعابیر متعددی است که عبارتند از:

 • دود بیانگر مشکلات و مشاجرات است و ممکن است اشاره به حسادت داشته باشد، دیدن دود غلیظ بینایی بدی است، زیرا دلیل بر اختلافات فراوان است.
 • در مورد دود سیگار، برای مجردها نشان دهنده روابط عاشقانه ای است که با شکست مواجه شده اند یا اینکه با فردی که با او فامیل هستند با رقابت روبرو هستند.
 • در مورد زن متاهل که دود می بیند، این خواب نشان دهنده غیبت، غیبت و مشاجره و اختلافات فراوان بین او و خانواده شوهرش است.
 • اما اگر بیننده دود ببیند این خواب بیانگر سلامتی مادر و سلامت جنین است و به راحتی و با آرامش زایمان می کند.
 • تعبیر خواب دود سیاه در آسمان

  هر رنگی در خواب تعبیری متفاوت از رنگ های دیگر دارد، بنابراین دیدن دود سیاه به وضوح در آسمان در خواب معانی زیادی دارد، از جمله موارد زیر:

 • دود سیاه در آسمان یکی از خواب هایی است که بیانگر تفاوت هایی است که در زندگی بیننده خواب وجود دارد.
 • وقتی زنی این خواب را می بیند، بیانگر پیدایش مشکلات و تمایلات عظیم در آن دوران است.
 • این خواب همچنین نشان دهنده یک بحران مالی است که ممکن است خواب بیننده در زندگی خود تجربه کند.
 • همچنین دود سیاه در آسمان بیانگر مشکلات فراوانی است که در زندگی بیننده خواب وجود دارد.
 • و هنگامی که بیننده خواب می بیند که در میان دود غلیظ سیاه قرار دارد، این خواب بیانگر آن است که بیننده را ترس احاطه کرده است و همچنین احساس گیجی و اضطراب می کند.
 • رنگ های دود در خواب

  رنگ دود در خواب تعبیر دیگری دارد، از این رو در زیر به برخی از این تعابیر اشاره می شود:

 • دیدن دود قرمزی که از خانه بیننده خواب بلند می شود، این خواب بیانگر آن است که خواب بیننده به تجارتی می پردازد که مشکلات متعددی را در پی خواهد داشت.
 • و اما دود به رنگ آبی در خواب، بیانگر بیماری بیننده و همچنین نشان دهنده عجله بیننده در تصمیم گیری است.
 • و دیدن دود زرد رنگی که از خانه بیننده خواب بلند می شود، این خواب نشان دهنده خلاص شدن از شر و از بین بردن جادو است.
 • اگر بیننده خواب با دود زرد خفه شد، این خواب بیانگر حسادتی است که زندگی بیننده خواب را احاطه کرده است.
 • دیدن دود زرد نیز نشان دهنده پیوند خانوادگی در زندگی بیننده خواب است.
 • اما دود سفید و دیدن آن که از محل کار بیننده خواب بلند می شود، این خواب نشان دهنده ترفیع بیننده خواب است.
 • و دود سیاه، نشان دهنده نزاع بین بیننده خواب و اعضای خانواده اش است.
 • اگر بیننده ببیند که از سیگار دود سیاه بلند می شود، این خواب بیانگر احساس ناامنی، سردرگمی و اضطراب خواب بیننده است.
 • تعبیر دیدن بیرون آمدن دود از دهان

  دیدن بیرون آمدن دود از دهان در خواب نشانه های زیادی دارد که در ادامه به آنها اشاره می کنیم:

 • وقتی بیننده خواب در خواب ببیند که دود سیاه از دهانش خارج می شود، بیانگر این است که بیننده شاهد شهادت دروغ است.
 • اگر دود سفید باشد، این خواب نشان می دهد که بیننده خواب به وعده های خود عمل نمی کند.
 • و ديدن دود از دهان و گوش، اين خواب بيانگر فرونشاندن خشم بيننده و نيز بيانگر پرهيز بيننده از غيبت است.
 • بیرون آمدن دود از دهان در خواب ممکن است نشان دهنده شهرت بد بیننده باشد.
 • از اینجا بخوانید درباره: تعبیر خواب آتش در خانه

  تعبیر خواب دود یکی از خواب هایی است که پیرامون آن اختلاف نظر زیاد است، ما از طریق سایت تعابیر و معانی زیادی را برای شما عزیزان قرار داده ایم که اکثر آنها ستودنی و برخی نیز حامل شرارت هستند.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا