تعبیر خواب دیدن منکله در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن منکله در خواب ابن سیرین

تعبیر دیدن مانکلا در خواب و مانکا در خواب به معنای بدست آوردن پول اما بعد از خستگی و مشقت است و یکی از ابزارهای مهندسی است که برای ترسیم یا اندازه گیری ابعاد معمولاً از پلاستیک یا شیشه شفاف استفاده می شود. و برای اندازه گیری زاویه استفاده می شود. مجموعه ای از نظرات و تعابیر مفسران بزرگ را که در مورد دیدن مانکالا در خواب ذکر شد، تقدیم شما می کنیم.

تعبیر خواب دیدن مانکلا در خواب برای زنان مجرد و دیدن مانکلا در خواب بیانگر به دست آوردن پول پس از سختی و خستگی و رسیدن به موفقیت و رسیدن به اهداف و جاه طلبی است، زیرا بیانگر زندگی جدید است.

دیدن مرد یا قطب نما نشان دهنده تغییراتی است که برای بیننده رخ می دهد، مانند ناراحتی و آسودگی، سلامتی، بیماری، غم و شادی به معنای چیزی و مخالف آن.

تعبیر خواب منکله ابن سیرین

 • دیدن مانکالا در خواب بیانگر به دست آوردن پول پس از خستگی و تلاش است.

 • دیدن مریض در خواب بیانگر مرگ اوست.
 • دیدن مانکالا در خواب بیانگر این است که بیننده خواب سعی دارد از منظر دیگری به مسائل نگاه کند.

 • همچنین بخوانید : تعبیر خواب دیدن دستمال در خواب ابن سیرین

  تعبیر خواب دیدن مانکالا برای زنان مجرد

  تعبیر خواب دیدن مانکالا برای زن شوهردار

 • دیدن مانکالا در خواب بیانگر نقل مکان به خانه جدید است، اگر زنی شاغل نشان دهنده شغل جدید باشد.
 • بهبود در سطح مالی خود را نشان می دهند، اما پس از مشکل.
 • ممکن است نشان دهنده یک بیماری جدی باشد که شما در حال بهبودی نیستید.
 • همچنین بخوانید : تعبیر خواب دیدن آینه در خواب برای خانم های مجرد

  تعبیر خواب دیدن مانکالا برای زن باردار

  تعبیر خواب حاکم

 • دیدن حاکم در خواب، نشانه آشنایی با افراد جدید در زندگی است.

 • دیدن خط کش شکسته در خواب نیز بیانگر فراموشی وقایع منفی در زندگی بیننده و آغاز زندگی جدید برای وی است.

 • دیدن خط کش ساخته شده از چوب نشان دهنده یک رابطه عاشقانه و پایان خوش است.

 • و دیدن خرید خط کش در خواب به معنای پیدا کردن دوستان جدید است که برای مدت طولانی دوام می آورد.
 • و اما دیدن بیع خط کش در خواب، بیانگر آسایش روحی و جسمی بیننده خواب است.

 • همچنین بخوانید : تعبیر خواب دیدن حوله در خواب برای زن شوهردار و برای مرد

  تعبیر خواب مثلث

 • دیدن مثلث در خواب نیز بیانگر شنیدن خبرهای خوب است.

 • دیدن مثلث در خواب برای زن متاهل، بیانگر آن است که به پول یا امرار معاش فراوان خواهد رسید.

 • مثلث در زندگی یک زن متاهل نماد موفقیت در زندگی او است.
 • دیدن مثلث در خواب مرد متاهل بیانگر ثبات زندگی اوست.
 • مثلث در خواب مرد بیانگر پول، قدرت و اقتدار است.

 • مثلث در خواب مرد نیز به زن زیبا اشاره دارد.

 • دیدن مثلث در خواب مرد بیانگر موفقیت در زندگی اوست.

 • مثلث دیدن زن باردار، نشانه تولد فرزند است.

 • همچنین دیدن مثلث یک زن باردار نشانه زایمان آسان است.

 • دیدن حاکم در خواب

 • دیدن حاکم در خواب بیانگر ملاقات با دوستان جدید است.
 • خط کش نیز بر برآورده شدن آرزوها دلالت می کند.
 • دیدن بیع حاکم حکایت از استراحت پس از خستگی دارد.
 • و دیدن اندازه گیری با خط کش بیانگر تغییرات مثبتی است که در زندگی بیننده رخ می دهد.
 • دیدن خط کش شکسته در خواب بیانگر تغییرات منفی و شکست است، چه در سطح تحصیلی، عاطفی و یا عملی.
 • با دیدن خرید یک خط کش جدید، این نشان دهنده روابط جدید مانند دوستی و روابط عاشقانه است.
 • خط کش ساخته شده از چوب ممکن است نشان دهنده پایان خوش باشد، مانند رابطه ای که با ازدواج یا نامزدی برای دختر به پایان می رسد.
 • تعبیر خواب کولیس در خواب

 • الفرجار {البرجل}: تعبیر قطب نما به طور کلی متفاوت است، چنان که بر چیزی و مخالف آن دلالت می کند، پس با آسودگی و ناراحتی، نگرانی و غم یا شادی و شادی تعبیر می شود.
 • همچنین به شادی، لذت یا غم، آسانی و ناراحتی، رضایت و سردرگمی، سردرگمی یا مردانگی، آسیب رساندن به همسایه، تکریم یا نافرمانی والدین، زندان و آزادی اشاره دارد.
 • تعبیر خواب ابزار مهندسی

 • خواب ابزار مهندسی در خواب بیانگر برتری و خوبی و زنی زیباست که وارد زندگی او می شود.
 • . دیدن ابزار مهندسی در خواب بیانگر برتری و موفقیت در کار و زندگی به طور کلی است.
 • مثلث در خواب مرد نشان دهنده تلاش او برای رسیدن به اهداف و رسیدن به جاه طلبی هایش است.
 • تعبیر دیدن دایره در خواب

 • دیدن دایره در خواب مسئولیت زیادی دارد ترسیم دایره نشان از جاه طلبی ها و رویاهایی است که برنامه ریزی شده است.
 • دیدن دایره ناقص در خواب، نشانه نگرانی، مشکلات و گرفتاری های پیش روی بیننده خواب است.
 • دیدن مرد مجرد در خواب نشانه ازدواج در آینده نزدیک است دایره نیز بیانگر ثبات است.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا