تعبیر دیدن مارمولک در خواب و دلالت آن

تعبیر دیدن مارمولک در خواب و دلالت آن

تعبیر دیدن مارمولک در خواب گکوها حیوانات خزنده ای هستند که در کوه ها، دره ها، بیابان ها، زمین های کشاورزی و مکان های خالی از سکنه زندگی می کنند و ممکن است در خانه ها نیز پیدا شوند و ظاهرشان منزجر کننده است.

قیمت بنزین

فرار مارمولک در خواب

 • دیدن گکوها در خواب یکی از خواب هایی است که دلالت بر دشمنان و بلایی است که بر بیننده می آید.
 • و هر که ببیند از سنگدان فرار می کند، دلالت بر وجود دشمن یا بدی دارد که از او می ترسد و این شخص منتظر بیننده است و ممکن است جنایتکار باشد.
 • دیدن فرار از مارمولک ممکن است نشان دهنده فرار از مسئولیت ها و ضعف شخصیت باشد.
 • و هر که در خواب ببیند که سنگدان را کشت، این کار نیکو است و بیانگر زوال غم و اندوه و رهایی از دشمنان و دشمنان است.
 • نماد مارمولک در خواب برای یک زن متاهل

 • دیدن توده در خواب زن متاهل بیانگر رنج و اضطراب او از برخی مسائل است و همچنین این بینش بیانگر مواجهه با مشکلات و موانع بسیاری در زندگی خانوادگی اوست.
 • دیدن کشتن مارمولک نشان دهنده رهایی از مشکلات و گرفتاری ها و خیر آینده آنهاست.
 • ترس از مارمولک در خواب برای زنان مجرد

 • دیدن زن مجرد که در خواب از مارمولک می ترسد، امری پسندیده و بیانگر ترس از آینده و ترس از به دست نیاوردن آینده است.
 • و اگر دختری ببیند که سنگدان به گردن یا به او پیچیده است، این خوب نیست و نشانگر گناهان و نافرمانی های فراوانی است که نسبت به خود می کند.
 • تعبیر خواب سنگدان تعقیب من برای مجردی

 • اگر دختر مجردی در خواب سنگدان ببیند، بیانگر این است که افرادی هستند که قصد آسیب رساندن به او را دارند و از نزدیکترین افراد مورد اعتماد او هستند. و اما تعبیر دیدن جذامی که در خواب از او فرار می کند، این هشداری است برای او که در آینده نزدیک به زندگی عاطفی خود توجه کند.
 • تعبیر خواب گاکو که مرا گاز می گیرد

 • گاز گرفتن مارمولک ممکن است یک دید وحشتناک و ناخوشایند باشد، ممکن است نشان دهنده دشمنی و نفرت برخی افراد باشد.
 • ممکن است نشان دهنده این باشد که با افراد بدی آشنا می شود که باعث از بین رفتن آینده او می شود و گناهان زیادی مرتکب می شود.
 • ممکن است نشان دهنده حسادت، مشکلات یا جادو باشد.
 • دیدن مرده، زندگان را دچار انحراف می کند، که نشان از ارتکاب خطا و گناه دارد.
 • تعبیر خواب مارمولک روی بدن

 • وقتی زن مجرد خواب جذامی را ببیند، نشانه آن است که فرد بدی در زندگی او وجود دارد و باید از او دوری کند.
 • دیدن جذامی در خواب یک زن مجرد بیانگر شکست یک داستان عاشقانه است یا اینکه او در معرض مشکلات و درگیری با اعضای خانواده قرار می گیرد.
 • تعبیر خواب بیرون آمدن مارمولک از واژن

 • بیرون آمدن مارمولک از واژن بیانگر مشکلات و گرفتاری های فراوانی است که خواب بیننده در زندگی خود با آن روبروست، اما او از شر تمام مشکلات خود خلاص می شود.
 • ممکن است نشان دهنده رهایی از مشکلات و بهبود وضعیت روحی بیننده باشد.
 • تلفن همراه در خواب

  تعبیر خواب مرده

  و دیدن سنگدان مرده بیانگر زوال نگرانی و اندوه و پایان مشکلات است.

  تعبیر خواب مارمولک روی لباس

 • سنگدان در خواب از رؤیاهای ناخوشایند است و بیانگر بدشانسی بیننده و مشکلات فراوان است.
 • و وجود آن بر روی لباس حاکی از وضعیت بد روانی، اضطراب و ترس بسیار از سوی بیننده است.
 • شوخی ها

  آیا مارمولک در خواب نشان دهنده جادو است؟

 • دیدن مارمولک در خواب، نشانه شیطان یا جن است.
 • سنگدان ذاتاً سبک و سریع است و از هر نوع سمی است و به آسانی کشته نمی شود و از آن جهت که آتش مولای ما ابراهیم علیه السلام را دمیده است شیطان نامیده اند. همچنین نشان دهنده حسادت و جادوگری است و قاتلان نشان دهنده نابودی شر است.
 • فرکانس کانال

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا