تعبیر خواب دیدن موش در خواب

تعبیر خواب دیدن موش در خواب

تعبیر خواب موش در خواب، نوعی جونده، پستاندار کوچکی که بدن خود را با خز می پوشاند و حس بویایی قوی دارد تا در جاهایی که شب ها سرگردان است، غذا بجوید، زیرا می کند. آب را دوست ندارد اما شنا نمی کند، بسیاری از مردم در خواب موش را در خواب می بینند که می خواهند بسیاری آن را تعبیر می کنند و امروز با تعبیر دیدن موش در خواب آشنا می شویم. جايي كه موشها براي خير و طعام زياد جمع مي شوند فتنه و نقل قول.

تعبیر خواب موش ابن سیرین:

 • ابن سیرین دیدن موش در خواب را به زن فاسد و دروغگو تعبیر می کند.
 • دیدن گروهی از موش ها در مکان معینی نشان دهنده خیر و صلاح در این مکان است که موش ها برای خیر و غذای فراوان جمع می شوند.
 • رؤیای خواب نشانگر فرار گروهی موش از خانه به فقر است.
 • رؤیایی از کشتن موش نشان می دهد که بیننده خواب زن فاسدی را شکست داده است.
 • با دیدن خواب بیننده که یک موش فیدل را تعقیب کرد طول عمر به خواب بیننده.
 • هر کس ببیند موش را با تیر و سنگ یا تفنگ پرتاب کرده است به زن بیمار تعرض می کند یا با خانمی از نزدیکان خود مشکل دارد.
 • همچنین بنگرید: تعبیر خواب دیدن موش در خواب

  تعبیر خواب موش کوچک یا بزرگ:

 • دیدن یک موش کوچک نشان دهنده پسری مطیع و دوستی وفادار است.
 • دیدن موش کوچکی که به خواب بیننده نزدیک می شود، بیانگر اخطار گناه است.
 • و اما دیدن موش بزرگ، بیانگر ظلم بیننده خواب به شخص خاصی است.
 • تعبیر خواب موش سیاه:

 • دیدن موش سیاه یا خاکستری در خواب هشداری برای بیننده خواب است که مراقب حسادت یا نفرت باشد.
 • همچنین بنگرید: تعبیر خواب دیدن موش در خواب ابن سیرین

  تعبیر خواب موش سفید و قرمز:

 • دیدن موش سفید در خواب هشداری است از بی پولی بیننده خواب.
 • دیدن موش قرمز در خواب بیانگر مرگ یکی از دوستان یا خویشاوندان بیننده خواب است.
 • همچنین بنگرید: تعبیر خواب دیدن نیش موش در خواب ابن سیرین

  تعبیر خواب موش زرد:

 • و اما دیدن موش زرد، هشداری است برای بیننده خواب که یکی از اعضای خانواده بیننده خواب بیمار شود و امری جدی باشد.
 • دیدن کشتن موش در خواب بیانگر ضرر و زیان و کثرت دشمنان است و همچنین بیانگر بدبختی است.
 • دیدن خواب بیننده ای که از غذای خود موش می خورد، بیانگر هزینه های زندگی و گرانی است.
 • دیدن خواب بیننده که گوشت موش می خورد، بیانگر این است که از پول غیر قانونی امرار معاش می کند.
 • تعبیر دیدن موش خاکستری در خواب و کشتن زن شوهردار

 • دیدن موش خاکستری در خواب بیانگر شکست و ناامیدی است.
 • یک موش خاکستری کوچک ممکن است نشان دهنده خوبی برای بیننده باشد.
 • دیدن کشتن موش در خواب نیز بیانگر نترسیدن از دشمنان است و همچنین بیانگر توانایی زیاد در غلبه بر ناملایمات و مشکلات است.
 • تعبیر دیدن ترس از موش در خواب

 • اگر انسان ببیند که از موش می ترسد، نشان دهنده رفع غم و اندوه است.
 • و موش به شخصی اطلاق می شود که دشمن بیننده است که خیر در او نمی خواهد.
 • و ترس از موش نشان دهنده وجود دوستان بد در زندگی بیننده خواب است که باید مراقب آنها باشد.
 • تعبیر دیدن فرار موش در خواب برای زن مجرد

 • اگر یک غریبه موش های زیادی را در خانه خود ببیند، این ممکن است نشان دهنده ترس از آینده باشد
 • و اگر ببیند که از موش فرار می کند، نشان دهنده دوری او از کسی است که برای او مضر و مناسب نیست.
 • و پرواز موش نشان می دهد که این شخص از او دور می شود یا نامزدی را با شخص بدی قطع می کند.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا