تعبیر خواب دیدن ترازو در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن ترازو در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن ترازو در خواب برای زنان مجرد، متاهل و باردار و دیدن ترازو در خواب بیانگر موفقیت، بر عهده گرفتن مسئولیت، موفقیت در مدیریت، گذراندن مراحل سخت، عدالت و دادن حق است.

و تعبیر خواب ترازو در خواب تفصیل توسط دانشمندان برجسته تعبیر خواب. ترازو یکی از قدیمی ترین اشیایی است که در تمدن های باستانی توسط ساکنان بین النهرین، مصریان و شام شناخته شده است. در اندازه گیری وزن و جرم استفاده می شود، در تئوری من کاف، بدنی که باید وزن شود قرار می گیرد در حالی که کاف دوم وزن شناخته شده است تا زمانی که کاف ها برابر شوند، ترازو در زمان رومیان توسعه یافته است، و مقیاس در پنجه ها ناهموار شد و اعراب از مقیاس رومی در تجارت استفاده کردند. تبدیل ترازو به یک حرکت مکانیکی.، تعبیر خواب دیدن ترازو در خواب ذهن بسیاری از افراد را به خود مشغول می کند و می خواهند بدانند که آیا این رویای خیر است یا شر، بنابراین به طور مفصل ارائه خواهیم داد. تمام معانی و تعبیر نمادها و معانی همه جوانب این بینش، تعبیر خواب دیدن ترازو در خواب برای زنان مجرد، متاهل و باردار.

تعبیر خواب میزان ابن سیرین:

 • تعبیر دیدن ترازو در خواب، بیانگر این است که بیننده خواب در حال انجام کار بدی مانند دزدی و گرفتن حق دیگران است.

 • تعبیر دیدن وزن کم نشان دهنده بی احتیاطی و اندوه برای بیننده خواب از قبل است.
 • دیدن کج شدن ترازو یا ناپایداری ترازو در خواب، دلیل بر بی عدالتی و بی انصافی است که در خواب دیدن واقعی رخ می دهد.

 • کج شدن ترازو به راست نشانه رفع بی عدالتی و تحقق عدالت است.

 • همچنین بنگرید به: تعبیر خواب دیدن ترازو در خواب ابن سیرین

  تعبیر خواب یک زن مجرد:

 • ترازو در رویای یک دختر گواه تمایل دختر به یک زندگی پرشور است.

 • ترازو نشان دهنده شریک زندگی است. دیدن ترازو در خواب یک دختر به معنای شغل و زندگی آینده اوست.

 • دیدن ترازوی طلا در خواب برای زنان مجرد، نشانه نزدیک شدن به ازدواج است.
 • تعبیر خواب زن متاهل:

 • وزن بدن یک زن متاهل گواه بر این است که او در اداره امور خانواده خود زنی موفق است.

 • کمبود وزن در خواب یک زن متاهل نشان دهنده شکست در شغل، شکست در انجام وظایف خانوادگی و فرزندان است.

 • همچنین بنگرید: تعبیر خواب دیدن گلدان در خواب ابن سیرین

  تعبیر خواب ترازو برای زن باردار:

 • ایستادن روی ترازو در خواب یک زن باردار دلیلی بر این است که او نوزادی سالم به دنیا خواهد آورد.

 • اضافه وزن در خواب زن حامله بیانگر فراوانی پول و فراوانی خیر است.

 • دیدن یک بوته در خواب

 • دیدن بوشل در خواب، بیانگر سلطان، پادشاه یا حاکم است
 • و کسى که در خواب ببیند که کسى پیمانه به او مى دهد، رؤیتش نشان مى دهد که مقامى خواهد داشت و مقامى خواهد گرفت.
 • هر کس در خواب خود افرادی را ببیند که از میزانی غافل هستند، دلالت بر ظلم و انحراف از حق دارد
 • دیدن ترازو در خواب معانی مختلفی دارد، خواب تاجر در مورد ترازو نشان می دهد که باید زکات پول خود را بپردازد.
 • و حاكم يا سلطان بر عدالت ميان رعيت دلالت مي كند و ديدن شخص در حال وزن كردن در خواب بيانگر تغييري است كه در زندگي او رخ مي دهد.
 • دیدن کج شدن ترازو به سمت راست حکایت از برقراری عدالت دارد.
 • و اگر ترازوی ترازو مساوی باشد نشان دهنده ثبات و آرامش است
 • و دیدن ترازو طلا در خواب دختر مجرد، بیانگر نزدیک شدن به ازدواج اوست.
 • دیدن ترازوی زن متاهل حکایت از ثبات زندگی و اداره عاقلانه و منطقی امور او دارد.
 • ترازو در خواب زن باردار بیانگر سهولت و سهولت زایمان و امنیت جنین اوست.
 • دختر مجردی که در خواب ببیند چیزها را وزن می کند، به معنای عاقل بودن او در تصمیم گیری است.
 • در مورد اینکه او می بیند که ترازو نامتعادل است، به این معنی است که اتفاق بدی برای او می افتد.
 • دیدن ترازو در خواب مجردی بیانگر تغییر در زندگی او و آغاز زندگی جدیدی برای او است.
 • همچنین ممکن است نشان دهد که او به ازدواج نزدیک است و مقیاس ممکن است نشان دهد که او به شغل مناسبی دست خواهد یافت.
 • و ترازو نشان دهنده زوال نگرانی ها و اندوه ها و وضعیت پریشانی اوست.
 • دیدن ترازو بیانگر عدالت و حکمت است و ممکن است هشداری باشد برای بیننده تا در قضاوتش انصاف داشته باشد.
 • همچنین بنگرید: تعبیر خواب دیدن ظرف در خواب

  دیدن ترازو در خواب مرده

 • میزان میت بیانگر اعمال او در دنیاست
 • اگر دو کتف برابر باشد، خواب بیانگر آن است که او در زندگی خود کار نیک و صالحی انجام داده است.
 • و اگر یکی از دو کتف کج شود، بیانگر کوتاهی و نیاز او به دعا و زکات است و خداوند متعال داناتر است.
 • دیدن وزن در خواب

 • اندازه گیری وزن در خواب دختر مجرد بیانگر مثبت اندیشی و خوش بینی است
 • برای یک زن باردار به معنای رهایی از بحران ها و موانعی است که با آن روبروست
 • ایستادن روی ترازو برای بیننده چیزهای خوب و خوشایند دارد
 • ترازو در خواب برای یک زن متاهل

 • و ترازو در خواب زن متاهل بیانگر عدالت و راستی است.
 • ممکن است نشان دهنده بد اخلاقی یا نداشتن مسئولیت های خانگی و زناشویی باشد.
 • تعبیر دیدن اندازه گیری وزن در خواب برای زن مطلقه

 • دیدن ترازو در خواب بیانگر الگویی است که انسان باید از آن پیروی کند.
 • ترازو در خواب ممکن است بیانگر قضات، معلمان و دانشمندان باشد.
 • ممکن است بیانگر قرآن کریم و قوانین اسلامی باشد.
 • ترازو در خواب بیانگر عدالت در گفتار و عمل است.
 • اگر زن یا مردی در خواب آسیب یا سوراخی در ترازو ببیند، بیانگر رشوه، رشوه و رشوه دهنده است.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا