تعبیر دیدن بمب در خواب و خواب انفجار بمب

تعبیر دیدن بمب در خواب و خواب انفجار بمب

علامت بمب در خواب ، بمب هسته ای در خواب ، تعبیر خواب انفجار بمب ، معنی بمباران بمب در خواب و سایر علائم را بخوانید.

بمب در خواب یکی از خواب های ناخوشایند است که به طور کلی نماد اختلاف و مشکلات است و شنیدن صدای بمب در خواب دلیل بر شنیدن اخبار تکان دهنده و ناراحت کننده است و بین مردم فتنه رخ می دهد و خداوند اعلم.

 • دیدن بمب در خواب بیانگر مشکلات بزرگ و نزاع های خانوادگی است و ابن سیرین گفته است که انفجار در خواب و آتش نشان از شعله ور شدن فتنه است.
 • بمب های کوچک در خواب نشان دهنده نگرانی هایی است که به زودی تمام می شود و خواب بمب های بزرگ بیانگر گسست بین صاحب خواب و خانواده اش است و ممکن است بیانگر مجازات یا محاکمه باشد.
 • دست نگه داشتن بمب در خواب، دلیل بر تلاش و عمل بد است و هر که در خواب بمبی در جیب خود ببیند، دلیل بر نزاع در زندگی بیننده است.
 • دیدن بمب در خانه در خواب بیانگر این است که اسرار خانواده برای دیگران فاش می شود و خواب انفجار بمب در خانه بیانگر رقابت بین برادر و فرزندان است و هر که در خواب بمبی در اتاق خواب خود ببیند. ، شریک زندگی خود را ترک می کند و از او دوری می کند.
 • دیدن بمب در خواب نشانه غم و خستگی است و خریدن بمب در خواب نشانه نیت بد و تلاش برای شعله ور ساختن مشکلات است و هر که در خواب ببیند بمب می فروشد به دنبال خرابکاری در روابط است. با دیگران.
 • دیدن فرد شناخته شده با بمب در خواب بیانگر بدرفتاری او با دیگران است، دیدن فرد ناشناس با بمب در خواب بیانگر افکار منفی و بد است و خداوند اعلم.
 • نه ابن سیرین و نه النابلسی از دیدن بمب در خواب چیزی ذکر نکرده اند، بلکه قیاسی است با آنچه که مفسران ارشد خواب در مورد دیدن انفجار و وقوع آتش و دیدن جنگ در خواب و ابزار آن ذکر کرده اند.
 • دیدن بمب هسته ای در خواب بیانگر این است که خواب بیننده توسط افراد بد تهدید و تهدید می شود و دیدن بمب هسته ای در خواب ممکن است نشان دهنده عدم کنترل وقایع و تغییرات عمده پیرامون او باشد.
 • هر که در خواب کشور خود را در معرض تهدید بمب اتمی ببیند، دلیل بر وسوسه های بسیار است و دیدن حمله هسته ای در خواب بیانگر بحران های فراوانی است که بیننده خواب در معرض آن قرار می گیرد.
 • انفجار بمب اتمی در خواب دلیل بر گسترش سریع شایعات است و هر که در خواب ببیند مردم بر اثر انفجار بمب اتمی جان خود را از دست می دهند، این دلیل بر گسترش فساد است و خداوند اعلم.
 • دیدن بمب گاز در خواب بیانگر تلاش برای پنهان کردن حقایق و اسرار است و بمب دودزا در خواب ممکن است بیانگر افتادن در دام دشمنان و کینه توزان باشد و هر کس در خواب ببیند که بمب گاز پرتاب می کند در میان می افتد. دیگران.
 • هر کس در خواب ببیند که به جایی هجوم می آورد و بمب گازی را منفجر می کند، فتنه و نزاع برمی انگیزد، و اگر در خواب ببینی شخصی به سویت بمب گاز می اندازد، دلیل بر قرار گرفتن تو در برابر سخنان ناپسند و زشت است.
 • دیدن بمب گاز اشک آور در خواب بیانگر خبر غم انگیز و نگرانی بزرگ است و خواب دیدن دود بمب های اشک آور بیانگر پراکندگی و ناتوانی در تصمیم گیری صحیح است و اشک ناشی از انفجار بمب گاز در خواب نیز گواه بر این است. سختی ها و مشکلات زیادی که رویا بیننده از سر می گذراند.
 • هر کس در خواب ببیند که در تظاهرات است و با گاز اشک آور به او حمله می کنند، دلیل بر مجازات سلطان یا حاکم در هنگام مطالبه حقوق خود است و دیدن بمب های گازی پرتاب شده در تظاهرات در خواب بیانگر تسلط و تسلط است. ظلم به دیگران، و خدا داناتر است.
 • دیدن پرتاب بمب در خواب بیانگر فرو رفتن در علایم افراد است و پرتاب بمب و انفجار آن در خواب دلیل بر این است که می تواند دیگران را به حرکت درآورد و هر که ببیند بمب را پرتاب می کند و در خواب منفجر نمی شود. گواه شکست او در دستیابی به اهداف شیطانی و نفرت انگیزش است.بمب در خواب، پس این دلیلی بر تضعیف دشمنش با مخدوش کردن شهرت اوست.
 • دیدن پرتاب بمب به سوی شخصی در خواب، بیانگر دروغ هایی است که در مورد او گفته می شود.
 • اگر در خواب ببینید کسی به سوی شما بمب پرتاب می کند مورد تحقیر و بدگویی قرار می گیرید و هر که در خواب ببیند پدرش به سوی او بمب پرتاب می کند او را بزرگ می کند و به او تعلیم می دهد.
 • دیدن همسری که در خواب بمب پرتاب می کند، بیانگر این است که او در حال انجام کاری است که باعث آبروی خانواده او می شود، اما دیدن زن محبوب در حال پرتاب بمب در خواب، بیانگر اخلاق بد و خروج او از راه راست است. و خدا داناتر است.
 • خواب فرو ریختن بمب، بیانگر مصیبت ها و آزمایش های پی درپی است که بر بیننده خواب می آید و دیدن بمب هایی که از آسمان فرو می ریزد در خواب، بیانگر خشم خداوند متعال به دلیل انجام گناهان کبیره است.
 • دیدن بمب هایی که از هواپیما در خواب فرو می ریزد، خبر غم انگیزی دارد و هر که در خواب بشکه های انفجاری را ببیند، دلیل بر بی ثباتی او در زندگی است.
 • افتادن بمب از دست در خواب، دلیل بر ترک گناه و اعمال زیانبار است و دیدن بمب های هسته ای در خواب، بیانگر مرگ بیننده خواب است.
 • رؤیای افتادن بمب بر روی خانه حکایت از نزدیک شدن به زندگی سرپرست خانواده دارد، شاید فرو ریختن بمب ها بر روی خانه در خواب حکایت از خبر ناگوار و مشکلات فراوان داشته باشد.دیدن بمب ها بر روی بیمارستان در خواب حاکی از شیوع بیماری یا بیماری همه گیر در بین مردم است و خداوند داناتر است.
 • منفجر شدن بمب در خواب به طور کلی بیانگر دعوا و مشاجره است و خواب انفجار نارنجک بیانگر زندگی ناپایدار به دلیل اعمال بد است.
 • انفجار بمب در دست در خواب، گواه شرایط سخت و تغییر آن به بدتر شدن آن است و اما انفجار بمب در جیب در خواب، دلیل بر تشدید مشکلات در زندگی زناشویی است.
 • خواب مرگ بر اثر انفجار بمب بیانگر ظلم و مرگ وجدان است.

راه حل آن تعبیر دیدن انفجار در خواب را با کلیک بر روی اینجا بخوانید.

 • شنیدن صدای بمب در خواب، دلیل بر شنیدن خبر غم انگیزی است که باعث ناراحتی و ناراحتی می شود و دیدن صدای انفجار بمب هسته ای در خواب، حکایت از شگفتی های ناخوشایند دارد.
 • شنیدن صدای انفجار بمب در خانه در خواب، دلیل بر رقابت و اختلاف والدین بر سر ارث و پول است، خواب شنیدن صدای بمب در شهر یا روستا در خواب، بیانگر اختلاف طایفه ای یا اختلاف بر سر اقتدار است. .
 • ترس از صدای بمب در خواب، دلیل بر نگرانی از بازگشت اختلافات به زندگی است و هر کس در خواب ببیند که از صدای بمب پنهان شده است، از اموری که باعث بد رابطه با دیگران می شود دوری می کند. و ممکن است برای حفظ آبروی خود نشان از ریا کند.
 • دیدن گریه بچه ها از صدای بمب در خواب ممکن است منادی جنگ یا بلایای طبیعی باشد، اما گریه همسر بر اثر انفجار بمب در خواب، دلیل بر نیاز او به حفاظت و مراقبت از سوی همسر است. بدی هایی که او را آزار می دهند و خدا داناتر است.
 • دیدن بمباران بمب در خواب بیانگر اتهاماتی است که بر شهرت یا صداقت بیننده خواب تأثیر می گذارد و این خواب ممکن است نشان دهنده تنش و ناراحتی صاحب خواب باشد. فقری که مردم تجربه می کنند.
 • اگر دیدید که سرباز هستید و در خواب دشمنان را بمباران می کنید، دلیل بر غلبه بر رقبا و دشمنان است، دیدن جنگ بمب در خواب بیانگر تهمت و دشنام دادن با دیگران است.
 • ترس از بمباران در خواب، دلیل بر دوری از وسوسه و ایمن بودن از آن است، دیدن فرار از بمب بمب گذاری در خواب بیانگر رهایی از دشمنی ها و دوری از مشکلات است و خواب پنهان شدن از بمب های بمب گذاری بیانگر ترس از تحقیر یا تحقیر شدن است. خوار و ذلیل شده و زنده ماندن از بمباران در خواب دلیل بر رهایی از بحران ها و بلاهاست و خدا داناتر است.

راه حل آن تعبیر دیدن جنگ در خواب را اینجا کلیک کنید.

 • تعبیر کنندگان خواب می گویند بمب در خواب برای یک زن مجرد نشان دهنده این است که او با معشوق یا خانواده اش و متنفرانش وارد درگیری و نزاع خواهد شد.
 • خواب بردن بمب با دست برای زن مجرد، بیانگر رفتار بد و تیز زبان اوست و وقتی دختر مجرد در خواب می بیند که از کسی بمب می گیرم نصیحت بیهوده ای دریافت می کند و باعث ضرر و زیان او می شود.
 • انفجار بمب در خواب برای زنان مجرد دلیل بر تشدید مشکلات و وقفه بین اعضای خانواده است و شنیدن صدای انفجار بمب در خواب برای دختر مجرد دلیل بر شنیدن سخنان تند علیه او است. اگر دختر مجردی در خواب ببیند که بر اثر انفجار بمب جان خود را از دست می دهد، دلیل بر اختلال در تجارت او به دلیل درگیری های زیاد است.
 • دیدن بمباران خانه در خواب برای زنان مجرد، بیانگر وجود شخصی است که بین افراد این خانه فرق می گذارد و ترس از بمباران در خواب برای زنان مجرد، دلیل بر تلاش او برای بازگرداندن ثبات به زندگی است. پس از بحران آن
 • علمای تعبیر خواب می گویند دیدن بمب در خواب برای زن متاهل نشان دهنده غم و اندوه و مشکلات زندگی اوست، دیدن بمب هسته ای در خواب برای زن متاهل نشان دهنده قرار گرفتن او در معرض تهدید و تهدید دشمنان و دیدن بزرگ است. بمب در خواب نشان دهنده تغییرات فوری در زندگی او برای بدتر شدن است.
 • دیدن پسری که در خواب بمب به دوش می‌کشد، نشان‌دهنده تلاش و رفتار ناپسند اوست و اگر زن شوهرداری در خواب ببیند شوهرش بمب می‌اندازد، دلیل بر فتنه‌کردن او و برافروختن مشکلات بین او و خانواده‌اش است.
 • انفجار بمب در خواب برای زن متاهل بیانگر بی حوصلگی و عدم تحمل فشارها و مسئولیت هاست.
 • شنیدن صدای بمباران در خواب برای زن متاهل، نشانه نگرانی شدید شوهر و فرزندان است.
 • دیدن بمب در خواب نماد غافلگیری غم انگیز و ناخوشایند زن مطلقه در زندگی است و اگر زن مطلقه در خواب ببیند که بمب حمل می کند، دلیل بر رفتار پرخاشگرانه و برخورد او با مردم است.
 • دیدن بمب هسته ای در خواب برای زن مطلقه بیانگر خطر بزرگی است که او را احاطه کرده است و دیدن بمب گاز در خواب برای زن مطلقه بیانگر فریب اوست.
 • انفجار بمب در خواب برای زن مطلقه دلیلی بر تشدید بحران ها در زندگی او است و شنیدن صدای بمب در خواب برای زن مطلقه دلیل بر رسوایی او و لکه دار شدن آبروی اوست.
 • انفجار بمب در خواب برای زن مطلقه دلیلی بر مواجهه با اتهامات واهی اوست.در مورد تخریب خانه بر اثر انفجار بمب در خواب، زن مطلقه دلیلی بر روابط بد بین والدین و بسیاری است. از نزاع میان آنها، و خداوند داناست.

منابع و مراجع addremove

 1. «معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی» تحقیق باسیل برایدی، چاپ المکتبة الصفا، ابوظبی 2008م.
 2. «دایره المعارف تعبیر خواب ص 342»، گوستاو میلر.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا