تعبیر خواب دیدن اسب در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن اسب در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن اسب در خواب دیدن اسب در خواب دلالت بر اشارات و معانی بسیار و متنوع دارد و اسب یا اسب در خواب بیانگر اعتبار و مقام و منزلت و نیز خوش شانسی و مژده است و جای تعجب نیست که این رابطه و نماد در خواب منعکس شود. دنیای رویاها؛ پس مفسران ارشد خواب دیدن اسب و نماد آن در خواب را چگونه تعبیر کرده اند و وقتی آن را در خواب می بینیم قطعاً نمادها و معانی زیادی خواهد داشت که از طریق تعبیر رؤیت اسب به آنها خواهیم پرداخت. تعبیر خواب دیدن اسب در خواب ابن سیرین در این مطلب به تفصیل خواب آمده است.

دیدن اسب در خواب، بیانگر مال و نیکی است و هر که ببیند با او سوار بر اسب درنده است، بینش نشان دهنده ارتکاب گناه یا مشکل بزرگی است و هر که اسبی را ببیند که در حال دویدن است، بینش او نشان می دهد که او در حال دویدن است. مرتکب گناه و دیدن اسب از دور، نشانگر رزق و مال فراوان است، و هر که ببیند اسب سواری می کند، نشانگر آن است که مردی شریف است.

تعبیر خواب دیدن مادیان زنی مجرد:

همچنین بخوانید : تعبیر خواب دیدن گورخر در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب زن متاهل:

 • دیدن زن شوهردار پارسی در خواب، به معنای ارث و معاش فراوان است.
 • و اما دیدن اسب یک چشم در خواب، بیانگر سختی زندگی است.
 • همچنین بخوانید : تعبیر خواب دیدن الاغ در خواب توسط نابلسی

  تفسیر دید اسب از یک مرد:

 • مردی که در خواب مادیان بزرگی را می بیند نشان دهنده ازدواج او در صورت مجرد است و همچنین نشان دهنده پایبندی همسرش به دین است.
 • و اما مادیان شدن او به این معناست که متصف به غرور و کرامت و رسیدن به مقام بلند است.
 • تعبیر دیدن اسب در خواب

 • دیدن اسبی با دو بال نشانگر مردی شریف و بلند مرتبه است.
 • هر که اسب‌هایی را دید که از دور می‌آیند، مژده‌ای است.
 • اگر زن مجردی ببیند که سوار بر اسب است، نشان دهنده این است که با مردی که از موقعیت اجتماعی بالایی برخوردار است ازدواج خواهد کرد.
 • هر کس مرگ اسب یا ذبح آن را دید، دلالت بر مصیبت ها و مشکلات پیش روی بیننده دارد.
 • اسب سفید در خواب زن متاهل نشان دهنده مژده است و اسب بیمار نشان دهنده بیماری شوهرش است.
 • اسب سیاه برای زن باردار نشان دهنده تولد پسر است و اسب برای زن باردار ایمنی بارداری و زایمان را نشان می دهد.
 • دیدن زنی متاهل سوار بر اسب در خواب

 • رویای یک زن متاهل، سوار بر اسب، بیانگر زندگی زیبا و رسیدن به آنچه می خواهد است.
 • دیدن اسب برای زن شوهردار در خواب بیانگر عزت و اعتبار و مقام بلند در میان مردم است.
 • دیدن اسب سفید دلالت بر جلال و شرف و شرف دارد و بهتر از سیاه است.
 • اگر زن شوهردار ببیند که سوار بر اسب است، بیانگر حسن رابطه با شوهر، وفاداری، محبت و ثبات زندگی زناشویی اوست.
 • تعبیر خواب اسب سفید برای زن متاهل

 • ديدن اسب سفيد در اتاق زن شوهردار، نشانه ي تقوا و تقوا است.
 • اگر ببیند که شوهرش اسب سفیدی به او می دهد، مژده است.
 • دیدن اسب سفیدی که در خواب برای زن متاهل غذای خود را می خورد ممکن است بیانگر آن باشد که در تجارت پول و سود خواهید داشت.
 • فرار از اسب سفید در خواب

 • اگر کسی در خواب ببیند که اسبی او را تعقیب می کند، ممکن است بیانگر عزل او از کار و زوال نعمت باشد.
 • فرار از اسب گواه بر زوال حکومت است.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا